OPIS ISTRAŽIVANJA

Cilj istraživanja našeg tima bazirat će se na analizi provedenih aktivnosti projekta KeyQ+. Istražiti ćemo kako je projekt djelovao na unapređenje promocije manje poznatih turističkih mjesta i jačanje turizma u razdoblju pred- i post- sezone. Također želimo provjeriti postoji li trend povećanja gastronomske i kulturne turističke ponude tijekom i nakon provedbe projekta, kao i postoji li veći interes za ugostiteljska zanimanja i edukacije po završetku projekta i koliko je do sada polaznika prošlo edukaciju i kako je cijeli projekt djelovao na ljudski kapital (kompetencije i zapošljavanje) na lokalnoj razini.

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA HISTORIC – Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia
MREŽNA STRANICA http://keyq.azrri.hr/
KORISNIK AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA
PRIORITETNA OS Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština
SPECIFIČNI CILJ 3.1. Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i

prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 871 925,00 EUR
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Projekt KeyQ+ sufinanciran je sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i kapitalizira iskustva projekta KeyQ, financiranog u okviru Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007.-2013. Cilj projekta bio je povećanje turističke ponude prekograničnog područja razvojem jedinstvenog turističkog proizvoda na bazi zajedničke kulture i kulinarske baštine koja povezuje hrvatske i talijanske pogranične regije. U sklopu projekta pilotiralo se povećanjem atraktivnosti i valorizacija povijesnih kulturnih građevina područja. Glavni rezultat projekta je gastronomski vodič i turistički itinerer, didaktički programi i radionice razmjene iskustva namijenjeni djelatnicima turističko-ugostiteljskog sektora prekograničnog područja uz stvaranje sedam mjesta koja predstavljaju referentne točke za profesionalce, turiste i građane zainteresirane za kulturu i gastronomiju. Nositelj projekta je Agencija za ruralni razvoj Istre AZRRI, a partneri su: CIVIFORM Cividade del Friuli, Grad Pula, Grad Cividale del Friuli, Tržnica d.o.o. Pula, Centar za strukovnu edukaciju Mestre, Turistička zajednica grada Malog Lošinja, Centar gastronomske kulture Forlimpopoli. Ukupna vrijednost projekta je 871 925,00 €, od čega je 203 820,00 € budžet AZRRI.

Prije pred-odabira projekta za istraživanje tim je istražio koji se projekti provode na području Karlovačke županije te uz konzultacije s voditeljicom Europe Direct Karlovac napravio je pred-odabir projekata, a onda u suradnji sa svojim partnerima iz Italije odlučio sa za projekt „KeyQ+“. Pri kraju prvog sastanak sa talijanskim partnerima dogovorili smo termin za novi na kojem ćemo iznijeti nekoliko ideja za ime tima i logo. Ideje smo izmjenjivali putem WhatsApp grupe i konačne verzije na zajedničkom Zoom sastanku potvrdili i pred našim profesorima voditeljima. Istraživanje ASOC tima odabranog projekta ima naziv „Key for DR (Ključ za DR)“. Za taj naziv smo se odlučili jer želimo primjer dobre prakse predložiti i u našoj lokalnoj zajednici s ciljem unapređenja našeg grada koji ima turistički i gastronomski potencijal kao i gradovi koji su sudjelovali u projektu KeyQ+. Istraživački tim Culture Recipe će tijekom svojeg istraživanja projekta „KeyQ+“ analizirati javno dostupne podatke o Projektu, a kako bi nam svima posao bio lakši članovi tima podijelili su uloge prema vrsti podataka koje će istraživati i analizirati. Osim što ćemo istražiti provedbu projekta „KeyQ+“ pokušat ćemo pronaći slične projekte u Karlovačkoj županiji te osmisliti aktivnosti s ciljem boljeg pozicioniranja i bolje posjećenosti turističke destinacije područja našeg grada, TZ Četiri rijeke i grada Karlovca. Svrha istraživanja tima Culture Recipe je potaknuti građane lokalne zajednice na veću angažiranost u građanskom praćenju projekata financiranih sredstvima EU-a u našoj županiji, ali i potaknuti aktivnosti vezane za kulturu, znanost i turizam u lokalnoj zajednici. Članovi našeg tima povukli su paralelu promatranog projekta s našom lokalnom zajednicom i nekim projektima koji se provode unutar naše županije i slični su projektu KeyQ+, poput projekata Excover i Fortitude, te su se usmjerili na nekoliko glavnih problema: razvoj turizma u pred- i post- sezoni, promicanju kulturne i gastronomske ponude i nasljeđa, razvoju prirodnih potencijala, edukaciju kuhara i konobara o lokalnim proizvodima i tradicionalnim receptima, te načinu stvaranja integrirane turističke ponude koja povezuje kulturu i gastronomiju područja. U malim skupinama krenuli smo s istraživanjem i prikupili podatke na mrežnim stranicama: https://strukturnifondovi.hr/, http://www.azrri.hr/, http://keyq.azrri.hr/, https://www.pula.hr/hr/, https://www.visitlosinj.hr/, https://www.italy-croatia.eu. Po ulogama podijelili smo posao i pronašli administrativne podatke o projektu, pretražili mrežna mjesta nadležnih institucija povezanih sa projektom KeyQ+, istražili sekundarne izvore podataka i pripremili sve što će nam trebati za sljedeću fazu u kojoj ćemo prikupljene podatke analizirati.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Plan istraživanja

Dokument: Prikaz strukture istraživanja