Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi usmjereni su na rješavanje gospodarskih, socijalnih i teritorijalnih razlika unutar Europske unije. 

Jačanje transparentnosti informacija o mogućnostima i postignućima ESI fondova, uključujući korištenje otvorenih podataka, predstavlja prioritet u regulativama EU-a. Istovremeno, pojačani angažman građana pogoduje boljem razumijevanju kohezijske politike i njezina utjecaja na svakodnevni život građana.

Promicanje sudjelovanja učenika

Uz pomoć mentorske podrške profesora i lokalnih stručnjaka, učenici će odabrati jedan projekt u njihovoj zajednici koji je sufinanciran sredstvima fondova Europske unije, a svoje će istraživanje projekta predstaviti kroz slobodno izabran kreativni sadržaj koji u kratkim crtama sažima provedeno istraživanje (videozapis, infografika, sadržaj na mrežnoj stranici, prezentacija, strip, članak na blogu, radijski program i sl.). Najuspješnija grupa za nagradu posjetit će Bruxelles u organizaciji Europske komisije za vrijeme „EU Regions Week 2020″.

Projektom „U školi otvorene kohezije – At the School of Open Cohesion, ASOC“ promiče se sudjelovanje učenika u praćenju ulaganja koja se provode putem kohezijske politike EU-a korištenjem javnih otvorenih podataka.

Cilj projekta je poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici i EU projektima. 

Projekt ASOC predstavlja inovativan interdisciplinarni program namijenjen svim vrstama srednjih škola, usmjeren građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Svaka škola prijavljuje skupinu do 30 (trideset) učenika (razred ili grupa učenika) s nastavnikom koji će biti voditelj.

U sklopu projekta, učenici će pod vodstvom nastavnika osmisliti istraživanje građanskog praćenja projekta financiranog sredstvima ESI fondova i to na način da prikupe i obrade dostupne podatke i informacije. 

Projektne aktivnosti za sve uključene države članice centralizirano provodi Europska komisija, a Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za provedbu i koordinaciju  pilot projekta u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Regionalni koordinatori (Regionalne razvojne agencije) imaju ulogu pružanja stručne podrške pri prikupljanju informacija o projektima koje su učenici odabrali za praćenje, koji se provode ili su završili, a financirani su sredstvima iz EU fondova, a sama škola će odlučivati o mogućim partnerima.

Talijanski model

Projekt ASOC temelji se na talijanskom obrazovnom programu, A Scuola di OpenCoesione [At School on OpenCohesion].