OPIS ISTRAŽIVANJA

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.06.1.2.02.0012
MREŽNA STRANICA https://www.dunea.hr/nasi-projekti/554-promicanje-odrzivog-razvoja-prirodne-bastine-doline-neretve
KORISNIK Dubrovačko-neretvanska županija
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 14.048.072,02 HRK
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša i održivost resursa
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša, Urbani i ruralni razvoj, Kultura i turizam
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u pružanje usluga

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

 

Odabrani projekt “Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ bavi se problemima: nedovoljno valorizirana prirodna baština doline Neretve; nedostatak inovativnih i kvalitetnih turističkih sadržaja; nedostatak turističkih proizvoda i sadržaja atrakcija prirodne što je bio i razlog našeg odabira. Također smo osmislili i naziv svog istraživanja, odnosno svog projekta, a to je „Stazama naše baštine“. Podijelili smo zadatke na temelju sposobnosti i sklonosti, a za koje nismo ni znali da imamo ili nisu dolazile do izražaja na redovitoj nastavi.

Voditelj projekta: Milan Knežić

Dizajnerica: Ivana Žderić

Programeri i voditelji bloga: Nedo Babić i Ivan Mušan

Osobe za predstavljanje priče: Paola Babić i Marija Paponja

Osobe zadužene za društvene mreže: Nedo Babić i Sara Marević

Timski rad je bitan, a ovakva podjela rada će nam sve olakšati. Želimo na što bolji i inovativniji način predstaviti odabrani projekt. Ali, tek smo počeli i vjerujemo u naš uspjeh! Nakon odabira istraživanja, podijelili smo uloge i zadatke.  Nadalje, pretraživali smo sva mjesta na mreži koja govore o odabranom Projektu i otvorene podatke vezane uz Projekt. Nismo zaboravili ni na sekundarne podatke u samom istraživanju i, što je najvažnije, nismo zaboravili da uvijek moramo navoditi izvor naših podataka koje koristimo.

Napravili smo kratki plan istraživanja i  dogovorili naše sljedeće korake. Kako je projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“ podijeljen na dva dijela: 1. Kategorija zaštićenih područja (Tri posebna ornitološka rezervata, Posebni rezervat i značajni krajobrazi) i 2. Područja ekološke mreže Natura (Područja očuvanja značajna za ptice) i Projekt obuhvaća devet infrastrukturnih  zahvata (od uređenja planinarskog doma, biciklističkih staza, muzeja, vjetroorgulja…) tako smo podijeli i vlastito istraživanje. Prvi korak je prikupljanje svih podataka javno dostupnih na mreži. Kako ovo istraživanje ima više partnera tako ima i više izvora objava koja će nam biti od velike pomoći. Nakon faze prikupljanja podataka, podatke ćemo analizirati po segmentima: financije, trajanje projekta, zadaća projekta (radi li se o ulaganju u infrastrukturu, edukaciji ili nešto treće) i naposljetku koliko i na koji način će ovaj Projekt doprinijeti da se valorizira kulturna i prirodna baština naše doline i ima li i koju korist ima lokalno stanovništvo.

Nakon toga ćemo opet zatražiti pomoć našeg regionalnog koordinatora iz DUNEA-e, da provjerimo idemo li sa svojim istraživanjem u pravom smjeru.

Sljedeći korak će nam biti i kontakt sa svim nositeljima projekta, da provjerimo jesu imali poteškoću prilikom provođenja projekta, koje vrste su bile poteškoće, kako i jesu li ih uspjeli otkloniti. Uglavnom, imat ćemo ulogu istraživačkih novinara. Osim mrežnih istraživanja podataka, bavit ćemo se i financijama samog projekta  a  ne smijemo zaboraviti ni povijesni dio, jer projekt se ipak odnosi na baštinu.

 

Plan istraživanja možete pogledati i OVDJE.

