Našička srednja škola osnovana je u dvorcu Marka Pejačevića 10. rujna 1954. kao Gimnazija koja je bila začetak i oblik stalnog srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Našicama. Od 1956. do 1964. djeluje Ekonomsko-poljoprivredna škola za obrazovanje odraslih (u prostoru “mađarske škole” u Markovcu Našičkom), a 1960. otvorena je i Ekonomska škola (Centar za ekonomsko obrazovanje kadrova). Godine 1967. počinje obrazovanje učenika u privredi (ŠUP). Od 1. siječnja 1970. djeluje Centar za stručno obrazovanje, a udruživanjem postojećih obrazovnih ustanova 1. siječnja 1971. nastaje Srednjoškolski centar Našice. U veljači 1978. dovršena je u ulici August Cesarca nova školska zgrada, proširena 1983. dogradnjom višenamjenske dvorane te 1990. rekonstrukcijom potkrovlja u kojem je smještena knjižnica uz tri učionice s kabinetima. Nazivi škola mijenjali su se tijekom polustoljetnog postojanja ove ustanove i zrcale društveno-političko ozračje osnivača („Božidar Maslarić“, „Matija Salaj“, „X. sjednica CKSKH“, „Srednjoškolski centar Našice”, COUO „August Cesarec“ Našice) sve do današnjeg imena Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, koje postaje prepoznatljiv znak te izraz raspoloženja i volje zaposlenika već sedam desetljeća. Tragom misli i djelovanja našička slavnoga sugrađanina, svestranoga graditelja hrvatskoga kulturnoga prostora, razvija se i ova polivalentna škola u čijem se sklopu nalaze dislocirani ugostiteljski praktikum i školska radionica za strojarsku i ugostiteljsku struku. Okoliš škole krasi estetski uređena i poučna Školska aleja zavičajnika s bistama i QR kodovima značajnih osoba iz lokalne povijesti i kulture, ostvarena u suradnji s našičkim gospodarstvenicima i ustanovama, a u njoj se nalaze: August Cesarec, Josip Kozarac, A. G. Matoš, Isidor Kršnjavi, Božidar Maslarić, M. A. Relković, Dobriša Cesarić i Stanko Bilinski te spomen-ploča posvećena dugogodišnjem našičkom profesoru i jezikoslovcu Stjepanu Sekerešu.

Po broju učenika našička škola pripada među najveće srednje škole u Republici Hrvatskoj (914 učenika, 125 djelatnika). Škola je podijeljena u tri pedagoške cjeline: Gimnazija (prirodoslovno-matematička, opća, jezična) i elektrotehnička škola (elektrotehnika, računalni tehničar), Ekonomsko-ugostiteljska i trgovačka škola (ekonomija, trgovina, ugostiteljstvo, prehrana) i Industrijsko-obrtnička škola (strojarstvo, poljoprivreda, građevina te osobne i ostale usluge).

Učenici i nastavnici sudjeluju na raznim natjecanjima te ostvaruju zapažene rezultate na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a nekim natjecanjima škola je i domaćin ili organizator (Hrvatski školski susret LiDraNo, Europa u školi, Program za njemačku jezičnu diplomu – DSD, Dabar / Klokan – natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja, Mladi poduzetnik / Statistička olimpijada / Vježbenička tvrtka – natjecanja ekonomske struke, Osnove elektrotehnike / Mjerenja u elektrotehnici, natjecanja iz općih predmeta – hrvatski, matematika, kemija, biologija, strani jezici te sportska natjecanja – nogomet, rukomet, košarka…).

U školi se tijekom godine obilježavaju važniji datumi u okviru javne i kulturne djelatnosti (Olimpijski dan, Europski dan jezika, Mjesec hrvatske knjige, Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., Dan škole…). Nastavnici organiziraju stručne ekskurzije unutar Hrvatske gdje učenici stječu praktično znanje i iskustvo. Bitan element unutar školskog kurikula i edukacije učenika je i preventivni program (Sigurnost u prometu, Prevencija vršnjačkog nasilja, Sigurnost na internetu, Najčešće bolesti u adolescenciji, Sigurnost u prometu, Međunarodni dan tolerancije…).

U školi vrlo uspješno djeluje školski volonterski klub udruge „Otvoreno srce“ koji organizira stručna predavanja i ostvaruje uspješnu suradnju s nizom Udruga afirmirajući učenike-volontere. Godine 2020. uspješno je ostvaren projekt Ne dokolici, da sportu uz rekonstrukcija školskog igrališta s ciljem jačanja kvalitete sportskog života učenika i građana. Povodom Međunarodnog dana volontera škola je 2017. godine dobila priznanje u kategoriji doprinos volontiranja u obrazovanju, a udruga „Otvoreno srce“ u kategoriji primjer dobre prakse uključivanja volontera. Školske godine 2016./2017. osnovana je Učenička zadruga Isidora koja kroz svoje sekcije (agro, strojarska, ekološka, građevinska, frizerska, pekarsko-slastičarska, kuharsko-konobarska, Vježbenička tvrtka) ostvaruje aktivnosti unutar škole i u suradnji s lokalnom zajednicom.

