ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

 

Naša baština u medijima

            Budući da smo svoj novinski članak pisali u vrijeme lokalne predizborne kampanje, često se moglo čuti u medijima da je Dubrovačko-neretvanska županija pri samom vrhu po povučenim sredstvima iz EU fondova. Nadalje, kako smo više istraživali odabrani projekt, zanimalo nas je koliko dobrobiti je donio lokalnom stanovništvu, točnije je li i koliko povećao dolazak turista. Osim toga, htjeli smo istražiti koliko je lokalna zajednica, šira ili dalja, uopće upoznata s ovim projektom, odnosno, kolika je zastupljenost ovog projekta u medijima općenito. Da bi dobili odgovore na svoja pitanja krenuli smo u potragu za podacima i brojkama.

Prvo smo tražili odgovor na pitanje koliko EU sredstava je povukla Dubrovačko-neretvanska županija.

Kao i uvijek, svoje istraživanje smo započeli na službenoj stranici Europskih i investicijskih fondova: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/ s naglaskom na područje koherentnost i kohezija (https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/).

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura tj. 81,56 milijardi kuna. Do 25. veljače 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,25 milijardi eura tj. 93,11 milijardi kuna odnosno 114,16% dodijeljenih sredstava.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 125,31% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 65,70% dodijeljenih sredstava.

Zbog geografske specifičnosti, županiju smo podijelili na dva dijela: Dubrovnik s okolicom i Dolina Neretve (Metković, Opuzen, Ploče). Pratili smo broj projekata od 2017. do 2020. godine te primijetili da je broj projekata rastao, kako u Dolini, tako i u Dubrovniku. Najviše se ulagalo u gradnju vrtića, projekte aglomeracija, obnovu škola i zgrada, edukacijske centre, nove kulturno-turističke sadržaje, energetsku obnovu, i u poduzetničke zone.

 

DUBROVNIK, broj projekata: DOLINA NERETVE, broj projekata
2017. 31 2017.  5
2018. 69 2018. 29
2019. 81 2019. 30
2020. 124 2020. 54

 

Infografika 1

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ EU fondovi 2014.- 2020.: https://www.canva.com/design/DAEebr0U0gw/MLTzBUMjaDRwGiPZOd8BCA/view?utm_content=DAEebr0U0gw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Najveći ugovoreni projekti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji su: izgradnja Pelješkog mosta kojim će se povezati hrvatski jug, u ukupnoj vrijednosti oko 526 milijuna eura i obnova zračne luke, vrijedna 200,3 milijuna eura. Dubrovačko-neretvanska županija je nakon Grada Zagreba mjesto u koje se prelijeva najviše novca iz proračuna EU-a. Zato je Dubrovačko-neretvanska županija, najjužnija i prometno najizoliranija u Hrvatskoj, najbolja po vrijednosti EU projekata po glavi stanovnika (36.636 kuna). Projekt koji smo odabrali „Promicanje održive baštine doline Neretve“ provodi se od srpnja 2018. godine s ciljem razvijanja javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju, edukaciju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn, a prihvatljivi troškovi su 14.048.072,02 kn od čega 10.536.054,01 kn iznosi potpora EU-a ili 85%, a županija financira 15% troškova. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ (OPKK) te je financiran iz Europskih strukturnih investicijskih fondova.

Za statističke podatke o broju turista obratili smo se turističkim zajednicama na području doline Neretve, tj. iz gradova Metković, Ploče i Opuzen. Do pisanja našeg novinskog članka javila nam se samo gđa Magdalena Medak Ujdur sa sljedećim podacima: Na području TZG Metkovića tijekom 2018. godine ostvareno je 12613 noćenja, dok je 2019. ostvareno 13196 noćenja ili 5% više.

Unatoč pandemiji COVID-19, tijekom 2020. godine ostvareno je 65% noćenja u odnosu na prethodnu godinu, tj. 8515 turističkih noćenja.

U prva četiri mjeseca 2020. godine ostvareno je 1886 noćenja, a u prva 4 mjeseca 2021. godine 2060 noćenja, tj. 9% više. Iz ovih podataka je vidljiv trend rasta broja turista, unatoč epidemiji virusa Covid-19.

Nadalje, kako nismo bili u mogućnosti provesti anketu među stanovnicima zbog epidemije uzrokovane Covidom-19, htjeli smo vidljivost projekta istražiti po zastupljenosti u medijima. Budući da je cijeli svijet prešao online, ni projekt nije bio lišen toga. Prema podacima koje smo pratili od 2018. do 2020. godine dobili smo sljedeće podatke: U promatranom, gotovo dvogodišnjem razdoblju objavljeno je ukupno 220 članaka od čega vodeće mjesto po broju objava zauzimaju internetski portali (146), kojeg u ponešto manjem obimu slijede objave u tisku (41), na radiju (25) i televiziji (8).

Projekt su najviše popratili sljedeći portali na području Dubrovačko-neretvanske županije:  Rogotin.hr (23), HRTV (22) i radio.hrt.hr (18) bili su najvjerniji pratioci razvijanja projekta. Manja prisutnost zabilježena je i na portalima radio.hrt.hr, Glas Grada te kod nekolicine portala usmjerenih na Dubrovačko područje (Metković News, Metković Like, Metković.net, Dubrovački vjesnik, Javnost.hr).

 

Infografika 2

Naša baština u medijima https://www.canva.com/design/DAEebr0U0gw/MLTzBUMjaDRwGiPZOd8BCA/view?utm_content=DAEebr0U0gw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

Kako odabrani projekt obuhvaća devet infrastrukturnih zahvata, istraživanje na terenu će biti više nego zanimljivo.

 

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve  – geografski prikaz lokaliteta obuhvaćenih projektom. Izvor: https://prezi.com/view/IWcHKq3mYoQ7HU5s0oJz/

 

 

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://infogram.com/turisticka-zajednica-metkovic-1hzj4o3p81gx34p