OPIS ISTRAŽIVANJA

Odabirom projekta „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana svetog Nikole u Zadru“ pretraživali smo dostupne informacije, podijelili se u timove prema zadacima.

 

OPIS PROJEKTA

 

NAZIV PROJEKTA „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana svetoga Nikole u Zadru“
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.06.1.1.09.0001
MREŽNA STRANICA https://www.zadra.hr/hr/projekti-u-provedbi/2904-obnova-kompleksa-biv%C5%A1e-crkve-i-samostana-sv-nikole-u-zadru
KORISNIK Međunarodni centar za podvodnu arheologiju Zadar
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 29.985.487,36 HRK
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša i održivost resursa
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Kultura i turizam
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u obrazovanje i usavršavanje

 

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Zadarska Gimnazija Vladimira Nazora odazvala se javnom pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“. Naš tim sastavljen je od 24 učenika drugih i trećih razreda pod vodstvom mentora prof. Marte Kinda i prof. Tihane Magaš. Projekt koji je naš tim odabrao je projekt „Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru“. Projektom se želi osigurati izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Jedan od ključnih faktora prilikom odabira projekta koji ćemo pratiti i istraživati bila je želja za suradnjom s čelnicima i ljudima na terenu, ali i sve veća zainteresiranost za još uvijek neistraženim podvodnim svijetom. Za službeno ime projekta asocijativno smo odabrali “More snova” imajući na umu sam cilj projekta, koji je, kako smo već i prethodno naveli, proučavanje izgradnje Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Pazeći da naziv istraživanja predstavlja sam cilj odabranog projekta, odlučili smo se za naziv „Above and under the sea”, gdje “above” predstavlja obnovu samostana sv. Nikole, a “under the sea” izgradnju novih prostora međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Sagledavši u konačnici sve skupa u dogovoru s našim dizajnerom, učenikom Filipom Miličevićem, osmisli smo i jedinstven logo za naš projekt koji na objektivan način prikazuje sve ključne poruke, odnosno ideje odabranog projekta.

Početak našeg prvog zajedničkog sata preko Zoom-a trajao je od 16 – 18h. Naše mentorice podijelile su nas u grupe u kojima smo svi zajedno istraživali određene aspekte ASOC projekta te se na taj način bolje s njim i upoznali. Nakon toga došlo je vrijeme za izbor projekta na temelju kojega bismo bazirali naše istraživanje. Istraživali smo aktualne projekte na području grada Zadra i županije, raspravili o njima te se, demokratskim putem, zajedno s mentoricama, odlučili za projekt Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru – izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju.

Odlučili smo se za ovaj projekt primarno zbog interakcije s njegovim čelnicima i ljudima koji su svaki dan na terenu koja nam je uvelike dostupna te naše velike zainteresiranosti za još uvelike neistražen podvodni svijet. U nadi da bi naši podvodni arheolozi mogli doći do novih zanimljivih otkrića, svi zajedno odlučili smo da je ovaj projekt najbolja podloga i tema našeg istraživanja. Naš cilj je, osim dolaska do novih otkrića, također i poučiti građane te ostale učenike o tome kako se realiziraju i provode projekti sufinancirani novcem iz EU fondova te na taj način povećati zainteresiranost za projekte slične ovome koji će se izvoditi u bliskoj budućnosti. Osim što ćemo pratiti provedbu projekta, također ćemo analizirati sve dostupne podatke i informacije. Prilikom istraživanja projekta imati ćemo podršku škole, voditeljica projekta, nastavnika, organizacija civilnog društva, regionalnih koordinatora, institucija koje se bave strukturnim fondovima te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije.

