OPIS ISTRAŽIVANJA

Istraživanjem će biti obuhvaćena implementacija projekta HISTORIC s naglaskom na održivost projektom stvorenih rezultata u hrvatskim i talijanskim regijama. Učenici će aktivnom pretragom online dostupnih podataka o projektnim rezultatima uvidjeti važnost europskog financiranja održivih prekograničnih inicijativa.

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA HISTORIC – Heritage for Innovative and Sustainable Tourist Regions in Italy and Croatia
MREŽNA STRANICA https://www.italy-croatia.eu/web/historic
KORISNIK Infrastrutture Venete Srl
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA
PRIORITETNA OS Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština
SPECIFIČNI CILJ 3.1. Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i

prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 2.432.995,75 EUR
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Povodom sudjelovanja u Pilot projektu „ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija – Hrvatska“ Škola otvorene kohezije, uz mentorsku podršku prof. Martine Kedžo i prof. Hrvoja Badurine, mi, učenici 3. g razreda Srednje škole Buzet, stupili smo u kontakt i započeli suradnju s pripadnom talijanskom školom iz Termolija. Na samom početku, naša projektna menadžerica Kim Marušić uvela nas je u svijet kohezijske politike i europskih strukturnih i investicijskih fondova, te riješila sve naše nedoumice o projektu i njegovim ciljevima:

„Cilj projekta je povećati svijest lokalne zajednice o važnosti i mogućnostima financiranja održivih turističkih projekata kroz fondove EU. Osim toga, istraživanje će pokazati važnost prekogranične suradnje te skrenuti pažnju na potrebu za transparentnošću prilikom implementacije EU projekata. Nadamo se da će ovo istraživanje i pristup koji smo koristili zainteresirati srednjoškolsku populaciju na regionalnoj razini za provođenje istraživačkih projekata. Pri radu na projektu koristit ćemo se digitalnim alatima, istraživanjima, prikupljanjem i razmjenom informacija.“

Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovima, odabirom projekta nad kojim ćemo izvršiti tzv. monitoring, započeli smo s radom. Na prijedlog kolega iz talijanske škole ime našeg zajedničkog tima je HISTO-CRIT-iCALL (HISTO kao poveznica s odabranim projektom, CR = Croatia, IT = Italija, iCALL koji podsjeća na uporabu moderne tehnologije).

Kako bismo kao tim bili prepoznatljivi, s talijanskim smo učenicima putem video-poziva razmijenili ideje za logotip te se dogovorili o stvaranju zajedničke projektne e-mail adrese. Finalna verzija loga još je u izradi, ali su motivi već odlučeni. U logu će biti prikazani obrisi oba stara grada (Termolija i Buzeta), voda kao motiv povezanosti putem Jadranskoga mora i rijeke Mirne, te naravno, ime našega tima HISTO-CRIT-iCALL.

Iako smo još na samome početku istraživanja, radujemo se surađivanju s našim talijanskim „susjedima“!

 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Plan istraživanja