IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GRAĐANSKOM PRAĆENJU NA PLATFORMI MONITHON.EU  

Projekt zaslužuje veću promociju i pomoć nastavnicima pri daljnjem usavršavanju kurikula.

 

 

AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA

MarulSTEMci su proveli intervjue uživo. Prvi razgovor bio je s učenicima koji pohađaju fakultativnu nastavu kako bismo prikupili mišljenja o provedbi, zatim s nastavnicom Gorjanom Karaman, koordinatoricom projektnog tima koja je sudjelovala u provedbi projekta i danas drži fakultativnu nastavu iz predmeta Mikroelektronika u fizici. Treći intervju proveli smo s nastavnicom Višnjom Banić, koja je također sudjelovala u provedbi projekta te danas drži fakultativnu nastavu iz predmeta Nutricionizam i Mediteranska prehrana. Četvrti intervju bio je s Ivicom Zelićem koji je bio voditelj projekta, a sada je ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Saznali smo dodatne informacije do kojih nismo mogli doći iščitavajući dostupnu dokumentaciju. Istaknuto je da se svake godine unaprjeđuju i dorađuju kurikuli fakultativnih predmeta kako bi nastava bila kvalitetnija. Također i kako u vrijeme pandemije koronavirusa postoje problemi u provedbi i realizaciji nastave fakultativnih predmeta.
Projekt Moderne kompetencije za modernu gimnaziju u potpunosti je proveden tako da mi nismo svojim praćenjem mogli utjecati na tijek promatranog projekta. Stoga smo se usmjerili na to kako je projekt zaživio u našoj gimnaziji i na koji su način iskorištena sredstva iz EU fondova. Vjerujemo da smo ovim istraživanjem pridonijeli diseminaciji projekta jer smo upoznali veliki broj učenika s postojanjem projekta i fakultativnim predmetima koji su rezultat istoga. Anketu smo proveli na 18 ispitanika od čega je jedan vanjski suradnik, dvoje nastavnika i 15 učenika koji su pohađali ili pohađaju fakultativnu nastavu.
Iz intervjua i provedene ankete došli smo do zaključka kako je potrebno popularizirati fakultativne predmete, a većina ispitanika dala je ocjenu dobar za provedbu projekta.

 

VIDEOZAPIS PROVOĐENJA AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA I POSTAVLJENA PITANJA

 


 

Smatrate li da pohađanjem fakultativne nastave iz STEM područja povećavate svoju konkurentnost na tržištu rada jednog dana? (pitanje za učenike koji pohađaju fakultativnu nastavu)
Siguran sam da ću sa znanjem koje mi daje fakultativna nastava moći bolje prolaziti na nastavi i da će m to u konačnici pomoći povećati konkurentnost na tržištu rada. Smatram da olakšava konkurentnost jer omogućava učenje stvari koje će nam povećati konkurentnost na tržištu rada. Ipak nam povećava iskustvo u tom konkretnom kurikulumskom području.