Infografika Pustinja Blaca

 

ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

JU RERA SD projektom TAKEIT SLOW razvija posebne oblike turizma na Otoku Braču

TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” predstavlja strateški projekt koji Javna Ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj splitsko-dalmatinske županije provodi s još 11 partnera iz Hrvatske i Italije i to u sklopu Programa INTERREG VA CBC Italija Hrvatska 2014-2020.

Vodeći partner u projektu je Dubrovačko-neretvanska županija, a ostali partneri uz JU RERU SD, su Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Sveučilište u Zadru, Istarska županij, Autonomna regija, Friuli Venezia Giulia, Regija Veneto, Regija Emilia-Romagna, Regija Marche, Regija Abruzzo, Regija Molise, Konzorcij javnog teatra Puglia i pridruženi partnerom Regija Puglia.

Opći cilj projekta je povećati prosperitet i potencijal zelenog rasta mediteranskih otoka, priobalja i unutrašnjosti projektnog područja kao visoko specijaliziranih TAKE IT SLOW destinacija, stimuliranjem prekograničnog partnerstva radi postizanja opipljivih promjena u upravljanju destinacijama. Projekt će se usredotočiti na potencijale prirodne i kulturne baštine za razvoj održivog turizma u cilju postizanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničke prekogranične jadranske turističke destinacije omogućavajući regionalnim i lokalnim dionicima razmjenu znanja, razvoj i provedbu pilot-projekta te testiranje novih politika, proizvoda i usluga.

Jadransko more okruženo je brojnim malim zajednicama na otocima, obalnim i unutrašnjim ruralnim područjima čiji je životni stil ostao autentičan, u skladu je s okolišem i zasnovan na tradicionalnim znanjima i vještinama. Stoga će se razviti lako primjenjivo upravljanje mikro-turističkim destinacijama kako bi se ojačale lokalne zajednice u rješavanju utjecaja turističke industrije i istodobno zaštitila i promovirala bogata prirodna i kulturna baština. Svrha projekta je prekogranično partnerstvo privatnog, javnog i znanstvenog sektora kao i zajednička podrška izvrsnosti i inovacijama u lancu vrijednosti turizma temeljenom na konceptu pametne specijalizacije. Inspiraciju crpe iz samodostatnih, održivih, zelenih i pametnih renesansnih kompleksa jadranskog samostana koji su uspjeli u znanstvenim otkrićima, proizvodnji hrane, trgovini i umjetnosti.

Takav je primjer pustinja Blaca iz 16. stoljeća na otoku Braču, savršeno uklopljena u krške špilje i doline s astronomskim centrom, opsežnom bibliotekom, vinogradima itd. koja je upisana na Tentativni popis Svjetske baštine UNESCO-a. Pustinja Blaca pilot je područje JU RERA SD na kojem ona provodi svoje aktivnosti, od koje su najvažnije: organizacija raznih radionica, opremanje Muzeja Otoka Brača interaktivnim stolom kojim će se poboljšat pristup i Pustinji Blaca. U sklopu aktivnosti izradio se i akcijski plan za razvoj slow turizma na Braču te su održane edukacije o certificiranju u poljoprivrednika na otoku Braču kako bi se obogatila turistička ponuda i kako bi se poljoprivrednici uključili u turizam.

Fokus interpretacije je gastronomija kao sektor prisutan u svim turističkim nišama i stoga je idealan za prikaz prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine. Nadalje, mediteranska prehrana naglašava vrijednosti gostoprimstva, dobrosusjedstva, interkulturalnog dijaloga i kreativnosti, te način života vođen poštovanjem različitosti.

Projekt TAKE IT SLOW potičezaštitu i promociju krajolika, tradicijske arhitekture, gastronomije i životnog stila. U tu svrhu snimilo se nekaoliko kratkih videa na temu posebnih oblika turizma na Otoku Braču. Ti posebni oblici turizma, konkretno Muzej uja i Prvo svjetsko prvenstvo u branju Maslina na otoku Braču, predstavljeni su na konferenciji pametnog turizma u Anconi.

Svim ovim aktivnostima JU RERA SD nastoji motivirati stanovnike da nude autohtone proizvode i sačuvaju tradiciju te tako razvijaju održivi turizam.

Fotografija uz članak- Izlet u Pustinju Blaca

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://www.canva.com/design/DAFeHiBATng/lrc0fTSkpaW8IWHncc3EEA/edit?utm_source=shareButton&utm_medium=email&utm_campaign=designshare