Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi usmjereni su na rješavanje gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika unutar Europske unije. Jačanje transparentnosti informacija o mogućnostima i postignućima ESI fondova, uključujući korištenje otvorenih podataka, predstavlja prioritet u regulativama Europske unije (EU). Istovremeno, pojačani angažman građana pogoduje boljem razumijevanju kohezijske politike i njezina utjecaja na svakodnevni život građana.

Kohezijska politika pored cilja koji se odnosi na Ulaganje za rast i radna mjesta ima i drugi cilj pod nazivom Europska teritorijalna suradnja (ETS). ETS pruža okvir i omogućava stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske unije. Na taj način se kroz zajednički pristup na odgovarajućoj administrativno-teritorijalnoj razini smanjuje negativan utjecaj granica i promovira društveno-gospodarska kohezija.
ETS se provodi kroz 3 sastavnice: prekograničnu (Interreg A), transnacionalnu (Interreg B) i međuregionalnu (Interreg C).

Republika Hrvatska u financijskom razdoblju 2014.-2020. sudjeluje na ukupno 13 programa Europske teritorijalne suradnje među kojima je Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. (Program) financijski najveći s ukupnim budžetom od 236,9 milijuna eura. Program obuhvaća 25 talijanskih pokrajina i 8 županija u Republici Hrvatskoj (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija i Zadarska županija). Program pridonosi oslobođenju potencijala plavog rasta u obje zemlje kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva, unaprjeđenju zajedničkog praćenja klimatskih promjena i sprječavanja prirodnih rizika, te pomaže razvoju pomorskog prometa s ciljem održivosti turizma i bolje prostorne raspodjele kretanja posjetitelja u regiji.

Promicanje sudjelovanja učenika

Uz pomoć mentorske podrške nastavnika i lokalnih stručnjaka, talijanske i hrvatske skupine učenika/ca će zajednički odabrati jedan projekt u okviru Interreg programa prekogranične suradnje, s ciljem da se potakne razmjena znanja između talijanskih i hrvatskih učenika/ca koji će međusobno surađivati, te da se podijele ciljevi i aktivnosti na kojima će parovi talijanskih i hrvatskih skupina učenika/ca raditi.
Učenici će svoje istraživanje projekta predstaviti kroz slobodno izabran kreativni sadržaj koji u kratkim crtama sažima provedeno istraživanje. Najuspješniji talijanski i hrvatski par skupine učenika/ca imat će priliku prezentirati svoj rad na završnoj plenarnoj mrežnoj edukaciji. Predstavljanje pobjedničkih škola i njihovog završnog izvješća s ciljem diseminacije iskustva građanskog praćenja organizirat će se i na događajima koji će se održati u Italiji i/ili Hrvatskoj, ukoliko će epidemiološke mjere biti takve da će putovanja biti dopuštena.

Projektom ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska promiče se sudjelovanje učenika u praćenju ulaganja koja se provode putem kohezijske politike EU-a korištenjem javnih otvorenih podataka.

Projekt ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska uvelike se oslanja na ASOC projekte koji se su provodili proteklih godina, no osim što svi imaju za cilj poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici ovim se Projektom naglasak stavlja na način funkcioniranja programa prekogranične suradnje i s njim povezanim projektima. Stoga je glavni cilj Projekta uključiti hrvatske i talijanske srednje škole u praćenje projekata odabranih u okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska.

Projekt ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska je projekt koji provedbenim aktivnostima prati inovativan interdisciplinarni program namijenjen svim vrstama srednjih škola na području osam županija uključenih u Interreg program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska usmjeren građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Projekt objedinjuje građanski odgoj, usvajanje digitalnih statističkih vještina i podatkovno novinarstvo te raznolike kompetencije kao što su razvoj kritičkog mišljenja, rješavanje problema, rad u skupinama kao i interpersonalne i komunikacijske vještine koje su sastavni dio kurikuluma.

Svaka škola prijavljuje skupinu do 30 (trideset) učenika (razred ili grupa učenika) s nastavnikom koji će biti voditelj.

U sklopu projekta, učenici će pod vodstvom nastavnika osmisliti istraživanje građanskog praćenja projekta u okviru Interreg programa prekogranične suradnje i to na način da prikupe i obrade dostupne podatke i informacije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za provedbu i koordinaciju Projekta u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Regionalni koordinatori (Regionalne razvojne agencije) imaju ulogu pružanja stručne podrške pri prikupljanju informacija o projektima koje su učenici odabrali za praćenje, koji se provode ili su završili, a financirani su sredstvima iz EU fondova, a sama škola će odlučivati o mogućim partnerima.

Talijanski model

Pilot projekt ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska  temelji se na talijanskom obrazovnom programu, A Scuola di OpenCoesione [At School on OpenCohesion].

Prvi pilot projekt ASOC proveden je u Italiji od 2013. do 2014. godine, a obuhvatio je sedam srednjoškolskih ustanova na području Italije. U narednim godinama zabilježen je znatan porast broja uključenih škola, uz objavu natječaja za sudjelovanje na projektu na početku školske godine. Ukupno je u prethodnih sedam godina provedbe projekta, u njegovu provedbu bilo uključeno više od 20.000 učenika i 1.500 nastavnika.

At the School of OpenCohesion je primjer šire inicijative OpenCohesion, nacionalnog otvorenog programa Vlade o kohezijskoj politici, koja je u Italiji financirana europskim i nacionalnim sredstvima.

Projekt je dobio posebno priznanje kao dio Otvorenog partnerstva s Vladom (engl. Open Government Partnership), kao inicijativa koja može poslužiti kao primjer uključivanja građana u političke procese.

Više informacija možete pronaći na poveznici: www.ascuoladiopencoesione.it