OPIS ISTRAŽIVANJA

Istraživanje prati provođenje projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikoga i Maloga“ Našice – obnavljanje kulturne baštine grada.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.06.1.1.13.0001
MREŽNA STRANICA https://www.nasice.hr/hr/javnanabava3/297-postupci-nabave-javna-nabava/javna-nabava-k/5459-javna-nabava-gra%C4%91evinski-radovi-na-sanaciji-i-rekonstrukciji-dvorca-peja%C4%8Devi%C4%87-velikoga-u-na%C5%A1icama.html
KORISNIK Grad Našice
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 99.857.061,64 HRK
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program „Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.“
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša i održivost resursa
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Kultura i turizam
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u infrastrukturu

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Odabrano istraživanje nosi naziv „Tragovima prošlosti do europske budućnost“. Naziv istraživanja upućuje na naziv projekta „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević – Velikog i Malog“. Dvorci obitelji Pejačević, osobito Veliki dvorac, predstavljaju simbole Grada Našica, a samim time i središte kulturnog, umjetničkog i javnog života grada. Budući da Grad Našice uskoro obilježava 792. rođendan, kulturno povijesna baština oblikovala je budućnost samog grada pa se ovaj projekt spominje „kao iznimno vrijedan povijesni projekt“ koji će stvoriti novu vizuru grada koja bi trebala biti na ponos svim građanima. Projekt predstavlja razvoj integriranog turističkog proizvoda koji se temelji na rekonstrukciji najznačajnijih kulturnih objekata, dvoraca Pejačević – Velikog i Malog s pripadajućom infrastrukturom, ulaganja u rekonstrukciju kulturnih objekata, razvoj znanstveno-edukativnih elemenata kroz uređenje izložbenih prostora,  ulaganje u slobodno vrijeme i rekreaciju, ulaganje u hortikulturno uređenje dvorišta Velikog dvorca Pejačević, pripadajućeg dječjeg igrališta, uređenje šetnica i kaskadnih vrtova oko Malog dvorca te dvorišta grobljanske kapele Pejačević. Projekt podrazumijeva i ulaganje u aktivnosti promocije turističkog odredišta. Stoga naziv našeg istraživanja upućuje na ono što želimo istražiti, a to je kako očuvanjem i ulaganjem u kulturno povijesnu baštinu možemo utjecati na bolju budućnost. Uz vanjsku obnovu dvoraca, ovaj projekt obuhvaća i unutarnju obnovu dvoraca, uređenje središnjeg gradskog Trga dr. Franje Tuđmana, Trga Isidora Kršnjavoga, Groegerove vile te našičkog perivoja.

Našu ekipu sačinjava 18 znatiželjnih učenica i učenika ekonomske škole gdje svaki od članova ima jasno definiranu ulogu, a opet svi mogu uvijek sve. To su: Božica Bjelokapić, Lorena Brajko, Ana Gašparić, Ana Holjenko, Veronika Zaspan, Karla Brkić, Filip Dendis , Laura Klemenc, Petar Rinčić, Magdalena Strmečki, Judita Gašparić, Nives Gvozdenović, Laura Kojić, Rea Markulić, Bojana Stojnović, Iva Buljan, Jelena Galić i Stella Kovač. Voditeljica projekta je Tanja Horvat prof. mentor te zamjenica voditeljice, Lidija Lovrić, prof. Naziv našeg istraživačkog tima je „Isidor’s investigatros“ – Isidorovi istraživači. Tim je dobio naziv po Isidoru Kršnjavom, koji je rođen u Našicama, a čije ime nosi naša škola. Bio je  impresivna i svestrana osoba; doktor filozofije i prava, hrvatski povjesničar umjetnosti, slikar, kulturni i javni djelatnik. U Velikom dvorcu Pejačević nalazi se spomen soba o životu i radu ovog velikog  čovjeka koja sadrži predmete iz njegova stana, ureda, njegove slike i portrete čiji su autori drugi umjetnici. Osobito je vrijedan portret slikara Vlahe Bukovca. Zanimala ga je kulturna i povijesna baština te je bio logičan izbor nazvati tim po tom svestranom našičkom sinu.

Logotip istraživanja su izradili dizajneri našeg tima, ali on je nastao kao rezultat  kreativnog i kritičkog razmišljanja čitavog tima. Na logotipu se nalaze Veliki i Mali dvorac te staza posuta zvjezdicama koja simbolizira put europske budućnosti, a ujedno i susret s prošlošću. Logom projekta smo željeli ukazati na svrhu ovog projekta, a to je objedinjenje turističke ponude Našica bazirane na kulturno – povijesnoj baštini obitelji Pejačević te stvaranje novog europskog turističkog proizvoda.

