Sadržaj ove lekcije odnosi se na upoznavanje s definicijama građanskog praćenja, kohezijske politike i metodama istraživanja. U okviru lekcije započinje se s planiranjem provođenja projekta građanskog praćenja. Nakon uvodne prezentacije o kohezijskoj politici Europske unije učenici/ce odabiru javno financirani projekt s njihovog lokalnog/regionalnog područja koji žele pratiti i osmišljavaju aktivnosti za provedbu cjelokupnog ASOC istraživanja. Kroz aktivnosti lekcije prikupljaju se podaci o odabranom projektu, od administrativnog slijeda dokumenata koji je doveo do njegove provedbe do kontekstualnih podataka i informacija, cilj prikupljanja raznih podataka i informacija je da učenici/ce nauče ispravno i cjelovito dokumentirati sadržaje, koristeći službene i pouzdane izvore podataka.

Glavni rezultati lekcije:

  1. Naučiti što je građansko praćenje, od čega se sastoji, koji su dostupni alati za njegovu provedbu.
  2. Naučiti što je kohezijska politika Europske unije i kako se provodi u Republici Hrvatskoj.
  3. Istražiti teme aktualne za lokalnu sredinu, istražiti projekte sufinancirane EU sredstvima koji se provode na lokalnom/regionalnom području i odabrati najzanimljiviji projekt za praćenje i istraživanje.
  4. Naučiti što su otvoreni podaci i na koji način državne i javne institucije objavljuju podatke.
  5. Naučiti prikupljati primarne i sekundarne podatke, s povjerljivih izvora podataka.
  6. Izraditi dokumentaciju istraživanja i razvrstati podatke i informacije u mape.
  7. Izraditi identitet ASOC tima, osmisliti nazive i opisati istraživanje.
  8. Izraditi stranicu tima na društvenim mrežama.

Korak 1

Građansko praćenje

U prvom koraku ASOC timovi upoznaju se s objašnjenjem, definicijom i karakteristikama  građanskog praćenja. Cilj prvog koraka je usvojiti osnovna znanja kako bi se odabrao najbolji način planiranja građanskog praćenja i provođenje istraživanja.

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

 

Video: Izvještavanje o kohezijskoj politici

Video: Građansko praćenje

Korak 2

Kohezijska politika Europske unije

U kroz video sažetke objašnjava se što je kohezijska politika i kako se ona provodi u Europskoj uniji, također prikazani su konkretni primjeri projekata koji se financiraju provođenjem kohezijske politike. Kroz prezentacije detaljnije su razrađeni europski fondovi iz kojih se financira kohezijska politika.

Trajanje: 35 minuta
Format: Video i prezentacije

 

Video: EU fondovi i kohezijska politika

Prezentacija: Kohezijska politika EU – OPKK

Prezentacija: Kohezijska politika EU – OPULJP

Korak 3

Vježba! Potraga za podacima

U okviru trećeg koraka nastaju osnove istraživanja. Započinje se s pregledavanjem podataka kako bi se utvrdili projekti koji se provode na određenom području i početne informacije koje su na raspolaganju. Kroz nekoliko faza, u 90 minuta,  kreira se tablica prikaza istraživanja koja će predstavljati osnovu za sve daljnje korake građanskog praćenja odabranog projekta.

Trajanje: 90 minuta
Format: Prezentacija

Video: Pretraživanje podataka o kohezijskoj politici mrežnim alatima

Prezentacija: Vježba! Potraga za podacima

Korak 4

Otvoreni podaci

Korak broj četiri donosi definicije otvorenih podataka i objašnjenje zašto su važni za provođenje građanskog praćenja i istraživanja.

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

 

Video: Otvoreni podaci

Korak 5

Kako javna uprava objavljuje podatke

Kroz ovaj korak objašnjava se na koji način javna uprava objavljuje podatke i informacije u otvorenom formatu te kako iste pronaći na mrežnim stranicama.

Trajanje: 10 minuta

Format: Prezentacija

 

Prezentacija: Kako javna uprava objavljuje podatke

Korak 6

Metode istraživanja

U ovom koraku upoznaju se glavne tehnike istraživanja za prikupljanje podataka, dokumenata i informacija radi ‘upoznavanja’ projekta i postavljanja konteksta projekta.

Trajanje: 10 minuta

Format: Prezentacija

 

Video: Metode istraživanja

Korak 7

Vježba! Dokumentacija istraživanja

Svrha vježbe sedmog koraka je stvaranje dokumentacije istraživanja na temelju prikupljenih podataka i informacija koje se odnose na projekt i odabranu temu.

Trajanje: 90 minuta
Format: Prezentacija

 

Prezentacija: Vježba! Dokumentacija istraživanja

Izvješće Lekcija 1