Infografika projekta MKMG

ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

STEM u Maruliću

            Jeste li ikad čuli za moderne kompetencije? Što pokriva STEM područje? Jeste li upoznati s fakultativnim predmetima nastalim realizacijom projekta Moderne kompetencije za modernu gimnaziju? Kako su zaživjeli predmeti od dana kada su osmišljeni do danas? Koliki je interes učenika za tim fakultativnim predmetima? Upravo su to pitanja koja smo i sami postavljali kada smo čuli za Moderne kompetencije za modernu gimnaziju te smo odlučili pronaći odgovore na njih i istražiti koliko su novonastali sadržaji zastupljeni u IV. gimnaziji „Marko Marulić“.

            STEM područje bilo je i ranije zastupljeno u školskom kurikulumu u sklopu predmeta Kemija, Biologija, Fizika i Informatika, ali promjenom načina života i razvojem IT tehnologije razvila se potreba veće zastupljenost STEM područja u školskim kurikulumima.

            U IV. gimnaziji „Marko Marulić“ prepoznali su potrebu za razvojem STEM područja te su aplicirali, pokrenuli i dovršili projekt Moderne kompetencije za modernu gimnaziju ukupne vrijednosti 1.053.283,50 HRK bespovratnih sredstava koji se financirao iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Podaci o projektu pronađeni su na poveznici www.strukturnifondovi.hr. Partneri u projektu bili su Medicinski fakultet, Sveučilišni odjel za stručne studije i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu.

            Projekt je s provedbom započeo 23. listopada 2015. godine, a završen je u listopadu 2016. godine. Rezultat projekta su novonastali fakultativni predmeti: Eksperimentarij, Mikroelektronika u fizici, Zvuk i biofizika slušanja, In Vitro, Nutricionizam i Mediteranska prehrana.

            Četiri godine nakon što je projekt finaliziran, odlučili smo provesti anketu na slučajnom primjerku od 100 učenika prvih razreda kako bismo ispitali interes učenika za STEM područje te saznali koliko su informirani o postojanju novonastalih fakultativnih predmeta. Od 100 anketiranih učenika 42 je muškog, a 58 ženskog spola. Ukupno je 67 ispitanika upoznato s pojmom fakultativne nastave, a 33 nikad nije čulo za istu. Za provedbu takve nastave u IV. gimnaziji zna 46 učenika, a 54 učenika nije upoznato s izvođenjem fakultativne nastave u školi. Od ponuđenih 5 fakultativnih predmeta 23 učenika odabralo bi Mikroelektroniku u fizici, 22 Zvuk i biofiziku slušanja, 27 Eksperimentarij, 28 Nutricionizam i Mediteransku prehranu. Na skali od 1 do 5, kojom se ispituje utjecaj ponuđenih fakultativnih predmeta na kvalitetu obrazovanja u školi, 13 učenika ocijenilo je ocjenom 1, 20 ocjenom 2, 22 ocjenom 3, 20 ocjenom 4 i 25 ocjenom 5. Ukupno 52 ispitanika smatraju kako je potrebno dodatno popularizirati STEM predmete, a 48 učenika su suprotnog mišljenja.

            Analizom podataka koje smo dobili od školskog pedagoga uočavamo kako je od svih novonastalih fakultativnih predmeta među učenicima najviše zaživio Nutricionizam i Mediteranska prehrana čime uočavamo osvještavanje učenika o važnosti zdrave prehrane.

            Anketom smo uvidjeli kako je potrebno dodatno potaknuti interes učenika za STEM područje i napraviti promociju novih sadržaja izradom dodatnih promotivnih materijala te suradnjom učenika, koji su pohađali fakultativne predmete, razrednika prvih razreda i profesora koji izvode fakultativnu nastavu privući nove polaznike.

 

INTERAKTIVNI INFOGRAM


https://infogram.com/anketa-informiranost-i-populartnost-fakultativnih-predmeta-stem-podrucja-1h8n6m3plwn7z4x?live