Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

 

ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

Brojevi otkrivaju

Naš  projekt  predstavlja program razvoja kulturnog i kreativnog turizma. Projektom bi se trebalo osigurati unaprjeđenje postojećeg turističkog proizvoda kroz predstavljanje Našica kao turističke destinacije čija se turistička ponuda temelji na bogatoj kulturnoj i glazbenoj povijesti. Stoga smo istražili povećava li se broj turističkih posjeta na području Grada Našica, na koji način se financira postojeći projekt, što je obuhvatila nabava radova i usluga nadzora, kako je izvršen odabir nadzora i izvođača građevinskih radova te što građani misle o opravdanosti projekta. Istraživanjem na stranicama https://visitslavoniabaranja.com/ uočili smo blagi trend porasta turista u kontinentalnoj Hrvatskoj. Istražili smo i stranicu http://www.tznasice.hr. Budući da nismo mogli pronaći tražene podatke, posjetili smo ured Turističke zajednice grada Našica i direktora Srećka Perkovića koji nam je omogućio uvid u eVisitor. Tražene podatke o turističkim posjetima, koji su dostupni od 2014. godine, prikupili smo, analizirali i prikazali grafički.

 

 

Uočili smo da posljednje 2 godine broj turističkih posjeta uistinu raste.

Zanimalo nas je na koji se način financira postojeći projekt, stoga smo istražili stranice https://strukturnifondovi.hr/popis-operacija/. U okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je stavljeno na raspolaganju 6,831 milijardi eura od čega 4,700 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,131 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF). Uz nacionalni doprinos u iznosu od 1,206 milijardi eura, njegova ukupna vrijednost raste na 8,037 milijardi eura. Kako su sredstva EU raspodijeljena po prioritetnim osima, vidimo na grafičkom prikazu.

 

Projekt Slavonija, Baranja i Srijem podrazumijeva ulaganje cca 2,5 milijardi eura. Poziv na koji smo mi prijavili projekt sufinancira se u okviru prioritetne osi 6. Prioritetna os 6, za područja suradnje Turizam i kreativno društvo te Bio-ekonomija, s ciljem jačanja konkurentnosti i uravnoteženog regionalnoga razvoja i odgovaranja na ključne društvene izazove: smanjenje siromaštva i povećanje standarda građana. Projekt „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“ sufinanciran je iz EFRR-a. Ograničenog je postupka u modalitetu trajnog poziva, iz otvorenog poziva pod nazivom „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema“. Ovaj Poziv temelji se na Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 20. srpnja 2018. godine, kojim se utvrđuje suradnja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva poljoprivrede te 5 županija (Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska), a u cilju razvoja područja Slavonije, Baranje i Srijema. Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva EFRR-a predviđena za ovaj Poziv iznose 332.000.000,00 kuna, a za projekt „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“, dostavljeno je 75.000.000 kuna. S obzirom da je nabava radova i usluga nadzora obavljena otvorenim postupkom javne nabave, zapisnike o pregledu i ocjeni ponuda pronašli smo na mrežnoj stranici: https://eojn.nn.hr, saznali smo da je Nabava za stručni nadzor i izvođenje radova obuhvatila sve radove na projektu te je provedena za 9 grupa. Analizom dostupnih podataka saznali smo i prikazali da su radovi išli u 3 procesa nabave.

 

Nadzor nad Velikim dvorcem je dobila tvrtka VALENČAK d.o.o. iz Našica, a izvođač radova je tvrtka ZUBER d.o.o. Nadzor nad središnjim trgom je dobila tvrtka PROFING d.o.o., a izvođač je tvrtka SITOLOR iz Slavonskog Broda. Radove na Malom dvorcu i Vili Groeger je dobila tvrtka Presoflex Gradnja. Nadzor nad Malim dvorcem dobila je zajednica ponuditelja EXPERT d.o.o. i INGRI d.o.o., a nadzor nad Vilom Groeger tvrtka EXPERT d.o.o. Predviđeno trajanje projekta je do 9.12.2022. godine.

Kako bismo istražili kakav je stav naših sugrađana o projektnim aktivnostima, proveli smo anketno istraživanje. Intervjuirali smo građane i stručnjake zadužene za realizaciju projekta.

 

Rezultati ankete o informiranosti građana: https://infogram.com/anketa-1hzj4o38031834p?live

Kako prikupiti, obraditi i prikazati podatke, naučili su nas prof. Nikolina Pavlović i Srećko Perković. O poslovima pripreme, provedbe i praćenja projekata razgovarali smo s pročelnikom Ivanom Majerom. S detaljima realizacije projekta upoznala nas je direktorica Našičke razvojne agencije, Magdalena Vidaković-Gelenčir. U očuvanje i promicanje kulturne baštine uputila nas je ravnateljica Zavičajnog muzeja Silvija Lučevnjak. O važnosti projekta za grad razgovarali smo s gradonačelnikom grada Josipom Miletićem. Informacije koje smo dobili, potvrđuju naša predviđanja, a o tome više u predstavljanju projekta.

 

 

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://infogram.com/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-1hd12yx387rqw6k?live