Naša baština u novom ruhu

ASOC ZID

 

PREDSTAVLJAČKA STRATEGIJA

 

Odabrani projekt bavi se problemima: nedovoljno valorizirana prirodna baština doline Neretve; nedostatak inovativnih i kvalitetnih turističkih sadržaja; nedostatak turističkih proizvoda i sadržaja atrakcija prirodne što je bio i razlog našeg odabira.

Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ podijeljen na dva dijela: Kategorija zaštićenih područja i Područja ekološke mreže Natura i obuhvaća devet infrastrukturnih zahvata stoga smo tako smo podijelili i naše istraživanje.

Cilj našeg istraživanja je analiza kako se ljudi koriste infrastrukturom, koliko je dobra učinjeno široj zajednici ili pojedincu, htjeli smo otkriti i otvorenost lokalne zajednice prema novitetima i spremnost da se koriste onim što je projektnim ulaganjima urađeno. Odnosno, je li projekt  bio na korist lokalnog stanovništava i koliko je doprinijelo razvoju i prosperitetu zajednice.

Kao najbolji izvor informacija pokazali su se vanjski suradnici koji su nam pomogli tijekom istraživanja: Antonija Odak (Razvojna agencija DUNEA i predstavnica mreže Europe Direct); Lara Šiljeg ispred Grada Metkovića te Ana Tutavac i Nikolina Đangradović ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (koordinatorice projekta). Glavni cilj projekta  je održivo korištenje prirodne baštine doline Neretve kroz uređenje postojeće i stvaranje nove turističko-edukativne ponude. Vizija projekta je stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih ekoturističkih kompleksa, sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti.
Građanskim praćenjem projekta „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ htjeli smo istražiti je li se u široj zajednici osvijestilo o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti našeg područja.

Problemi na koje se ovim projektom htjelo ukazati i na neki način ispraviti  su: nedostatak inovativnih i kvalitetnih turističkih sadržaja; nedostatak turističkih proizvoda i sadržaja atrakcija prirodne baštine; nedostatak edukativnih sadržaja i obrazovnih kapaciteta na temu zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže neučinkovito upravljanje lokalitetima prirodne baštine; neadekvatno korišten prirodni kapital doline Neretve. Ostvarenje projekta (je li došlo do povećanja ekoturizma i je li naša Dolina prepoznata kao jedinstveno ekopodručje?) možemo pratiti kroz mjerljive pokazatelje kao što su: povećanje broja noćenja, povećan broj OPG-ova.

 

 

ZAVRŠNI KREATIVNI RAD

VIDEO

 

ZAVRŠNI DOGAĐAJ PREDSTAVLJANJA ISTRAŽIVANJA
Čuvanjem baštine- stvaramo našu budućnost!
Završni događaj ćemo održati na mrežnim stranicama, kako našeg tima, školskim mrežnim stranicama, tako i na lokalnim portalima (javnost.hr; opuzen.hr). Odlučili smo se na ovaj način predstaviti naš završni rad jer ćemo doseći veći broj ciljane publike, obuhvatiti širu društvenu zajednicu.
http://metkovic-news.com/news/ucenici-srednje-poljoprivredne-i-tehnicke-skole-opuzen-sudjelovali-u-projektu-u-skoli-otvorene-kohezije/

 

https://likemetkovic.hr/portal/video-stazama-nase-bastine-srednja-poljoprivredna-i-tehnicka-skole-opuzen/

 

https://dulist.hr/znanjem-do-eu-fondova-srednjoskolci-iz-opuzena-ucili-o-mogucnostima-koje-pruza-eu/718309/