Predstavljanje istraživanja (pričanje priče)

Čak i najbolje obavljeni posao nema pozitivnog utjecaja ako nije primjereno predstavljen, na lokalnom području i zainteresiranima (građanima i predstavnicima institucija). U ovoj posljednjoj lekciji naučit ćete koji format pripovijedanja najbolje odgovara za predstavljanje vašeg istraživanja o odabranom projektu i napraviti kreativan završni rad koji će biti glavni u vašem predstavljanju istraživanja i predstavljat ćete ga zainteresiranima. Kroz aktivnosti ove lekcije možete osloboditi vašu kreativnost i staviti je na raspolaganje istraživačkom timu i istraživačkom radu da biste ga predstavili na što učinkovitiji način.

 

Korak 1

Rekonstrukcija slijeda događaja i stvaranja priče vašeg istraživanja

U ovom koraku rekonstruirate etape provedenog istraživanja. Odakle ste krenuli? Koje ste aktivnosti proveli? Koji su bili rezultati? Rekonstruirajte događaje koji su vas pratili na istraživačkom putu, zapišite najupečatljivije trenutke na ljepljive papiriće (Post-it) i izgradite slijed događaja, narativnu liniju svog istraživanja.

Video: Slijed pripovijedanja i perspektiva

Prezentacija: Slijed pripovijedanja i perspektiva 

 

Trajanje: 20 minuta
Format: Prezentacija i video

Korak 2

Predstavljanje istraživanja: format i predstavljačke tehnike

U ovoj prezentaciji naći ćete neke korisne savjete za odabir formata i predstavljanje vašeg istraživanja.

Pripovijedanje format i tehnike prezentiranja

 

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

Korak 3

Objavljivanje i promoviranje događaja na društvenim mrežama

U ovom su koraku prikazani neki savjeti za promoviranje događaja na društvenim mrežama.

Promoviranje događaja na društvenim mrežama

 

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

Korak 4

Vježba u učionici: odabir formata za predstavljanje istraživanja

Raspravite zajedno u kojem formatu ćete izraditi zajednički završni rad kako biste najbolje predstavili svoje istraživanje!

Formati za predstavljanje istraživanja

 

Trajanje: 60 minuta
Format: Prezentacija

Izvješće Lekcija 4

U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC – Izvješće Lekcija 4: Predstavljanje istraživanja

Ovo je izvješće o vašem radu i napretku provedbe aktivnosti posljednje lekcije ovog obrazovnog programa, Lekcije 4!

Molimo da ga ispunite i dostavite najkasnije do 3. lipnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte: asoc2019@mrrfeu.hr.

Obrazac izvješća Lekcija 4