OPIS ISTRAŽIVANJA

Istražujemo projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ čiji je cilj razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA  HR.3.1.20-0027
MREŽNA STRANICA http://www.gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/skola/projekt_moderne?news_hk=5773&news_id=694&mshow=1434
KORISNIK IV. Gimnazija „Marko Marulić“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.053.283,50HRK
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. godine“
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Obrazovanje
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u obrazovanje i usavršavanje

 

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Članovi istraživačke skupine MarulSTEMci broje 25 mladih entuzijasta, zaljubljenika u izbornu nastavu Politike i gospodarstva, ali i ponosnih učenika fakultativne nastave nastalog iz projekta Moderne kompetencije za modernu gimnaziju. Voditeljica projekta, Natalija Palčić, prof., u suradnji s kolegicom Katarinom Žanetić provodi aktivnosti projekta inspiriranog radom i kreativnošću kolegica iz IV. gimnazije “Marko Marulić” Split koje su kroz spomenuti projekt razradile i finalizirale kurikulum za nove fakultativne STEM predmete.

Učenici su paralelno u drugom razredu pohađali izbornu nastavu iz predmeta Politika i gospodarstvo te fakultativnu nastavu iz projekta Moderne kompetencije za modernu gimnaziju koja uključuje nove predmete Mikroelektronika u fizici, Zvuk i biofizika slušanja, Eksperimentarij,  Nutricionizam i Mediteranska prehrana te motivirani usvojenim znanjem odlučili su istražiti uspješnost ciljeva i provedbu ovog projekta. Inspirirani pričom o nastanku projekta te istraživanjem o istom razgovorom sa svojim nastavnicima, zapitali su se tko je sve u mogućnosti vidjeti projekt van škole te koji su mehanizmi praćenja provedbe, čime su primijenili temeljna znanja usvojena na izbornom predmetu Politika i gospodarstvo.

Rad istraživačke skupine MarulSTEMci pod sloganom “Škola za STEM i STEM za školu” usmjeren je na analizu dostupnih informacija i dokumenata o načinu korištenja javnog novca, kako su uključeni upravljali tim novcem, jesu li se poštovali zadani rokovi za sastavljanje kurikuluma i provedbu u nastavi, suradnja s partnerima, komunikacija s učenicima i drugim gimnazijama te kakve dugoročne posljedice ima provedba nastave na učenike koji je pohađaju.

MarulSTEMci su tijekom svojeg istraživanja projekta Moderne kompetencije za modernu gimnaziju analizirali javno dostupne podatke o Projektu te odlučili kreirati cjeloviti obrazac podataka glede primjene, rezultata i utjecaja kohezijske politike Europske unije i izvršenje ciljeva projekta na školskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

“Inspirirana oduševljenjem učenika usvojenim znanjem na modernim predmetima i njihovim kurikulumima, usmjerila sam ih na istraživanje utjecaja kohezijske politike Europske unije čime smo na školskoj razini povezali naučeno u izbornoj i fakultativnoj nastavi,” opisala je početke voditeljica projekta Natalija Palčić.

Smjernice i istraživačka pitanja kojima su se MarulSTEMci vodili:

Koja je važnost STEM predmeta za gimnazije?

Na što je utrošen novac iz EU fonda?

Tko je obavio radove na materijalnim dobrima pribavljenim financijama Projekta?

Koji je dugoročni utjecaj pohađanja fakultativnih STEM predmeta u gimnaziji?

Na koji način bi se mogli stvoriti novi kurikuli na temeljima Projekta?

 

 

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

 

Istražujemo projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“ čiji je cilj razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje s naglaskom na stjecanje dodatnih kompetencija u prioritetno odabranom STEM području.

Od školske godine 2020./2021. u IV. gimnaziji Marko Marulić izborna nastava Politike i gospodarstva uključena je u ASOC projekt „U školi otvorene kohezije, ASOC“  kojim se promiče građansko praćenje javnih financija korištenjem javno dostupnih informacija. Cilj projekta jest osposobiti srednjoškolce za istraživanje, praćenje i analiziranje svih podataka o korištenju novca iz EU fondova koji su važni za ravnomjeran razvoj svih regija unije, što ujedno i predstavlja kohezijska politika.

Učenici su trebali izabrati projekt (su)financiran sredstvima iz strukturnih fondova Europske unije koji se provodi na području naše lokalne zajednice. Istraživačka skupina odlučila se za projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ koji se provodio u IV. gimnaziji Marko Marulić u razdoblju od 23. listopada 2015. g. do 23. listopada 2016. godine te su isti pronašli na poveznici www.strukturnifondovi.hr. Cilj odabranog projekta jest izraditi nove fakultativne kurikulume i unaprijediti kadrovske i nastavničke kompetencije u STEM području.

