Ciljevi projekta

 

 

ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

Zašto Međimurci još čekaju na otvorenje Muzeja?

            Sa samo 3 grada i 22 općine, između Mure i Drave, Međimurje je županija u koju se tijekom godina sve više ulagalo novaca iz EU fondova. Provodi se sve više projekata kako bi se unaprijedio život žitelja Međimurja i modernizirao način života. U svrhu istraživanja našega projekta postavili smo si nekoliko pitanja. Koliko se sredstava ulaže u hrvatske županije iz EU fondova? Koliko je sredstava uloženo u Međimurje? Iz kojih je izvora uz EU fondove financiran projekt? Jesu li učenici ETŠ-a Čakovec upoznati s projektom? Zašto Međimurci još čekaju na otvorenje Muzeja?

Na samom početku smo još malo proanalizirali sva bogatstva Međimurja. Na zajedničkom sastanku smo odslušali nekoliko međimurskih pjesama, odgledali nekoliko folklornih koreografija, porazgovarali o starim zanatima te mitovima i legendama. Odlično smo se zabavili te shvatili zašto su upravo ta bogatstva uvrštena u Riznicu Međimurja. U devet objedinjenih područja još spadaju demografija, školstvo, progoni vještica, zatvorenici i obrambeni sustav.

 

Riznica Međimurja – sva naša bogatstva

 

Samostalnim istraživanjem i razgovorom s djelatnicima REDEA-e otkrili smo glavne ciljeve projekta: obnova Starog grada, stvaranje kulturno-turističkog proizvoda, povećanje turističkih pokazatelja, izgradnja replike barokne zgrade, otvaranje suvenirnice, promocija kulturnog turizma Međimurja, nova zapošljavanje i znanstveni i edukacijski sadržaji.

Ciljevi projekta

 

S obzirom na našu struku – ekonomiju, u drugoj fazi projekta posvetili smo se brojkama i financijama. Krenuli smo s istraživanjem ulaganja sredstava iz EU fondova u hrvatske županije iz čega smo izdvojili ulaganja u Međimurje. U svrhu istraživanja proučili smo iznose ugovorenih bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ od 2017. do 2019. godine koji su dostupni na poveznici: https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//Vijesti%20-%20dokumenti//Iskori%C5%A1tenost%20EU%20fondova%20po%20%C5%BEupanijama.pdf.

Dobivene podatke prikazali smo u digitalnom alatu Infogram 1. Sve hrvatske županije u velikoj mjeri iskorištavaju financiranje iz EU fondova. Od svih promatranih godina u Međimurje je iz EU fondova najviše uloženo 2017. godine, u godini kada je pokrenut i naš odabrani projekt. Iste godine udio Međimurja u ukupnim ugovorenim sredstvima iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ iznosio je 2,92%.

Nastavak istraživanja posvetili smo detaljnijoj analizi financiranja projekta Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine što je prikazano na Infogramu 1. Ukupna vrijednost projekta je 40.802.742.56 kuna, od čega bespovratna sredstva čine 34.682.208,42 kuna (85%). Preostalih 6.120.534,14 kuna financirala je Međimurska županija svojim vlastitim sredstvima u iznosu od 4.635.833,74 kune (11,36%) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU iz Fonda za sufinanciranje u iznosu od 1.484.700,40 kuna (3,64%). Odabrani projekt je kroz različite uloge uključio sve sudionike važne za razvoj Međimurja što smo prikazali u Infografici 2.

 

Tko sudjeluje u provedbi projekta?

 

Korisnik i glavni investitor projekta je Međimurska županija, Muzej Međimurja Čakovec i Turistička zajednica Međimurja su projektni partneri, a Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA voditelj projekta.

Prije terenskog istraživanja jesu li žitelji Međimurja upoznati s odabranim projektom proveli smo anketu u našoj školi kako bi saznali jesu li i učenici ETŠ-a Čakovec upoznati s projektom. Anketu smo proveli u Google Forms, a njezine rezultate prikazali u digitalnom alatu Infogram 2. U anketi je sudjelovalo 48 učenika, 60% djevojaka i 40% mladića. Na postavljeno prvo pitanje jesu li do sada posjetili Muzej Međimurja Čakovec, 48% (23 učenika) odgovorilo je da su ga posjetili dva puta, 25% (12 učenika) ga je posjetilo više od pet puta, 17% (8 učenika) je bilo u Muzeju jednom, a 10% (5 učenika) niti jednom nisu posjetili sadašnji Muzej. Pozitivno su nas iznenadili odgovori učenika da je njih čak 23 ili 48% upoznato s realizacijom ovog projekta, a nakon otvaranja Muzeja nematerijalne baštine čak 56% (27 učenika) bi posjetili novi Muzej. Na posljednje pitanje koliko bi novaca izdvojili za ulaznicu novoga Muzeja 24 učenika ili 50% izdvojilo bi 20,00 kuna, 21 učenik ili 44% izdvojio bi od 20,00 do 50,00 kuna, a samo 2 učenika ili 4% od 50,00 do 100,00 kuna i 1 učenik ili 2% više od 100,00 kuna.

Samostalnim istraživanjem pronašli smo odgovore na sva naša postavljena pitanja u uvodnom dijelu vezano za realizaciju odabranog projekta. Kako smo prikupili i obradili podatke od učenika u našoj kako bi saznali jesu li upoznati s projektom, sljedeće istraživanje bazirati će nam se na prikupljanje podataka žitelja Međimurja i koliko su oni upoznati s realizacijom projekta. Odgovor na pitanje Zašto Međimurci još čekaju na otvorenje Muzeja dobili smo od naše predavačice iz REDEA-e, koja nam je pojasnila da je zapravo „krivac“ neotvaranja Muzeja nematerijalne baštine COVID 19. Otvorenje novog muzeja planira se u lipnju 2021.

 

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://infogram.com/infografika-1-1hd12yxo3zywx6k