OPIS ISTRAŽIVANJA

Naša škola će zajedno sa srednjom školom Ettore Majorana iz Brindisija u Italiji pratiti tijek provedbe projekta KeyQ+.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA KeyQ+: Culture and tourism as keys for quality cross border development of Italy and Croatia – Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske
MREŽNA STRANICA https://www.italy-croatia.eu/web/keyqplus
KORISNIK AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA
PRIORITETNA OS Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština
SPECIFIČNI CILJ 3.1. Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i

prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 872.000 EUR
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Food- Trotter Across Border je zajednički projekt učenika i nastavnika Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Staka Ožanića Zadar i I.I.E.E. “Ettore Majorana” Brindisi.

Suradnja dviju škola nastala je u sklopu pilot projekta “ASOC – prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska” čime se želi postići praćenje učinkovitosti ulaganja u okviru kohezijske politike EU korištenjem javnih otvorenih podataka.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Plan istraživanja

Dokument: Prikaz strukture istraživanja