OPIS ISTRAŽIVANJA

Ako nam je cilj očuvanje morskog ekosistema, onda je korištenje snage mora naš prioritet. Inicijative koje će pokrenuti mladi osviješteni ljudi pokrenut će lokalnu zajednicu koja će stvoriti plodno tlo održivog razvoja. Plava energija ključna je tema COASTENERGY projekta i odnosi se na energiju sadržanu u valovima, strujama, salinitetu i termalnim razlikama mora koja se može koristiti za proizvodnju “čiste” električne energije.

Iskorištavanje ove energije namijenjena je prvenstveno lukama ali i cijelom priobalnom području, zbog toga je ključna suradnja dvije strane Jadrana.

Cilj nam je uključiti javnu vlast, građane, tvrtke i ustanove koje će pronaći najbolje rješenje zaštite okoliša te o svim rezultatima informirati javnost.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Coastenergy
MREŽNA STRANICA https://www.italy-croatia.eu/web/coastenergy
KORISNIK AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Istarska regionalna energetska agencija
PRIORITETNA OS Prioritetna os 1: Plava inovacija
SPECIFIČNI CILJ 1.1. Poboljšanje uvjeta za inovacije u relevantnim sektorima plave ekonomije na programskom području
  Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.827.670 EUR

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Plan istraživanja