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

 

Nakon uvodne konferencije,  na kojoj su se predstavili svi dionici projekta „U školi otvorene kohezije, ASOC“, objašnjena nam je i naša uloga. Prvi, tehnički koraci poput potpisa sporazuma, mali pokloni za sve sudionike projekta bili su iza nas.

Nedugo nakon što smo počeli sa samim projekt u školu smo krenuli po C-modelu, odnosno učenici nisu išli u školu. To nam je malo otežalo komunikaciju, ali smo otvorili  svoj tim na platformi Microsoft Teams putem kojeg  smo komunicirali na dnevnoj bazi.

Međutim, nakon prve lekcije morali smo se naći uživo i tako smo većinu naših sastanaka i održali, jer je puno lakše uživo nego mrežno, svi smo motiviraniji. Ovdje su voditeljica i zamjenica objasnile naše prve korake  putem PowerPoint prezentacije. Nakon što smo pogledali videa (https://asoc.strukturnifondovi.hr/edukacijski-kutak/lekcija-1-2021/) shvatili smo malo bolje što je to građanska demokracija, građansko praćenje, kohezija, otvoreni podaci… Raspravljali smo kratko o onome što primjećujemo oko sebe: projekti s ciljem zapošljavanja žena, projekti na području obrazovanja i kulture, infrastrukturni projekti (kanalizacija, uređenje rive u Opuzenu, asfaltiranje…) i koliko su ti projekti bitni za naša mala mjesta, počevši od ljepšeg izgleda do ekonomskog prosperiteta samih građana. Nakon toga imali smo i sastanak s našim regionalnim koordinatorom iz agencije DUNEA-e, koja nam je  predstavila projekte iz našeg okruženja. Sastanak je bio preko ZOOM-a i bio je vrlo koristan i poučan za sve nas, jer često ni sami nismo svjesni koje sve bogatstvo (kulturno i prirodno) imamo oko sebe.

Nakon što smo naučili i stekli uvid što je kohezija, građansko praćenje „bacamo“ se na posao. Kao i uvijek, prvi korak u našem istraživanju je posjet stranici na mreži: www.strukturnifondovi.hr i https://asoc.strukturnifondovi.hr/. Podijelili smo se u tri tima, prikupljali podatke na mrežnim stranicama, ukratko opisali projekt, istaknuli pet najvažnijih riječi, kao i vrijednost, trajanje projekta te partnere. Svaki tim je predstavio svoje istraživanje projekta, nakon čega smo odabrali projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve“. Nakon odabira istraživanja, podijelili smo uloge i zadatke. Nadalje, pretraživali smo sva mjesta na mreži koja govore o našem projektu i otvorene podatke vezane uz projekt.

Prikupljeni podaci su nam dobra osnova i početak za naše daljnje istraživanje, odnosno namjeru da vidimo koliko koristi su donijeli lokalnom stanovništvu, zaštiti same prirode, održavanju bioraznolikosti našeg kraja, vidljivost na turističkoj karti Republike Hrvatske. Podaci koji se odnose na sam Projekt mogu se lako pronaći, međutim, ono što želimo istražiti su same poteškoće na koje su nailazili tijekom provođenja ovog Projekta. Želimo otkriti i otvorenost lokalne zajednice prema novitetima i spremnost da se koriste onim što je projektnim ulaganjima urađeno. Odnosno, je li projekt na korist lokalnog stanovništava i koliko je doprinijelo njenom razvoju i prosperitetu.

Cilj našeg istraživanja će biti analiza kako se ljudi koriste infrastrukturom u koju je uloženo, koliko je dobra učinjeno široj zajednici ili pojedincu i na kraju možda i sami dobijemo ideju za razvoj svog vlastitog projekta.

Osim mrežnih istraživanja podataka, bavit ćemo se i financijama samog projekta,  a  ne smijemo zaboraviti ni povijesni dio, jer projekt se ipak odnosi na baštinu.

 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

 

Prikaz strukture istraživanja možete pogledati i OVDJE.