U ovoj posljednjoj lekciji timovi ASOC Interreg naučit će koji format pripovijedanja/predstavljanja priče najbolje odgovara za predstavljanje njihovog istraživanja odabranog projekta i napraviti kreativan završni rad koji će biti glavni alat predstavljanja istraživanja. Kroz aktivnosti ove lekcije svi članovi oslobodit će kreativnost i staviti je na raspolaganje istraživačkom timu, takvim pristupom sagledat će svoj cjelokupni istraživački rad s ciljem da ga pripreme i predstave na što učinkovitiji način.

Jer čak i najbolje obavljen posao nema pozitivnog utjecaja ako nije primjereno predstavljen!

Glavni rezultati lekcije:

  1. Procijeniti trenutačno stanje i dosadašnji napredak: pregled Dokumentacije istraživanja izrađene tijekom prve lekcije i pregled obrađenih i analiziranih podataka.
  2. Rekonstruirati priču, izraditi slijed događaja, odrediti narativnu liniju, stajalište i strategiju za pripovijedanje o provedenom istraživačkom radu.
  3. Naučiti kako se priprema predstavljanje priče: upoznati se s primjerima, formatima i tehnikama.
  4. Istražiti na koje sadržaje razred može računati i koji bi format mogao biti najprikladniji za predstavljanje istraživanja. Odabrati format predstavljanja istraživanja.
  5. Izradite kreativni rad u svrhu predstavljanja provedenog istraživanja.
  6. U suradnji sa talijanskom partnerskom školom izradite zajedničko završno izvješće na engleskom jeziku. U tu svrhu biti će organiziran plenarni mrežni sastanak na kojemu će sudjelovati nastavnici i učenici, pod našim vođenjem, s ciljem postizanja dogovora oko izrade završnog izvješća.

Rok: 7. lipnja 2022. godine

Korak 1

Izrada narativne linije i priče istraživanja

U prvom koraku ASOC timovi rekonstruiraju etape provedenog istraživanja. Koje im je polazište istraživanja? Odakle su krenuli? Koje su aktivnosti proveli? Koji su bili rezultati? Rekonstruirat će događaje koji su ih pratili na istraživačkom putu, zapisati najupečatljivije trenutke na ljepljive papiriće (Post-it) i izraditi slijed događaja, narativnu liniju svog istraživanja.

Prezentacija: Izrada narativne linije i priče istraživanja

Korak 2

Predstavljačke tehnike i alati

U ovom koraku timovi ASOC Interreg istražit će korisne savjete za odabir formata i predstavljanje istraživanja.

 

Prezentacija: Predstavljačke tehnike i alati

Korak 3

Vježba! Odabir formata za predstavljanje istraživanja

U ovom koraku ASOC Interreg timovi zajedno dogovaraju u kojem formatu će izraditi kreativni završni rad kako bi najbolje predstavili svoje istraživanje!

 

Prezentacija: Vježba! Odabir formata za predstavljanje istraživanja

Izvješće Lekcija 4

Dokument : Izvješće Lekcija 4