OPIS ISTRAŽIVANJA

Istraživački ASOC TIM Green Passengers provodi istraživanje pod nazivom Take it slow. Za provođenje aktivnosti građanskog praćenja, zajedno s talijanskom školom partnerom, odabrali su projekt Životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj. ASOC istraživači smatraju da je odabrani projekt od iznimne je važnosti za Dubrovačko-neretvansku županiju koja je ujedno i nositelj projekta jer se njime promovira materijalna i nematerijalna baština Jadrana u svrhu održivog i zelenog turizma. Na taj se način daje prostora manjim mjestima na obali i otocima da budu konkurentna turistička destinacija, a da ujedno zadrže svoju autentičnost.

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow- TAKE IT SLOW
MREŽNA STRANICA https://www.italy-croatia.eu/web/take-it-slow
KORISNIK Dubrovačko-neretvanska županija
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA
PRIORITETNA OS Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština
SPECIFIČNI CILJ 3.1. Poboljšanje sustava zaštite i upravljanja kulturnom i

prirodnom baštinom na održiv i prostorno uravnotežen razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 3.764.695,71 EUR
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Okoliš i kulturna baština

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Istraživačku skupinu Green Passengers čini 14 učenika drugog i trećeg razreda usmjerenja Komercijalist Srednje Poljoprivredne i tehničke škole iz Opuzena. Rad skupine koordiniraju voditeljica projekta ravnateljica Danijela Primorac i zamjenica voditeljice projekta Martina Glučina. Nakon uvodne konferencije i predstavljanja projekta ASOC Interreg Italija-Hrvatska učenici su upoznati sa zadacima i tijekom provedbe istraživanja. Pogledali su snimku uvodne konferencije te dobili poveznicu na mrežnu stranicu ASOC. Na projektnoj nastavi pogledali su videa o kohezijskoj politici i građanskom praćenju. Potom su od ponuđenih projekata odabrali tri koja su im se činila najzanimljivija. Predstavnici tima u razgovoru s djelatnicima agencije DUNEA saznali su detalje o odabranim projektima te pripremili izlaganje. Potom se na zajedničkom online sastanku voditelja projekta partnerskih škola odabrao jedan od predloženih projekata koji će građanski pratiti oba tima. Nakon toga unutar našeg tima podijeljene su uloge prema ASOC uputama. Dizajneri su izradili nekoliko primjera loga i predstavili ih na zajedničkom online sastanku s učenicima partnerske škole. Odabran je logo koji je izradio naš tim te ime koje su predložili učenici iz Italije. Za potrebe informiranja otvorene su društvene mreže, a to su Facebook, Instagram i TikTok. Održane su edukacije od strane agencije DUNEA. Na dva susreta predstavljen su Program prekogranične suradnje Interrg Italija-Hrvatska te projekt Životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj. Radionice su održale Mirela Bašić i Petra Sušak. Tim je izradio plan istraživanja, a dizajneri plakat. Analizirat će se kako projektne aktivnosti pomažu lokalnoj zajednici u ostvarivanju zadanih ciljeva. Kako su ciljevi projekta upravljanje i promocija Jadrana kao zelene, pametne, održive i dostupne prekogranične turističke destinacije, za potrebe projekta održane su edukativne radionice s lokalnim poljoprivrednicima te infrastrukturni zahvati. Zbog toga je predviđeno prikupljanje javno dostupnih podataka,  razgovor s nositeljima i sudionicima projekta te terenski obilazak lokaliteta. Ovo istraživanje može poslužiti kao ideja za neke nove projekte posvećene lokalnoj zajednici. Također može osvijestiti važnost autentične baštine uklopljene u održivi turizam.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Dokument: Prikaz kronologije istraživanja

 

Dokument: Plan istraživanja