• Trajanje: 10 minuta

  • Format: Video

U ovom koraku detaljnije će se razraditi određeni aspekti i obilježja građanskog praćenja, u svrhu boljeg razumijevanja i planiranja istraživanja.

Što je građansko praćenje?