Sadržaj ove lekcije odnosi se na upoznavanje s definicijama kohezijske politike, ASOC-a, Europske teritorijalne suradnje, Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija-Hrvatska, građanskog praćenja i metodama istraživanja. U okviru lekcije započinje se s planiranjem provođenja projekta građanskog praćenja. Nakon uvodne prezentacije o glavnim pojmovima i definicijama učenici/ce stupaju u kontakt sa svojim talijanskim projektnim parom te zajedno odabiru javno financirani projekt koji žele pratiti i osmišljavaju aktivnosti za provedbu cjelokupnog istraživanja ASOC Interreg. Kroz aktivnosti lekcije prikupljaju se podaci o odabranom projektu, od administrativnog slijeda dokumenata koji je doveo do njegove provedbe do kontekstualnih podataka i informacija, cilj prikupljanja raznih podataka i informacija je da učenici/ce nauče ispravno i cjelovito dokumentirati sadržaje, koristeći službene i pouzdane izvore podataka.

Glavni rezultati lekcije

  1. Naučiti što je kohezijska politika Europske unije, što je Europska teritorijalna suradnja a što Program prekogranične suradnje Interreg V A Italija-Hrvatska  i kako se  provode u Republici Hrvatskoj.
  2. Naučiti što je građansko praćenje, od čega se sastoji, koji su dostupni alati za      njegovu provedbu
  3. Stupiti u kontakt sa talijanskom partnerskom školom i odabrati najzanimljiviji projekt za praćenje i istraživanje.
  4. Naučiti što su otvoreni podaci i na koji način državne i javne institucije objavljuju podatke.
  5. Naučiti prikupljati primarne i sekundarne podatke, s povjerljivih izvora podataka.
  6. Izraditi dokumentaciju istraživanja i razvrstati podatke i informacije u mape.
  7. Zajedno sa talijanskom partnerskom školom izraditi identitet tima ASOC Interreg, osmisliti nazive i opisati istraživanje.
  8. Izraditi stranicu tima na društvenim mrežama.

 

Uvodna konferencija

 

Prva mrežna edukacija

Korak 1

Kohezijska politika

U prvom koraku kroz video sažetke objašnjava se što je kohezijska politika i kako se ona provodi u Europskoj uniji, zatim što je projekt ASOC Interreg, tko su njegovi začetnici i na koji način se provodio proteklih godina. Također, u ovom koraku timovi ASOC Interreg se kroz prezentacije upoznaju se s pojmovima Europske teritorijalne suradnje i Programa prekogranične suradnje Interreg V A Italija-Hrvatska.

Trajanje: 35 minuta
Format: Video i prezentacije

 

Video: EU fondovi i kohezijska politika

Video: Europska teritorijalna suradnja

Video: Program suradnje Interreg Italija-Hrvatska

Prezentacija: Kohezijska politika EU – OPKK

Prezentacija: Kohezijska politika EU – OPULJP

Korak 2

Građansko praćenje

U drugom koraku timovi ASOC Interreg upoznaju se s objašnjenjem, definicijom i karakteristikama  građanskog praćenja. Cilj prvog koraka je usvojiti osnovna znanja kako bi se odabrao najbolji način planiranja građanskog praćenja i provođenje istraživanja

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

Video: Izvještavanje o kohezijskoj politici

Video: Građansko praćenje

Korak 3

Odabir projekta

U okviru trećeg koraka nastaju osnove istraživanja. Započinje se s odabirom projekta u suradnji s talijanskom partnerskom školom. Kroz nekoliko faza, kreira se tablica prikaza istraživanja koja će predstavljati osnovu za sve daljnje korake građanskog praćenja odabranog projekta.

Trajanje: 90 minuta
Format: Prezentacija i video

 

Video: Odabir projekta

Prezentacija: Popis projekata za odabir

Korak 4

Otvoreni podaci

Korak broj četiri donosi definicije otvorenih podataka i objašnjenje zašto su važni za provođenje građanskog praćenja i istraživanja.

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

 

Video: Otvoreni podaci

Korak 5

Metode istraživanja

U ovom koraku upoznaju se glavne tehnike istraživanja za prikupljanje podataka, dokumenata i informacija radi ‘upoznavanja’ projekta i postavljanja konteksta projekta.

Trajanje: 10 minuta

Format: Prezentacija

 

Video: Metode istraživanja

Korak 6

Kako javna uprava objavljuje podatke

Kroz ovaj korak objašnjava se na koji način javna uprava objavljuje podatke i informacije u otvorenom formatu te kako iste pronaći na mrežnim stranicama.

 

Trajanje: 10 minuta

Format: Prezentacija

 

Prezentacija: Kako javna uprava objavljuje podatke

Korak 7

Vježba! Dokumentacija istraživanja

Svrha vježbe sedmog koraka je stvaranje dokumentacije istraživanja na temelju prikupljenih podataka i informacija koje se odnose na projekt i odabranu temu.

Trajanje: 90 minuta
Format: Prezentacija

 

Prezentacija: Vježba! Dokumentacija istraživanja

Izvješće Lekcija 1

Dokument : Izvješće o provedenim aktivnostima

Molimo Vas da Izvješće o provedenim aktivnostima u okviru Lekcije 1 dostavite najkasnije do 24. veljače 2023.g. na adresu elektroničke pošte: asoc@mrrfeu.hr