ASOC ZID

PREDSTAVLJAČKA STRATEGIJA

 

Naš tim EKO2 odabrao je projekt “Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture “. Projektom se obnavlja postojeća i gradi nova posjetiteljska infrastruktura i stvaraju novi turistički proizvodi i sadržaji, a sufinancira se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Provedba Projekta započela je 1.10.2018., a predviđeni završetak provedbe je 31.12.2021. Ukupni prihvatljivi izdaci ovog projekta planirani su u iznosu od 22.889.601,52 kn, a planirana stopa sufinanciranja je 85%. Cilj našeg istraživanja bio je približiti građanima  i turistima ovaj Projekt i potaknuti ih na dolazak u park u što većem broju. Informacije o Projektu pronalazili smo putem javno dostupnih podataka, ali i iz razgovora s osobama zaduženima za provedbu projekta.
Tijekom istraživanja uočili smo odstupanja u podacima na različitim mrežnim mjestima. Saznali smo da se sredstvima EU može financirati obnova prirodne, ali ne i kulturne baštine. Kako se na pojedinim zemljišnim česticama nalazi kulturna baština, takve cijele zemljišne čestice i infrastruktura na njima ne mogu se obnavljati sredstvima EU već se financiraju vlastitim sredstvima. To je objašnjenje promjene postotka sufinanciranja ovog projekta sa 85% na 61,09%. Kad smo na kraju usporedili ukupna sredstva planirana za projekt i ona koja će biti dodijeljena iz EU fondova postotak sufinanciranja smanjuje se na 40,04%.

Iz rezultata naše online ankete shvatili smo da sadržaji i događanja u parku nisu poznata velikom broju ispitanika. Zato smo kreirali brošuru koju smo predstavili javnosti.

Tijekom istraživanja kontaktirali smo i  udruge partnere na projektu. Jedna od njih je udruga BIOM koja se između ostalog bavi promatranjem ptica. Dogovorili smo, na početku iduće školske godine, u njihovoj organizaciji promatrati ptice na jezerima Savica koja predstavljaju močvarno područje koje je sa stanovišta zaštite prirode od velike lokalne te izražene regionalne važnosti. Na taj način nastavljamo pratiti provedbu Projekta. U praćenje će biti uključeni svi zainteresirani učenici i van ovog projekta. U veljači 2022. godine planiramo s učenicima posjetiti park Maksimir i vidjeti jesu li ostvareni svi planirani ciljevi.

 

 

ZAVRŠNI KREATIVNI RAD

VIDEO

 

ZAVRŠNI DOGAĐAJ PREDSTAVLJANJA ISTRAŽIVANJA
Biser grada ponovo blista!
Otisnuli smo brošuru koja sadrži informacije o našem timu, ciljevima i aktivnostima. Na unutarnjoj strani brošure  su podaci o izabranom projektu, novoizgrađenim dijelovima parka Maksimir i onima koji se obnavljaju. Ispred škole imat ćemo štand gdje ćemo učenicima naše škole i IX. gimnazije, roditeljima i pozvanim gostima predstaviti projekt. Nakon toga štand ćemo premjestiti na Trešnjevački trg.
(staviti video koji šaljem preko We transfera: EKO2 Predstavljanje završnog rada)
VIDEO