Tijekom ove lekcije prikazuje se na koji način podatci mogu „govoriti“. Vrlo je važno naučiti i usvojiti tehnike kojima se mogu izvući informacije iz pronađenih skupina podataka radi sastavljanja učinkovitih i jasnih priča na temelju podataka. U ovom su poglavlju sažete i opisane osnovne (i neposredne) tehnike za prikupljanje, obrađivanje, analiziranje, grupiranje i uspoređivanje podataka te izrađivanje grafičkih prikaza podataka korisnih za prikazivanje informacija.

Ukratko, tijekom ove lekcije upoznaje se s:

– Promatranjem podataka: razumijevanje, obrada, analiza

– Grafičkim prikazivanjem podataka jednostavnim mrežnim alatima

– Pravilima pisanja članka podatkovnog novinarstva

 

 

 

Dokumenti za preuzimanje

Rok: 13. ožujak 2020.

Lista zadataka

Domaća zadaća

Kopija izvješća Lekcije 2

Korak 1

Razumijevanje i obrađivanje podataka

U ovom video sažetku opisane su neke od specifičnih značajki prikupljenih podataka. Prikazuje se na koji način utvrditi koje vrste su podaci, kako obraditi podatke i učiniti ih koherentnima, ujednačenima i usklađenima za daljnje organiziranje u tablice.

Prezentaciju preuzmite ovdje.

Video preuzmite ovdje.

Trajanje: 10 minuta

Korak 2

Razumijevanje podataka: analiziranje

U ovom video sažetku prikazane su složenije radnje organiziranja i analiziranja podataka, također definira se pojam pokazatelja kroz konkretne primjere.

Prezentaciju preuzmite ovdje.

Video preuzmite ovdje.

Trajanje: 10 minuta

Korak 3

Razumijevanje podataka: grafičko prikazivanje

U ovom sažetku opisane su neke od tehnika grafičkog prikazivanja podataka uporabom grafikona i infografika kako bi grupirani podaci prikazivali priču.

Prezentacije i video preuzmite ovdje:

Prezentacija 1

Prezentacija 2

Video

Trajanje: 10 minuta

Korak 4

Tehnike pretraživanja: primarni/osnovni podatci

U ovom video sažetku detaljno su opisane tehnike prikupljanja primarnih/osnovnih podataka koji mogu biti vrlo korisni u istraživanju, također mogu biti podloga za planiranje nekog sljedećeg građanskog praćenja.

Prezentaciju preuzmite ovdje.

Video preuzmite ovdje.

Trajanje: 10 minuta

Korak 5

Podatkovno novinarstvo

U ovom sažetku opisane su metode i radni alati podatkovnog novinarstva te potrebne tehnike za izrađivanje kvalitetnog članka podatkovnog novinarstva.

Prezentacije i videa preuzmite ovdje:

Prezentacija 1

Prezentacija 2

Prezentacija 3

Video 1

Video 2

Trajanje: 20 minuta

Izvješće Lekcija 2

U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC – Izvješće Lekcija 2: Analiza

Ovo je izvješće o vašem radu i napretku provedbe aktivnosti Lekcije 2!

Molimo da ga ispunite i dostavite najkasnije do 13. ožujka 2020. godine na adresu elektroničke pošte: asoc2019@mrrfeu.hr.

Obrazac izvješća Lekcija 2