Sadržaj ove lekcije prikazuje se na koji način podaci mogu „govoriti“. Vrlo je važno naučiti i usvojiti metode za prikaz i obradu pronađenih skupina podataka, te za pripremu i sastavljanje učinkovitih i jasnih prikaza i priča temeljnih na obrađenim podacima. U ovoj lekciji sažete i opisane su osnovne metode za prikupljanje, obrađivanje, analiziranje, grupiranje i uspoređivanje podataka te izrađivanje grafičkih prikaza podataka za jasno i razumljivo prikazivanje informacija.

Glavni rezultati lekcije:

  1. Naučiti prepoznati prirodu podataka i koje metode za obradu podataka je najbolje  primijeniti na određenoj vrsti podataka.
  2. Naučiti koje su metode za analiziranja podataka.
  3. Naučiti koje su metode grafičkog prikazivanja podataka, kako se podaci vizualiziraju i kojim se alatima najbolje poslužiti za izradu razumljivih prikaza podataka.
  4. Naučiti što su otvoreni podaci i na koji način državne i javne institucije objavljuju podatke.
  5. Izraditi grafičke prikaze prikupljenih podataka.
  6. Upoznati se s metodama prikupljanja primarnih podataka i pomoću jedne prikupiti primarne podatke vezane za istraživanje.
  7. Naučiti što je to istraživačko novinarstvo i pripremiti članak podatkovnog novinarstva.

Rok: 18. svibnja 2021. godine

Korak 1

Razumijevanje i obrada podataka

U prvom koraku ASOC timovi upoznaju se sa specifičnim značajkama prikupljenih podataka. Kroz edukativne materijale prvog koraka prikazano je na koji način se određuje koje su vrste prikupljeni podaci, na koji način ih se može obraditi, učiniti koherentnima, ujednačenima, i usklađenima za daljnje organiziranje u tablice. Cilj prvog koraka je usvojiti osnovna znanja o podacima i obradi podataka kako bi se odabrao najbolji način pristupa prikupljenim podacima.

Video: Razumijevanje i obrada podataka

Korak 2

Razumijevanje i analiza podataka

U video sažetku prikazane su složenije radnje organiziranja i analiziranja podataka. Osim analize prikupljenih podataka ASOC timovi u ovom se koraku upoznaju s pojmom pokazatelja kroz konkretne primjere. Cilj drugog koraka je analizirati, grupirati, filtrirati i normalizirati podatke te identificirati netipične vrijednosti prikupljenih podataka.

 

Video: Razumijevnje i analiza podataka

Korak 3

Organiziranje i prikaz podataka

U okviru trećeg koraka opisane su neke od metoda grafičkog prikazivanja podataka. Započinje se s pregledavanjem mogućnosti prikaza podataka u grafikonima te vizualiziranjem prikazanih podataka u infografike. ASOC timovi u trećem koraku korištenjem grupiranih podataka stvaraju vizualizacije da bi njihovi prikupljeni podaci prikazivali informacije koje pričaju priču.

Video: Organiziranje i prikaz podataka

Prezentacija: Grafičko prikazivanje podataka

Korak 4

Metode istraživanja: prikupljanje primarnih podataka

Korak broj četiri donosi video sažetak u kojem su opisane metode prikupljanja primarnih/osnovnih podataka. Primarni podaci mogu biti vrlo korisni u istraživanju, stoga ASOC timovi u ovom koraku prikupljaju primarne podatke vezane za svoje istraživanjem primjenom jedne metode prikupljanja primarnih podataka. Također primarni podaci mogu biti podloga za planiranje nekog sljedećeg građanskog praćenja.

 

Video: Metode istraživanja prikupljanje primarnih podataka

Korak 5

Podatkovno/istraživačko novinarstvo

Kroz ovaj korak objašnjava se na koji način podatkovni novinar koristi podatke. Kroz materijale ASOC timovi upoznat će se s opisanim metodama i radnim alatima podatkovnog novinarstva. Također naučit će koje su tehnike za izrađivanje kvalitetnog članka podatkovnog novinarstva te ga i sami izraditi.

 

Video: Podatkovno istraživačko novinarstvo I

Video: Podatkovno istraživačko novinrstvo II

Prezentacija: Članak podatkovnog novinarstva

Izvješće Lekcija 1