IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GRAĐANSKOM PRAĆENJU NA PLATFORMI MONITHON.EU

 

Stvoriti kritičnu masu zaokruženih edukativnih ekoturističkih kompleksa, sadržaja i objekata na projektnom području u svrhu zoniranja doline Neretve kao jedinstvenog ekoturističkog područja međunarodne važnosti. Poboljšati postojeću turistička ponuda s naglaskom na ekoturizam i sadržaje specifične za područje doline Neretve što će rezultirati produženjem turističke sezone, povećanjem broj noćenja i posjetitelja te ujedno omogućiti rast gospodarstva i sprječavanje depopulacije.

 

AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA ODABRANOG PROJEKTA

Kako su mjere i ograničenja zbog koronavirusa ipak malo popustila, mogli smo obaviti terensko istraživanje i obići neke lokacije obuhvaćene ovim projektom. Kroz istraživanje i sami razgovor s koordinatorima, turističkim djelatnicima i ostalim osobama uključenim u ovaj projekt, htjeli smo rasvijetliti neke činjenice i na neki način otkloniti predrasude koje su vezane uz ovaj projekt.

Jedna od zabluda je da projekt kasni i da će zbog toga europski novci propasti. Projekt je kasnio, ali zbog „više sile“ tj. koronavirusa i kao takav je samo produžen za nekoliko mjeseci. Također, zbog istog problema nije moglo biti provedeno posljednjih pet edukacija namijenjenih djeci do srpnja, nego su završile u listopadu.

Sljedeća predrasuda je da su turizam i zaštićena prirodna područja u opreci, što isto nije točno. Naime, kako su naše sugovornice objasnile, a što je i bio glavni cilj projekta, a to je razvijanje selektivnog a ne masovnog turizma.  Takvi oblici turizma koji su u skladu s prirodom idealan su izbor za područje delte Neretve s obzirom na mnoštvo mogućnosti koje ona nudi.

Samom infrastrukturom ovog projekta (promatračnica, edukativne ploče, izložbeni prostor, eko-vrt, pješačke staze…) naglašava važnost očuvanja bioraznolikosti delte Neretve i obogaćuje turističku ponudu i samim time pozicionira i učvršćuje naš kraj na turističkoj karti Hrvatske.

Sve to biti će ucrtano i opisano u Vodiču prirodne baštine doline Neretve, koji će biti tiskan na hrvatskom i engleskom jeziku u 1000 primjeraka i  trenutno je u izradi.

 

VIDEOZAPIS PROVOĐENJA AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA I POSTAVLJENA PITANJA

 

 

Jesu li zaštita prirode i turizam na neki način u opreci? Jer često čujemo da velika turistička posjećenost i nije dobra za zaštićenu prirodu?
Ana T.: „Da, ako se radi o masovnom turizmu. Potrebno je što više promovirati deltu Neretve kao iznimnu destinaciju kroz selektivne oblike turizma. Tako Javna ustanova nastoji razvijati selektivne oblike turizma u dolini Neretve i kroz svoje aktivnosti i projekte djeluje u cilju stvaranja doline Neretve kao prepoznatljive destinacije u smislu turističke valorizacije prirodne, pa i kulturne baštine. Jer masovni turizam temeljen na suncu, moru i plaži danas više nije toliko popularan i sve se više traži bogatija, maštovitija i sadržajnija turistička ponuda.

Važno je da stanovnici uvide da su vrijednosti delte Neretve značajan potencijal za  razvoj niza selektivnih oblika turizma. Selektivni oblici turizma orijentirani su na manje segmente turističke potražnje, a predstavljaju suprotnost masovnom turizmu. Takvi oblici turizma koji su u skladu s prirodom idealan su izbor za područje delte Neretve s obzirom na mnoštvo mogućnosti koje ona nudi. Jedan od takvih oblika turizma je promatranje ptica, koje u svijetu u zadnje vrijeme uzima sve veće razmjere i broji zaradu u milijunskim iznosima. Tako osim prirodne delta Neretve posjeduje i kulturnu, povijesnu te gastronomsku vrijednost koje se itekako mogu iskoristiti u turističkoj ponudi.“

Lara Š.: „Promocijom ovog projekta se ne cilja na masovnu turističku posjećenost, nego promicanje održivog razvoja prirodne baštine i prirodne ljepote i bioraznolikost te naglašavaju održivi selektivni oblici turizma.“