Ovim projektom Zadar će postati važno središte podvodne arheologije na Jadranu, a voditelji projekta očekuju i značajan doprinos održivom turističkom i gospodarskom razvoju našeg grada te također pridavanje važnosti kulturnoj baštini i starim građevinama našeg grada. Uz promatranje izvršenja radova, također ćemo i putem anketa i upitnika sakupljati mišljenja Zadrana i diskutirati sa stručnjacima iz raznih područja povezanih s projektom.  Projekt je sufinancirala Europska Unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj kroz poziv „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadra“, u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ unutar Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 29.985.487,36 kuna, od čega bespovratna sredstva iznose 25.487.664,25 kuna, dok je preostalih 4.497.823,11 kuna osiguralo Ministarstvo kulture i medija RH.

Projekt je pripremio Međunarodni centar za podvodnu arheologiju na inicijativu Ministarstva kulture i medija uz potporu Grada Zadra. Tijekom višegodišnje pripreme projekta Ministarstvo kulture i medija, UNESCO i Grad Zadar uložili su gotovo 2,5 milijuna kuna u izradu projektne dokumentacije i arheološka istraživanja unutar kompleksa.

 

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

 

Naš cilj je, osim dolaska do novih otkrića i poučiti građane te ostale učenike o tome kako se realiziraju i provode projekti sufinancirani novcem iz EU fondova te na taj način povećati zainteresiranost za projekte slične ovome koji će se izvoditi u bliskoj budućnosti. Osim što ćemo pratiti provedbu projekta, također ćemo analizirati sve dostupne podatke i informacije.

Ovim projektom Zadar će postati važno središte podvodne arheologije na Jadranu, a voditelji projekta očekuju i značajan doprinos održivom turističkom i gospodarskom razvoju našeg grada te također pridodavanje važnosti kulturnoj baštini i starim građevinama našeg grada. Uz promatranje izvršenja radova, također ćemo i putem anketa i upitnika sakupljati mišljenja Zadrana i diskutirati sa stručnjacima iz raznih područja povezanih s projektom. Projektom se planira obnoviti, prenamijeniti i valorizirati sveukupno pet prostornih jedinica na površini od 1.264,82 m2 neto korisne površine.

Glavna misija obnove je uređenje poslovno-administracijskih i prezentacijskih prostora za potrebe održavanja aktivnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA) kako za djelatnike MCPA, tako i za posjetitelje, jer bi veći dio novih prostora MCPA bio otvoren za javnost kao edukacijski, izložbeni i prezentacijski prostor; u novim prostorima održat će se demonstrativne interaktivne radionice za djecu u vidu edukacije i širenja znanja te valorizacije kreativnosti i vještina; na projektu će biti angažiran i vanjski stručnjak koji će u suradnji sa stručnjacima MCPA izraditi strategiju razvoja edukativnih i kreativnih sadržaja budućeg rada MCPA u Zadru. Prikupljeni podaci i informacije govore o odabranom projektu te iz njih možemo iščitati sve ono što je za odabrani projekt bitno. Podaci daju pregled o svim važnim dokumentima istraživanja, a oni omogućuju detaljan uvid u plan i provedbu projekta. Kompletna projektna dokumentacija izrađena je u projektantskom uredu Forvm d.o.o. od strane arhitekta Ante Uglešića.

Prikupljene podatke namjeravamo iščitavati, analizirati i izvući sve ono što bi nam pobliže moglo objasniti odabrani projekt. Dodatno će nam biti potrebni još neki administrativni podaci i fotografije. Neke od podataka pokušat ćemo zatražiti od grada ili županije te također od ravnatelja i zaposlenika Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju. Svrha našeg istraživanja je dobiti bolji uvid u provođenje ovakvog projekta koji je bitan, kako za grad Zadar, tako i za njegove stanovnike, a u konačnici i za posjetitelje grada. Ono što želimo otkriti i analizirati jest koje faze treba proći da bi se projekt realizirao, ali također želimo čuti i mišljenje lokalnog stanovništva te saznati koliko oni znaju o provedbi projekta te što misle kakvu važnost to ima za grad Zadar i njegove ljude.

 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

 

Tablicu plana istraživanja možete pogledati i ovdje:

Tablica plana istražianja 1

Tablica plana istražianja 2