• Trajanje: 15 minuta

  • Format: Video

U ovim sažetcima objašnjava se što su kohezijske politike, kako se one provode u Europi i čemu služe, uz prikaz nekoliko konkretnih primjera projekata.

 

EU fondovi i kohezijska politika

Izvještavanje o kohezijskoj politici EU

Informacijski web alati o kohezijskoj politici EU