Obilježen Tjedan otvorene vlasti mrežnom edukacijom “Mladi kao aktivni građani” i prezentirane aktivnosti lekcije 3 na mrežnoj edukaciji “Terensko prikupljanje podataka” #ASOC EU

Mjesec svibanj bio je vrlo aktivan za sudionike projekta U školi otvorene kohezije, ASOC, raznim aktivnostima upoznali su se s mnoštvom poučnih sadržaja i noviteta te aktivnim sudjelovanjem obilježili Dan Europe i Tjedan otvorene vlasti, dva vrlo važna događaja usko povezana sa ciljevima Projekta. Nakon Dana Europe koji je obilježen na kreativan način u virtualnom…