Dio budućnosti u tragovima prošlosti

 

ASOC ZID

 

PREDSTAVLJAČKA STRATEGIJA

 

Naše istraživanje prati projekt „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“. Projekt predstavlja razvoj integriranog turističkog proizvoda koji se temelji na rekonstrukciji najznačajnijih kulturnih objekata s pripadajućom infrastrukturom, razvoju znanstveno-edukativnih elemenata, ulaganju u slobodno vrijeme i rekreaciju te hortikulturnom uređenju. Njime se nastoji zaokružiti turistička ponuda Našice bazirana na kulturno-povijesnoj baštini obitelji Pejačević i povezati s ostalim oblicima turizma te stvoriti novu turističku destinaciju čija se ponuda temelji na bogatoj kulturnoj i glazbenoj povijesti. Cilj našeg istraživanja je potaknuti na aktivno i kritičko promišljanje o mogućnostima korištenja novca iz ESIF-a te pronaći opravdanost realizacije projekta.
Anketiranjem i intervjuiranjem građana, nositelja projekta te stručnjaka, saznali smo da svi izražavaju zadovoljstvo i oduševljenje projektom te navode da je to hvale vrijedna promjena kojih treba biti što više. Bivši gradonačelnik, Josip Miletić kaže: „Sadržaji vezani uz kulturnu baštinu privući će veći broj posjetitelja u Grad Našice što bi se trebalo pozitivno odraziti na razvoj lokalnog gospodarstva.“ Zastupnik u EU parlamentu, Karlo Ressler naglašava: „Veseli me  svaki uspjeh grada Našica pa tako i ovaj projekt.“ Ravnateljica Zavičajnog muzeja, Silvija Lučevnjak navodi: „Baština obitelji Pejačević predstavlja kamen oko kojeg se mogu isplesti različite priče“. Nabava radova i usluga nadzora obavljena je otvorenim postupkom javne nabave, a odabrane su ekonomski najpovoljnije ponude.
Budući da je projekt iznimno opsežan, mogli smo pratiti samo obnovu i revitalizaciju kulturne baštine te djelomično razvoj pratećih turističkih sadržaja, a rezultate projekta, koji će biti vidljivi tek po završetku projekta, koji se odnose na razvoj kulturno-znanstvenih, edukativnih i interpretativnih sadržaja u funkciji razvoja turizma temeljenog na kulturnoj baštini, razvoju pratećih turističkih sadržaja, osiguranju adekvatnog pristupa kulturnim dobrima te pratećim sadržajima te aktivnostima promocije, marketinga i brendiranje kulturne baštine, nastojat ćemo pratiti po završetku projekta građanskim praćenjem, različitim aktivnostima na društvenim mrežama, izradom kreativnih promotivnih sadržaja, video uradaka te uključivanjem u rad lokalne zajednice.

 

 

ZAVRŠNI KREATIVNI RAD

VIDEO

 

ZAVRŠNI DOGAĐAJ PREDSTAVLJANJA ISTRAŽIVANJA
Tragovi prošlosti skrivaju bogatstvo
„Isidor’s investigators“ predstaviti će svoj istraživački rad „Tragovima prošlosti do europske budućnosti“ na projektu „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice s početkom u 17.00 sati. Učenici će lokalnoj zajednici (predstavnicima institucija, roditeljima, profesorima i učenicima) prezentirati što su istražili, naučili i izradili.
Staviti video da bude vidljiv na stranici: https://www.youtube.com/watch?v=30xiuMH1SeU