Škola je dobila mnoga priznanja za pedagoški rad, međuljudske odnose i uređenost školskog prostora i okoliša (Najljepši školski vrtovi 2014.).

Godine 2016. škola je sudjelovala u projektu e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola, kojemu je cilj bio pridonijeti edukaciji osoblja i opremanju škole informacijsko-komunikacijskom tehnologijom. U 2017. godini ostvaren je u suradnji s Osječko-baranjskom županijom projekt Energetske učinkovitosti te je škola energetski obnovljena i prikladno namjenski uređena.

Škola učenicima omogućuje bogatstvo izbora programa, učenje za život i zadovoljavanje potrebe učenika za stjecanje primjenjivih općih i stručnih kompetencija uz korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije, različitih metoda i oblika rada, stilova učenja i poučavanja te razvoj inovativnosti i kreativnosti nastavnika i učenika. Odgojnim djelovanjem potiče njegovanje inkluzije i suradnje, rad u ugodnom radnom ozračju, uvažavanje razlika, partnerstvo s roditeljima i okruženjem. Škola ima namjeru postati Centar informatičkih kompetencija i digitalno zrela škola koja će korištenjem IKT-a u učenju i poučavanju, unaprijediti i omogućiti individualizirani pristup učenicima i stalan razvoj digitalnih kompetencija djelatnika i učenika. Uvođenjem novih strukovnih kurikula škola se približava potrebama tržišta rada i poboljšava suradnju s gospodarstvom. Poticanjem i izradom školskih projekata i  projekata mobilnosti nastavnicima i učenicima se omogućuje razmjena iskustva i primjera dobre prakse, poticanje izvrsnosti te poboljšanje materijalnih uvjeta rada. Samovrednovanjem se prate i planiraju unapređenje odgojno-obrazovnih ishoda i vrijednosti s ciljem podizanja kvalitete života i rada u školi.

PROJEKTI

Škola sudjeluje u raznim europskim projektima koji pomažu internacionalizaciji škole, osmišljavanju i provođenju novih kurikula, vidljivosti škole, unapređenju suradnje škole i lokalne zajednice. Učenici i nastavnici radom na projektima razvijaju vještine i stječu nove kompetencije. Od 2013. godine u školi postoji projektni tim aktivan u strukovnom području:  Edu4Life, Better Education Better Life, European Experience for SSIK’s Students, u sklopu programa Erasmus+ 2015, 2017. i 2018., 2019., 2020., 2021. Od 2018. godine u školi je započeo s radom još jedan projektni tim aktivan u općeobrazovnom području sudjelujući u projektima: Lernen mit Spaß – Unterrichten mit modernen Lernmethoden, Erasmus+ KA229 2019./2021.; Sailing the sea of time – European history as our (hi)story, Erasmus+ KA229 2020./2022.; Sound (STEM) all around, Erasmus+ KA229 2020./2022.; Architecture – a journey through time and space, Erasmus+ KA229 2020./2022.; Learn IT, Erasmus+ KA229 2020./2022.

Našička srednja škola prepoznatljiva je po veličini odnosno brojnosti učenika i nastavnika, po zapaženim rezultatima u redovnoj, izbornoj i fakultativnoj nastavi te izvannastavnim aktivnostima i uspjehu na natjecanjima, a od 2011. godine škola organizira projekte iz matematike Geometrijska škola Stanka Bilinskog i Večer matematike u svrhu poticanja i proširivanja znanja iz geometrije te popularizacije matematičke znanosti. S ciljem podizanja kvalitete ugostiteljsko-turističkih kadrova, škola od 2013. godine sudjeluje u programu Promocije zanimanja – Učimo od najboljih. Organizira i Tjedan kreativnosti u sklopu kojega je projekt Festival znanosti i Dan otvorenih vrata, gdje učenici i nastavnici predstavljaju javnosti svoje radove koji su nastali tijekom školske godine. Škola se učinkovito prilagodila nastavi u uvjetima pandemije koronavirusa zahvaljujući digitalnoj pismenosti i tehničkoj opremljenosti svih sudionika u odgoju i obrazovanju te raspoloživom školskom prostoru i dvosmjenskoj nastavi.