OPIS ISTRAŽIVANJA

Naš tim pod nazivom IT & CRO SEASTEM, osnovan u sklopu ASOC (At the School of OpenCohesion)  Interreg programa 2022/2023., bavi se istraživanjem projekta CASCADE u sklopu prekogranične suradnje EU Interreg Italy – Croatia. U interdisciplinarnom projektu sudjelujemo kao tim, 2. D razred (smjer: Dizajner unutrašnje arhitekture) Građevinske tehničke škole Rijeka s voditeljicom projekta Tinom Udović, prof. savjetnik (Hrvatski jezik) te zamjenom, Katarinom Smud, prof. (Geografija) u timu s talijanskom školom Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Guglionesi. Projekt CASCADE bavi se usklađenim i koordiniranim akcijama čiji je cilj, a koji je ujedno i  naš cilj, da  se upravljanjem i praćenjem osvijeste i educiraju ljudi o ugroženosti i ranjivosti kopnenih, obalnih i morskih ekosustava Italije i Hrvatske te se zaštiti i obnovi obalna i morska bioraznolikost. Naše istraživanje provodimo pod nazivom OUR SEASTEM. Za pomoć u pronalasku društveno korisnih informacija građanskog praćenja javnih financija potrebnih za projekt obratit ćemo se stručnim službama koje su ujedno i partneri u projektu CASCADE. Našim projektom usavršavamo raznolike kompetencije i komunikacijske vještine učenika koje su sastavni dio kurikuluma.

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA CASCADE – “CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD managemEnt”
MREŽNA STRANICA https://www.italy-croatia.eu/web/cascade
VODEĆI PARTNER Regija Puglia (Italija)
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020
PRIORITETNA OS Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština
SPECIFIČNI CILJ 3.2.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 5 817 547,00 EUR
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Naš tim pod nazivom IT & CRO SEASTEM, osnovan u sklopu ASOC (At the School of OpenCohesion)  Interreg programa 2022/2023., bavi se istraživanjem projekta CASCADE u sklopu prekogranične suradnje EU Interreg Italy – Croatia. U interdisciplinarnom projektu sudjelujemo kao tim, 2. D razred (smjer: Dizajner unutrašnje arhitekture) Građevinske tehničke škole Rijeka s voditeljicom projekta Tinom Udović, prof. savjetnik (Hrvatski jezik) te zamjenom, Katarinom Smud, prof. (Geografija) u timu s talijanskom školom Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Guglionesi. Projekt CASCADE bavi se usklađenim i koordiniranim akcijama čiji je cilj, a koji je ujedno i  naš cilj, da  se upravljanjem i praćenjem osvijeste i educiraju ljudi o ugroženosti i ranjivosti kopnenih, obalnih i morskih ekosustava Italije i Hrvatske te se zaštiti i obnovi obalna i morska bioraznolikost. Naše istraživanje provodimo pod nazivom OUR SEASTEM. Za pomoć u pronalasku društveno korisnih informacija građanskog praćenja javnih financija potrebnih za projekt obratit ćemo se stručnim službama koje su ujedno i partneri u projektu CASCADE. Našim projektom usavršavamo raznolike kompetencije i komunikacijske vještine učenika koje su sastavni dio kurikuluma.

U sklopu interregionalnog programa ASOC Interreg Italy – Croatia u kojem sudjeluju učenici talijanskih i hrvatskih škola, zajedno s talijanskom školom putem internetske veze odlučili smo se istraživanje u sklopu projekta CASCADE. Odabrali smo ga zbog zajedničkih interesa koji uključuju praćenje i upravljanje kopnenim, obalnim i morskim ekosustavima u Italiji i Hrvatskoj. Na satu Hrvatskoga jezika razgovarali smo i istraživali o projektu proučavajući mrežne stranice projekta CASCADE. Ciljeve istraživanja postavili smo dogovorom između svih prisutnih članova tima. U razgovoru smo razmjenjivali ideje i zapisivali ciljeve na ploču. Postavili smo sljedeće ciljeve za istraživanje: povećati svijest o načelima i primjeni pouzdanih podataka, povećati svijest o morskom okolišu i privlačnosti morskih prekograničnih područja, povećati znanje o specifičnom sadržaju projekta i razmatranom prekograničnom području. U timu, 2. D razredu, osim razgovora o postavljanju ciljeva također smo razgovarali o nazivu zajedničkog tima. Do naziva smo došli metodom tzv. brainstorminga (oluja ideja). Svaki bi učenik predložio svoju zamisao koju bismo zatim zapisali na ploču. Nakon što smo razmotrili sve predloške, spojili smo ideje i došli do zajedničkog naziva IT & CRO SEASTEM. Naziv IT & CRO SEASTEM odabrali smo jer SEASTEM u sebi sadržava riječ sea (hrvatski: more) koje spaja Hrvatsku i Italiju te čitav naziv označava ekološki sustav Jadranskog mora. Nakon postavljanja ciljeva i odabira naziva zajedničkog tima, preostala nam je izrada logotipa. Podijelivši uloge unutar tima, izabrali smo najkreativnije učenike koji su napravili i predložili svoje logotipe. Nakon što su učenici razradili svoje ideje logotipa, proveli smo anketu unutar našeg tima te izabrali logotip Karle Jugovac. Talijanska škola složila s našim prijedlogom logotipa, učenica Eleonora Tomljanović je logotip pomoću aplikacije prebacila u digitalnu verziju.

Projekt CASCADE osnovan je u sklopu EU programa prekogranične suradnje Interreg Italy – Croatia. Projekt CASCADE započeo je 1. siječnja 2020. godine, s trajanjem do 31. prosinca 2022. Unutar tih 36 mjeseci, provedbom projekta CASCADE procijenjena je ranjivost i ugroženost morskih i priobalnih ekosustava odabranih područja u Italiji i u Hrvatskoj s ciljem saznanja općoj javnosti, lokalnim, regionalnim i državnim institucijama, nacionalnim istraživačkim centrima, agencijama i sveučilištima o ranjivosti, ugroženosti i zagađenju mora i priobalja te motiviranjem na zajedničku suradnju kako bi se očuvao ekosustav morskih i priobalnih područja Italije i Hrvatske obuhvaćenih projektom te kako bi se djelovalo na smanjenje i nestanak zagađenja priobalnog i morskog ekosustava. Ukupan budžet ovog projekta iznosi 5 817 547,00 EUR. Fondovi financiraju četiri skupine projekata pod nazivom Blue innovation, Safety and resilience, Environmental and cultural heritage, Maritime transport. 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Plan istraživanja

Dokument: Prikaz strukture istraživanja