Sadržaj ove lekcije prikazuje na koji način podaci mogu „govoriti“. Vrlo je važno naučiti i usvojiti metode za prikaz i obradu pronađenih skupina podataka, te za pripremu i sastavljanje učinkovitih i jasnih prikaza i priča temeljnih na obrađenim podacima. U ovoj lekciji su sažete i opisane osnovne metode za prikupljanje, obrađivanje, analiziranje, grupiranje i uspoređivanje podataka te izrađivanje grafičkih prikaza podataka za jasno i razumljivo prikazivanje informacija.

Glavni rezultati lekcije

  1. Naučiti prepoznati prirodu podataka i koje metode za obradu podataka je najbolje primijeniti na određenoj vrsti podataka.
  2. Naučiti koje su metode za analiziranje podataka.
  3. Naučiti koje su metode grafičkog prikazivanja podataka, kako se podaci vizualiziraju i  kojim se alatima najbolje poslužiti za izradu razumljivih prikaza podataka.
  4. Naučiti što su otvoreni podaci i na koji način državne i javne institucije objavljuju  podatke.
  5. Izraditi grafičke prikaze prikupljenih podataka.
  6. Upoznati se s metodama prikupljanja primarnih podataka i pomoću jedne prikupiti primarne podatke vezane za istraživanje.
  7. Naučiti što je to istraživačko novinarstvo i pripremiti članak podatkovnog novinarstva.

 

Druga mrežna edukacija

Rok: 24. ožujka 2023. godine

Korak 1

Razumijevanje i obrada podataka

U prvom koraku timovi ASOC Interreg upoznaju se sa specifičnim značajkama prikupljenih podataka. Kroz edukativne materijale prvog koraka prikazano je na koji način se određuje koje su vrste prikupljeni podaci, na koji način ih se može obraditi, učiniti koherentnima, ujednačenima, i usklađenima za daljnje organiziranje u tablice. Cilj prvog koraka je usvojiti osnovna znanja o podacima i obradi podataka kako bi se odabrao najbolji način pristupa prikupljenim podacima.

Format: Video 

Video: Razumijevanje i obrada podataka

Korak 2

Razumijevanje i analiza podataka

U video sažetku prikazane su složenije radnje organiziranja i analiziranja podataka. Osim analize prikupljenih podataka timovi ASOC Interreg u ovom se koraku upoznaju s pojmom pokazatelja kroz konkretne primjere. Cilj drugog koraka je analizirati, grupirati, filtrirati i normalizirati podatke te identificirati netipične vrijednosti prikupljenih podataka.

Format: Video

Video: Razumijevanje i analiza podataka

Korak 3

Organiziranje i prikaz podataka

U okviru trećeg koraka opisane su neke od metoda grafičkog prikazivanja podataka. Započinje se s pregledavanjem mogućnosti prikaza podataka u grafikonima te vizualiziranjem prikazanih podataka u infografiku. Timovi ASOC Interreg u trećem koraku korištenjem grupiranih podataka stvaraju vizualizacije da bi njihovi prikupljeni podaci prikazivali informacije koje pričaju priču.

Format:  Video i prezentacija

Video: Organiziranje i prikaz podataka

Prezentacija: Grafičko prikazivanje podataka

Korak 4

Metode istraživanja: prkupljanje primarnih podataka

Korak broj četiri donosi video sažetak u kojem su opisane metode prikupljanja primarnih/osnovnih podataka. Primarni podaci mogu biti vrlo korisni u istraživanju, stoga timovi ASOC Interreg u ovom koraku prikupljaju primarne podatke vezane za svoje istraživanje primjenom jedne metode prikupljanja primarnih podataka. Također primarni podaci mogu biti podloga za planiranje nekog sljedećeg građanskog praćenja.

Format: Video

Video: Metode istraživanja-prikupljanje primarnih podataka

Korak 5

Podatkovno/istraživačko novinarstvo

Kroz ovaj korak objašnjava se na koji način podatkovni novinar koristi podatke. Kroz materijale timovi ASOC Interreg upoznat će se s opisanim metodama i radnim alatima podatkovnog novinarstva. Također naučit će koje su tehnike za izrađivanje kvalitetnog članka podatkovnog novinarstva te ga i sami izraditi.

Format: Video i prezentacija

Video: Podatkovno istraživačko novinarstvo 1

Video: Podatkovno istraživačko novinarstvo 2

Prezentacija: Članak podatkovnog novinarstva

Izvješće Lekcija 2

Dokument: Izvješće Lekcija 2

Molimo Vas da Izvješće o provedenim aktivnostima u okviru Lekcije 2 dostavite najkasnije do 24. ožujka 2023. g. na adresu elektroničke pošte: asoc@mrrfeu.hr