U okviru ove lekcije započinje se s planiranjem projekta građanskog praćenja. Nakon uvodne prezentacije o kohezijskoj politici Europske unije učenici odabiru javno financirani projekt na njihovom teritoriju koji žele pratiti i osmišljavaju aktivnosti za cjelokupni obrazovni program ASOC-a. Prikupljaju se podatci o odabranom projektu, od administrativne povijesti koja je dovela do njegove provedbe do pozadinskih podataka i informacija kako bi se naučili ispravno i cjelovito dokumentirati, koristeći službene i pouzdane izvore.

 

 

Korak 1

Kohezijska politika

U ovim video sažetcima objašnjava se što je kohezijska politika i kako se ona provodi u Europskoj uniji, također prikazani su konkretni primjeri projekata koji se financiraju provođenjem kohezijske politike.

Trajanje: 15 minuta
Format: Video

Korak 2

Građansko praćenje

U ovom se sažetku detaljnije objašnjavaju definicija i karakteristike građanskog praćenja kako bi se shvatio i odabrao najbolji način planiranja građanskog praćenja i provođenje istraživanja.

Više možete pogledati ovdje

Trajanje: 10 minuta
Format: Video

Korak 3

Vježba u učionici: Prikupljanje podataka

U okviru modula Prikupljanje podataka stvaraju se osnove istraživanja. Započinje se s pregledavanjem podataka kako bi se utvrdili projekti koji se provode na određenom području i početne informacije koje su na raspolaganju. Kroz nekoliko faza, u 90 minuta,  kreira se tablica pa plakat koji će predstavljati osnovu za sve korake građanskog praćenja odabranog projekta.

Trajanje: 90 minuta
Format: Prezentacija

Vježba u učionici1_Potraga za podacima

Korak 4

Otvoreni podaci

U ovom se sažetku objašnjava što su otvoreni podatci i zašto su važni za provođenje građanskog praćenja i istraživanja.

Više možete pogledati ovdje

Trajanje: 10 minuta
Format: Video

Korak 5

Tehnike istraživanja

U ovom sažetku upoznaju se glavne tehnike istraživanja za objedinjavanje prikupljanja podataka, dokumenata i informacija radi ‘upoznavanja’ projekta i njegovog stavljanja u kontekst.

Više možete pogledati ovdje

Trajanje: 10 minuta
Format: Video

Korak 6

Kako javna uprava objavljuje podatke

U ovom sažetku objašnjava na koji način javna uprava objavljuje dostupne podatke i informacije u otvorenom formatu te kako iste pronaći na mrežnim stranicama.

Trajanje: 10 minuta
Format: Prezentacija

Podaci javne uprave

Korak 7

Vježba u učionici: Dokumentacija istraživanja

Svrha ove vježbe je stvaranje dokumentacije istraživanja na temelju pronađenih podataka i informacija koje se odnose na projekt i odabranu temu.

Trajanje: 90 minuta
Format: Prezentacija

Vježba u učionici 2 – Dokumentacija istraživanja

Izvješće Lekcija 1

U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC

Izvješće Lekcija 1: Planiranje i prikupljanje podataka

Ovo je izvješće o vašem radu i napretku provedbe aktivnosti Lekcije 1!

Molimo da ga ispunite najkasnije do 17. veljače 2020. godine!

Obrazac izvješća Lekcija 1