Aktivnosti ove lekcije odvode istraživački tim na terensko istraživanje. Članovi i članice tima kao skupina ili podijeljeni u manje grupe kreću u lov na one informacije koje u dosad prikupljenim podacima nisu pronašli. Istraživanje na terenu se odnosi na odabrani projekt i svrha mu je prikupljanje dodatnih informacija na licu mjesta. Također, tijekom ove lekcije bit će potrebno kontaktirati osobe uključene u provedbu odabranog projekta za praćenje te slanje zahtjeva za intervju i upitnik zainteresiranim ispitanicima. Na kraju provedenih aktivnosti ove lekcije timovi će objaviti sve prikupljene informacije i podatke te napredak svojeg istraživanja putem platforme Monithon, neovisne platforme za građansko praćenje.

Glavni rezultati lekcije

  1. Predstaviti rezultate dosadašnjeg provedenog istraživanja, prikazati donesene zaključke i stanje istraživanog projekta.
  2. Naučiti što je građansko praćenje, istražiti primjere provedenih građanskih praćenja, istražiti svjedočanstva aktivnih građana koji su sudjelovali u provođenju građanskog praćenja na terenu, istražiti kako se organizira posjet terenu prilikom provođenja građanskog praćenja.
  3. Organizirati terenski posjet građanskog praćenja, naučiti kako identificirati ispitanike za intervju tijekom posjeta terenu, definirati mjesta koja treba posjetiti, istražiti i pripremiti pitanja za prikupljanje važnih informacija koje nedostaju za istraživanje građanskog praćenja.
  4. Naučiti izraditi izvješće o provedenom građanskom praćenju.

 

Treća mrežna edukacija

Korak 1

Planiranje terenskog posjeta

U prvom koraku timovi ASOC Interreg upoznaju se s detaljnijim objašnjenjima provođenja, obilježjima i elementima građanskog praćenja kako bi istraživanjem primjera provedenih građanskih praćenja pronašli najbolji način organiziranja terenskog istraživanja projekta na kojem će oni provesti građansko praćenje svojeg istraživanja. Terenski posjet temeljit će se na specifičnim značajkama prikupljenih podataka i donesenim zaključcima provedenih analiza.

Kroz nastavne materijale prvog koraka prikazano je na koji način organizirati terenski posjet i kako najučinkovitije i najbrže prikupiti potrebne informacije.

Dokument: Smjernice za planiranje terenskog posjeta

Video: Planiranje terenskog posjeta

Korak 2

Izvještavanje o provedenom građanskom praćenju na mrežnoj platformi Monithon

U ovom koraku timovi ASOC Interreg istražit će smjernice za popunjavanje izvješća o provedenom istraživanju na platformi Monithon.eu.

 

Dokument: Priručnik za korištenje Monithon.eu

Prezentacija: Vodič za popunjavanje upitnika Monithon

Dokument: Upitnik Monithon-primjer

Izvješće Lekcija 3

Dokument: Izvješće Lekcija 3

Molimo Vas da Izvješće o provedenim aktivnostima u okviru Lekcije 3 dostavite najkasnije do 26. travnja 2023. g. na adresu elektroničke pošte: asoc@mrrfeu.hr