ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

 

Biser grada ponovno blista!

 

Park Maksimir biser je grada. Posljednjih godina izgubio je svoj sjaj, ali ne i vrijednost. Provođenjem projekta „Gradski prozori u prirodu“ park će ponovno zablistati. Park Maksimir razvija se u jedinstveno mjesto zaštite urbane bioraznolikosti i edukacije građana o važnosti očuvanja prirode. „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ je projekt sufinanciran iz fondova EU – Operativni program “Konkurentnost i kohezija” čiji je korisnik sredstava i nositelj projekta Grad Zagreb, a partneri na projektu su Javna ustanova Maksimir, udruga Biom, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir i udruga Vjetar u leđa. Suradnik na projektu je Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba. Provedba projekta počela je 1.10.2018., a očekivani završetak aktivnosti je 31.12.2021.

Tijekom našeg istraživanja uočili smo da se pojedini podaci, vezani uz ovaj projekt, razlikuju na različitim mrežnim mjestima pa smo se dali u detaljniju istragu.

 

 

Iz razgovora s gospodinom Juricom Ambrožićem, voditeljem projekta, saznali smo da se sredstvima EU-a može financirati obnova prirodne, ali ne i kulturne baštine. Kako se na pojedinim zemljišnim česticama nalazi kulturna baština, kao što je paviljon Jeka uz prvo jezero, takve cijele zemljišne čestice i infrastruktura na njima ne mogu se obnavljati sredstvima EU-a u sklopu ovog Projekta. Tako planirani kiosci koji se trebaju izgraditi na toj zemljišnoj čestici ne mogu biti financirani sredstvima EU-a već će se financirati vlastitim sredstvima. To je objašnjenje promjene postotka sufinanciranja ovog projekta s 85% na 61,09%. Treba  napomenuti da je projekt „Gradski prozori u prirodi“ s 22.889.601,52 kn dodijeljenih prihvatljivih izdataka na 145. mjestu po količini dodijeljenih sredstava na području Grada Zagreba, a na 5. mjestu projekta kojima je korisnik Grad Zagreb.

 

 

Na koje stavke i kako su raspoređena ukupna sredstva projekta te udio prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

 

Kako je cilj našeg projekta istražiti zadovoljstvo posjetitelja parka i informiranje o novostima u parku zanimao nas je godišnji broj posjetitelja. Do 2020. godine taj broj se mogao samo procijeniti jer su tek prošle godine postavljeni brojači posjetitelja, njih ukupno 10 na gotovo svim ulazima u park pa je broj posjetitelja 2020. godine svakako precizniji od onih iz prethodnih godina. Kad govorimo o broju turista u Parku Maksimir moguće ih je procijeniti temeljem istraživanja Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba – TOMAS Zagreb 2012. godine koje je provedeno za potrebe Turističke zajednice Grada Zagreba. U tom istraživanju  propitivala se  posjećenost atrakcija u Gradu Zagrebu, Maksimir i Zoološki vrt posjetilo je 10% ukupnog broja turista u Zagrebu. Promatrajući te podatke uvidjeli smo da je broj  posjetitelja od 2012. do 2020. godine u stalnom porastu dok se broj turista 2020. godine dramatično smanjio. Razlog smanjenja je trenutno situacija koja vlada cijelim svijetom.

 

 

 

Da bismo dobili više informacija o željama i preferencijama posjetitelja parka od 10.05.2021. godine do 17.5.2021. godine proveli smo online anketu koju su popunile 334 osobe. Od tog broja oko 40% osoba je starosti 15-20 godina, a 36% osoba ima 31-50 godina. Najveći udio njih park posjećuje nekoliko puta godišnje (39%), ali vrlo mali udio njih čuo je za neke činjenice o parku pa je tako tek njih 15% znalo da je Park Maksimir 2016. godine proglašen četvrtim najljepšim parkom u Europi.

Najveći udio ispitanih u park privlači otvoren prostor (37%) te mir i tišina (30%). Većina smatra da je park uglavnom prilagođen rekreativnim aktivnostima i boravku roditelja s malom djecom. Iako je plan park obnoviti prema povijesnoj matrici tako da mu se vrate stari sadržaji tek 27% slaže se s tim planom, dok 55% njih smatra da park treba ostati takav kakav jest uz bolje održavanje i brigu o čistoći bez suvišnih zahvata. Smatramo da je razlog takvim stavovima nedovoljno poznavanje povijesti i izvornog izgleda parka. Utješno je što tek 18% ispitanika smatra da park treba potpuno urediti na moderan način i povećati broj ugostiteljskih sadržaja. Kako od ponuđenih opcija za koje su se ispitanici trebali odlučiti velik broj njih smatra da treba povećati broj uređenih mjesta za sjedenje (253 osoba ili 75,5%), zaključujemo da velik broj ispitanika duže vrijeme nije bio u Parku jer su u parku obnovljene i, u puno većem broju, postavljene klupe za sjedenje.

 

 

Nakon prikupljenih i obrađenih podataka ove ankete zaključili smo da je naš cilj upoznavanje stanovnika Zagreba s obnovom i novim licem parka, u potpunosti pogođen. Stanovnici grada trebaju znati da će uskoro biser grada ponovo zasjati punim sjajem!

 

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://infogram.com/infogram-1-sto-u-parku-treba-napraviti-1hxr4zx33p9zo6y