U skladu s odabranim projektom, učenici su na izbornoj nastavi Politike i gospodarstva osmislili naziv skupine koji povezuje ime škole i odabranog projekta pa se tako istraživačka skupina naziva „MarulSTEMci“.  Također su izradili i odgovarajući logo inspiriran službenim logom odabranog projekta pa se u središtu nalazi naziv istraživačke skupine okružen simbolima STEM područja kojima se projekt bavio. Logo je izrađen u uređivaču slika GIMP.

Učenici su međusobno odabrali i uloge u praćenju projekta.
Voditelj projekta: Toma Jukić

Dizajneri: Toma Jukić i Ivana Kaćunić

Programeri: Toma Jukić, Deni Miličević, Ivan Ivić

Osobe za predstavljanje priče: Deni Miličević, Roko Bogdan, Karla Grbavac, Nera Mihačić

Analitičari: Barbara Parunov, Karla Ostojić, Gabriel Perković

Voditelji istraživanja: Lea Mikulić, Marko Veršić, Zara Mužinić, Ana Krajina

Budući da je projekt „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ započet i realiziran u IV. gimnaziji Marko Marulić, učenici su jednoglasno odabrali isti.

Učenici su zatim pregledali mrežnu stranicu projekta koji ima veliku ulogu u razvoju škole, ali i cjelokupnog obrazovnog sustava. Rad istraživačke skupine MarulSTEMci bit će usmjeren na prikupljanje i analizu dostupnih informacija i dokumenata o načinu korištenja javnog novca, to jest kako se upravljalo projektnim novcem, jesu li se poštivali zadani rokovi za sastavljanje kurikuluma i provedbu u nastavi, kako je protekla suradnja s partnerima i komunikacija s učenicima, te kakve dugoročne posljedice ima provedba nastave na učenike koji je pohađaju.

MarulSTEMci će tijekom svog istraživanja projekta „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ analizirati javno dostupne podatke o projektu te kreirati cjeloviti obrazac podataka glede primjene rezultata i utjecaja kohezijske politike Europske unije kao i samo izvršenje ciljeva projekta na školskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Opći cilj projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“ preuzet je s mrežne stranice https://asoc.strukturnifondovi.hr kao i s mrežne stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: Promicanje građanskog praćenja nad javnim financijama kroz korištenje javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kontekstu kohezijske politike Europske unije.

Specifični cilj projekta: Istražiti i analizirati javno dostupne podatke o projektu „Moderne kompetencije za modernu gimnaziju“ te kvalitetu provođenja samog projekta kao i ostvarenje ciljeva odabranog projekta.

Osim navedenih mrežnih stranica, učenici su proučili projektnu dokumentaciju koja se nalazi u školskom Arhivu i na službenim stranicama i društvenim mrežama projekta. Inovativni načini poučavanja svakako pridonose aktualizaciji i približavanju modernog načina razmišljanja koji omogućuje bolju uključenost na tržištu rada.

Učenici su također podijelili i uloge za praćenje službenih stranica ovog projekta koje su otvorili za tu svrhu (Facebook, Instagram, Twitter). Također je otvorena adresa elektroničke pošte istraživačke skupine na Gmail-u kojom je ujedno organizirano i spremanje podataka na Google Drive na kojem će biti pohranjeni svi dokumenti povezani s projektom kao i aktivnosti. U  planu djelovanja istraživačke skupine jest kontaktirati sve dionike projekta i napraviti intervju kojim će se doći do više podataka o samoj provedbi i učincima.

Istraživačka pitanja:

Što učenici očekuju izborom tih fakultativnih predmeta?

Što utječe na opstanak tih predmeta u ponudi škole?

Tko je partner škole u tom projektu?

U čemu je važnost provedbe ovih fakultativnih predmeta u kurikulumu škole?

Tko je nositelj tih fakultativnih predmeta?

Kakva je povratna informacija o zadovoljstvu učenika tim fakultativnim predmetima?

Kako ti fakultativni predmeti utječu na sliku škole u javnosti?

Je li uvođenje tih inovativnih kurikuluma utjecalo na podizanje kvalitete nastave?

Koliki je interes učenika za odabir tih predmeta?

Na koji se način promoviraju ti programi učenicima?

 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Strukturu istraživanja možete pogledati i OVDJE.