Hrvatske poplave

 

ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

Hrvatske poplave

Poplave su jedna od najčešćih prirodnih katastrofa s kojima se Hrvatska suočava. Brojne rijeke koje teku kroz Hrvatsku, poput Save, Dunava, Drave i Une, često izazivaju poplave u dijelovima zemlje. Prošlost nam je pokazala da se poplave ne događaju samo u nekim dijelovima Hrvatske, već mogu biti prisutne u cijeloj zemlji.
Nedavne poplave u Hrvatskoj su imale razarajuće posljedice na ljudima, stoku i imovinu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), samo u 2020. godini, poplave su uzrokovale štetu u vrijednosti od 1,2 milijarde kuna. U 2019. godini, poplave su uzrokovale štetu u vrijednosti od 853 milijuna kuna.
Međutim, postoje mnoge inicijative i projekti koji se bave ovim problemom i nastoje smanjiti opasnost od poplava. Jedan od tih projekata je projekt STREAM (Sustainable River Management Enhances Action), koji je financiran sredstvima Europske unije i provodi se u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Italije. Projekt STREAM nastoji razviti nove strategije upravljanja rijekama koje će biti održive i učinkovite u prevenciji
poplava. STREAM projekt je usmjeren na rješavanje različitih problema koji se javljaju u upravljanju rijekama, kao  što su erozija obala, promjene u toku rijeka i problema u kvaliteti vode. Tijekom projekta, partneri će razviti nove alate za analizu vodnih sustava, kao i nove modele za procjenu rizika od poplava. No, projekt STREAM nije jedini projekt koji se bavi ovim problemom. U Hrvatskoj se provodi niz projekata koji nastoje smanjiti opasnost od poplava. Primjerice, projekt “Rijeka bez poplava” koji je pokrenulo
Hrvatske vode, ima za cilj izgradnju brana uz rijeke Savu i njezine pritoke, koje bi trebale smanjiti rizik od poplava za oko 57.000 ljudi. Također, projekt “Ruralni razvoj za vrijeme pandemije” koji provodi Ministarstvo poljoprivrede, ima za cilj zaštitu poljoprivrednih zemljišta od poplava, te osigurava izgradnju sustava za navodnjavanje i odvodnju.
Ipak, i dalje postoji mnogo područja u Hrvatskoj koja nisu adekvatno zaštićena od poplava. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala adekvatna zaštita od poplava za sve dijelove Hrvatske. To bi moglo uključivati izgradnju novih brana i sustava odvodnje, kao i poboljšanje postojećih sustava.

Fotografija 1 uz članak- Prikupljanje podataka

Fotografija 2 uz članak- Prikupljanje podataka

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://infogram.com/infographic-modern-1h8n6m3y0z0rj4x?live