OPIS ISTRAŽIVANJA

Istraživanje “Port IT CROss the border” provodit će inicijativu,  prikupljati i sistematizirati relevantne podatke o malim lukama koje će se dijeliti kao polazna točka za daljnji razvoj. Naše istraživanje bilo bi zanimljivo Gradu Zadru i Županijskoj lučkoj upravi Zadar, uključujući lokalne i nacionalne sudionike podržavajući tako učinkovit razvoj malih luka u cijelom IT-HR području. Istraživanjem odabranog projekta dobit ćemo uvid u realizirane aktivnosti i uspješnost provedenih aktivnosti s ostvarenjem našeg cilja.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA FRAMESPORT
MREŽNA STRANICA https://www.italy-croatia.eu/web/framesport
VODEĆI PARTNER CORILA – CONSORTIUM FOR THE COORDINATION OF RESEARCH ACTIVITIES CONCERNING THE VENICE LAGOON SYSTEM
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA INTERREG ITALIJA-HRVATSKA 2014-2020
PRIORITETNA OS Prioritetna os 4: Pomorski prijevoz
SPECIFIČNI CILJ 4.1 Poboljšanje kvalitete, sigurnosti i održivosti u okviru pomorskih i obalnih usluga prijevoza i čvorova putem promicanja multimodalnosti
 OPERATIVNI PROGRAM SURADNJE Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA  7,138,832.90 EUR

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Skupinu PORT IT CROSS THE BORDER čini 9 učenika i učenica trećeg razreda Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar, smjer ekonomist. Voditeljica projekta je nastavnica Sandra Bijelić Pajović koja zajedno sa zamjenicom Tajanom Maričić provodi aktivnosti ASOC Interreg projekta u Školi otvorene kohezije. Partnerska škola u Italiji je Liceo di Giacomo Leopardi u Macerati, pod vodstvom kolegice Rita Morresi i Margherita Apolloni čiji drugi dio tima čini 18 učenika.

Za provedbu održavanja sata ASOC Interreg-a izdvojili su vrijeme tijekom regularne nastave, na satu razrednog odjela (SRZ), a ponekad i predsat.

Cilj projekta je povećati svijest lokalne zajednice o važnosti i mogućnostima financiranja održivih projekata kroz fondove EU. Osim toga, istraživanje će pokazati važnost prekogranične suradnje te skrenuti pažnju na potrebu za transparentnošću prilikom implementacije EU projekata.

Prvi sastanak s učenicima održan je 30. siječnja kada zajednički proučavaju ponuđene projekte i vrše pred-odabir dva projekta od interesa za istraživanje (Take it slow i Frameport). Prvi sastanak s talijanskom školom partnerom Liceo Giacomo Leopardi di Macerata održan je 31. siječnja 2023. u jutarnjim satima. Voditeljice talijanskog i hrvatskog tima iznijele su svoje prijedloge za projekt koji bio bio tema istraživanja i zajednički se dogovorili da će to projekt Framesport. „Okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja jadranskih malih luka“ (engl. „Framework Initiative Fostering the Sustainable Development of Adriatic Small Ports“) je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. kao financijskim instrumentom Europske unije koji potiče europsku teritorijalnu suradnju dviju susjednih država članica uz obalu Jadranskoga mora. Njegovom provedbom razviti će se koordinirana inicijativa koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka, omogućavajući im da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja s obje strane Jadrana. Projekt obuhvaća realizaciju pilot aktivnosti na svim lokacijama na kojima su prisutni projektni partneri, odnosno u svim jadranskim talijanskim regijama i gotovo svim hrvatskim županijama koje imaju izlaz na more. Projekt uključuje različite aktivnosti koje su istovremeno i povezane, a tiču se specifičnih tema kao što su povezivost, okoliš i inovacija te za cilj imaju testirati nova rješenja za postojeće probleme i uputiti male luke u pravcu održivog razvoja.

Na osnovu ovih instrumenata, projektom se želi stvoriti strateški okvir koji će pružiti novi impuls manjim pomorskim čvorištima duž jadranskih obala i time obnoviti njihov značaj kao ekonomskih pokretača uključenih teritorija.

Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja članovi istraživačkog tima odabrali su projekt naziva PORTNERSHIP, aludirajući tako na partnerstvo i ključnu riječ projekta “luka/port.” Svoje istraživanje nazvali su „ PORT IT CROSS THE BORDER “, u čijem se nazivu skrivaju skrećenice IT za Italiju i CRO za Hrvatsku. Svrha istraživanja tima je potaknuti građane lokalne zajednice na veću angažiranost u građanskom praćenju projekata financiranih sredstvima EU-a u našoj županiji, ali i potaknuti aktivnosti vezane za pomorski promet u lokalnoj zajednici.
PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Plan istraživanja

Dokument: Dijagram istraživanja