Raspodjela ukupnog proračuna projekta među partnerima u Republici Hrvatskoj

 

ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

Utjecaj FRAMESPORT projekta

Jeste li ikada u svom životu razmišljali o tome kolika je važnost Europske unije za njene države članice? Zbog čega se uopće provodi kohezijska politika u našoj zemlji? Koliki je iznos novčanih sredstava koji se dodjeljuje predloženim projektima? Kroz naše istraživanje odabranog projekta, pokušat ćemo doći do ovih odgovora.

Naš prvi korak istraživanja bio je posjet mrežnoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a potom proučavanje Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’. Pojam “kohezija” u ovom smislu označava prostorno ujednačen razvoj. S obzirom na to, sveobuhvatni cilj kohezijske politike je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije kroz podizanje konkurentnosti gospodarstva i smanjivanje razlika u društvenom i gospodarskom razvoju između zemalja i regija EU. Jedna od brojnih zadaća kohezijske politike je i podrška  integriranom i održivom razvoju malih luka čime im se pruža mogućnost da budu proaktivni socio-ekonomski pokretači razvoja na jadranskoj obali. S obzirom na to da živimo u gradu koji je između ostalog i lučko središte, odabrali smo projekt Framesport kao predmet svog istraživanja.

Framesport  je projekt sufinanciran iz programa prekogranične suradnje Italije i Hrvatske, financijskog instrumenta koji podupire suradnju dviju europskih država članica s obje strane Jadrana. Takav strateški cilj zahtijeva višestruki pristup, uključujući usvajanje konkretnih pilot akcija, kao i određivanje prioritetnih tema koje treba promovirati u cjelokupnoj strategiji. Prioriteti se određuju pristupom odozdo prema gore, uključujući lokalne i nacionalne dionike od početne faze projekta. ICT platforma, izrađena po mjeri, prikuplja i sistematizira relevantne ključne podatke o malim lukama s ciljem promicanja pametnijeg, sigurnijeg i zelenijeg upravljanja, te povećanjem njihove dostupnosti, učinkovitosti i povezanosti s teritorijem.  Projekt Framsport započeo je 01.01.2020., a njegov završetak planiran je 30.6.2023. godine. Uključuje sudjelovanje 15 partnera i 12 suradnika, talijanskih i hrvatskih, na čelu s vodećim partnerom CORILA-om (Konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune). Projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) u iznosu od 6.068.007,96 € što uz nacionalno sufinanciranje od 1.070.824,94 € osigurava ukupni proračun u iznosu od 7.138.832,90 €. Županijska lučka uprava Zadar jedan je od partnera i sudjelovat će u svim dijelovima projekta te izraditi Master plan razvoja luka na svojem području. Master plan će uključivati trenutne podatke o lukama, analizu potreba, zakonodavni okvir, prijedlog kriterija za klasifikaciju luka, prostorno planiranje, buduće mjere razvoja, uključujući usluge i dostupne informacije za korisnike. Navedeno je od izuzetne važnosti za budući razvoj lučkog sustava Zadarske županije koji će definirati potrebne korake i smjernice za razvoj lučkog sustava u cilju poboljšanja infrastrukture, komercijalizacije lučkog prostora, korisničkih usluga, dostupnih informacija za korisnike i poticanja prekogranične suradnje / usluge. Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 352.925,00 €, od čega je EU sufinanciranje 85%. Proračun projekta je raspoređen na ostale partnere kako slijedi: Lučka uprava Šibenik u iznosu 337.925,00 €,  Primorsko-goranska županija 418.358,90 €, Lučka uprava Umag/Novigrad 327.043,00 €, Lučka uprava Senj 180.000,00 € te Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 180.000,00 € (Slika 1).

Slika 1. – Raspodjela ukupnog proračuna projekta među partnerima u Republici Hrvatskoj

Sljedeći korak našeg istraživanja doveo nas je do informacija o pilot aktivnostima kojeg provode partneri projekta. Tako se u Šibeniku  provodi studija o alternativnim načinima priveza brodova i opskrbi RoRo brodova električnom energijom. Ova studija definirat će mogućnosti primjene alternativnih metoda priveza za brodove, te analizirati mogućnosti uvođenja RoRo usluga na otoke pomoću brodova na električni pogon. Tehnologije i lekcije naučene iz studija primjenjive su u svim lukama u Hrvatskoj i Italiji s ciljem da postanu standard na Jadranu. Luka u Umagu planira uvođenje novih tehnologija za smanjenje troškova upravljanja, poboljšanje nadzora i podizanje efikasnosti upravljanja resursima. U sklopu pilot projekta planira se uvođenje softvera za upravljanje lukama otvorenima za javni prijevoz. Uz to uvodi se i signal suvremenih radio frekvencijskih uređaja za dobivanje informacija o zauzetosti veza te novog video nadzora koji će omogućiti automatsko čitanje dužine plovila. Planiran je i softver za promatranje u infracrvenom spektru i automatsko prepoznavanje plovila. Također, u pripremi je javna nabava za plovila na električni pogon, kojim će se efikasnost rada Lučke uprave podići na veći nivo. U Senju pilot aktivnosti projekta Framesport obuhvaćaju unapređenje poslovnih mogućnosti i razvoj aplikacija za rezervaciju vezova. Općenitim razvojem pomorskog prometa razvija se i njegova struktura (Slika 2).

 

Slika 2. – Struktura prometa u drugom tromjesečju 2021. godine

S obzirom na to da je Jadran vrlo osjetljivo područje, zaštita okoliša prioritet je svih regija. Najveći hrvatski lučki gradovi (Rijeka, Split, Zadar i Dubrovnik) primaju i najveći broj vozila, čiju smo statistiku i grafički prikazali (Slika 3). Framesport projekt predstavlja prvi korak u razvoju održivog i učinkovitog upravljanja lukama na Jadranu. Nove tehnologije i alternativna goriva koja imaju manji utjecaj na okoliš omogućit će dugoročnu održivost i zaštitu Jadranskoga mora.

Slika 3. – Luke s najvećim postotkom putničkih vozila 2016. godine

Samostalnim istraživanjem djelomično smo pronašli  odgovore na postavljena pitanja u uvodnom dijelu vezano za realizaciju odabranog projekta. U trećoj fazi našeg istraživanja planiramo kontaktirati/posjetiti institucije odnosno partnere uključene u projekt, kako bi saznali koji su nedostatci pojedinih luka uklonjeni te jesu li luke pojedinih županija učinkovitije nakon provođenja pilot aktivnosti. Sve prikupljene podatke koristit ćemo za daljnje istraživanje kako bismo ih povezali s popularnošću projekta u medijima i utjecali na stavove građana.

Fotografija uz članak- Uvođenje vezova za RoRo brodove u Šibeniku

INTERAKTIVNI INFOGRAM

https://infogram.com/our-seastem-1h8n6m31dwggj4x?live