Aktivnosti ove lekcije odvode istraživački tim na terensko istraživanje. Učenici kao skupina ili podijeljeni u manje grupe kreću u lov na one informacije koje u dosad prikupljenim podatcima nisu pronašli. Istraživanje na terenu se odnosi na odabrani projekt i svrha mu je prikupljanje dodatnih informacija na licu mjesta i slanje informiranih zahtjeva zainteresiranim ispitanicima. Na kraju, učenici će moći podijeliti sve ono što pronađu putem platforme Monithon, neovisne platforme za građansko praćenje, da bi razumjeli kako se upotrebljavaju sredstva kohezijske politike.

  • Prikupiti informacije izravno na teritoriju počevši od podataka analiziranih u učionici
  • Intervjuirati protagoniste projekata: ispitanike pokretače, građane, uključene organizacije
  • Prikupiti fotografije, videomaterijale i napraviti geo-reference projekta
  • Napisati izvješće o istraživanju na Monithon.it

Korak 1

Planiranje terenskog posjeta

U ovom se koraku detaljnije objašnjavaju neki aspekti i obilježja građanskog praćenja kako bi pronašli najbolji način organiziranja terenskog istraživanja projekta s ciljem provođenja građanskog praćenja.

Planniranje terenskog posjeta

Vodič za organiziranje i planiranje terenskog posjeta

Video

Trajanje: 20 minuta
Format: Prezentacija i Video

Korak 2

Smjernice za upotrebu platforme Monithon

U ovom ćemo koraku vidjeti kako sastaviti i objaviti izvješće o nadzoru na platformi Monithon.it.

Vodič za upotrebu platforme Monithon

Upitnik Monithon

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

Izvješće Lekcija 3

U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC – Izvješće Lekcija 3: Istraživanje

Ovo je izvješće o vašem radu i napretku provedbe aktivnosti Lekcije 3!

Molimo da ga ispunite i dostavite najkasnije do 20. travnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte: asoc2019@mrrfeu.hr.

Obrazac izvješća Lekcija 3

Upitnik Monithon