Bili smo ponosni kada je naša škola odabrana za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC“. Budući da je sam naziv upućivao na nešto novo i drugačije, rado smo se uključili u Projekt. O samom Projektu nismo znali gotovo ništa dok nismo sudjelovali na Uvodnoj konferenciji koja je održana 19.3.2021. Tada smo saznali što se od nas očekuje te koja je svrha Projekta. Najzanimljivije je bilo vidjeti priloge o rezultatima istraživanju u Pilot projektu.

Prvi sastanak smo odradili 1.4.2021. uz pomoć naših voditeljica. Na početku smo asocirali na pojam kohezija, potom pogledali video o građanskom praćenju, saznali da je kohezijska politika izraz solidarnosti između država članica Europske unije čiji je cilj ostvarenje uravnoteženog razvoja u Europskoj uniji te smanjivanje strukturnih razlika između regija. Izvori financiranja su europski fondovi.  Raspravljali  smo o tome koje promjene se događaju u našem gradu zahvaljujući sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova te kako i koliko ona pridonose kvaliteti života građana, a samim tim i ekonomskom razvoju. Iako komentiramo događanja, shvatili smo da mi kao građani uopće nismo dovoljno informirani te da smo, uglavnom, pasivni promatrači i nekonstruktivni kritičari. Stoga smo na slijedećem sastanku krenuli u potragu za podacima.

Podijelili smo se u četiri skupine i dobili zadatak istražiti projekte na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr i https://asoc.strukturnifondovi.hr/) te predstaviti projekte na sljedećem sastanku. Odabrani su bili sljedeći projekti: Energetska obnova zgrada, „Zlatna dob za nove početke“, Volonterska platforma „STAV Našica“- Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našice te „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević- Velikog i Malog“. Nakon iznošenja podatka, jednoglasno smo odlučili da je projekt „Rekonstrukcija dvoraca Pejačević-Velikog i Malog“ projekt koji nam se čini najzanimljivijim i najvidljivijim. Kontaktirali smo  druge stručnjake s našeg regionalnog područja (EDIC centar Osijek, NARA Našice, Grad Našice) da nam pomognu oko pronalaženja  informacija. U razgovoru s njima i pretraživanjem mjesta na kojima gradska uprava objavljuje informacije i otvorene podatke vezane uz projektnu temu, saznali smo da je  opći cilj projekta  doprinijeti društveno-gospodarskom održivom razvoju područja Grada Našica.
Integriranim programom bi se trebalo sadržajno i tematski povezati komponente radi unapređenja turizma, povećanje broja turista i stvaranja kompletne prepoznatljive turističke destinacije koja će dovesti do društveno – gospodarskog razvoja Našica. Projektom će se zaokružiti turistička ponuda Našica bazirana na kulturno – povijesnoj baštini obitelji Pejačević povezane s ostalim oblicima turizma te stvoriti novi turistički proizvodi povezani s kulturnom baštinom. Navedeno će se ostvariti obnovom Dvoraca Pejačević-Malog i Velikog, uređenjem povijesnog perivoja smještenog u okruženju spomenutih dvoraca. Osim dvoraca, projektom se planira obnoviti i grobljanska kapela obitelji Pejačević s hortikulturnim uređenjem dvorišta Kapele Pejačević te Groegerove vile.

Razvojni program obuhvaća i uređenje parkirališta ispred dvorca kao i nogostupa, uređenje šetnice unutar središnjeg gradskog trga radi osiguravanja bolje pristupačnosti ugostiteljskim objektima i trgovinama u središnjoj gradskoj jezgri te uređenje parkirališnog prostora i pješačke infrastrukture ispred Vile Groeger. Osim ulaganja u kulturnu baštinu i lokalne infrastrukture projektom će biti obuhvaćene i komponente ulaganja u znanost i edukaciju kroz uređenje izložbenih prostora te ulaganje u slobodno vrijeme i rekreaciju ulaganjem u hortikulturno uređenje dvorišta Velikog dvorca Pejačević te grobljanske kapele Pejačević kao i ulaganje u promociju i vidljivost. Projekt će ponuditi atraktivne kulturno-turističke sadržaje za koje se očekuje da će privući turiste i posjetitelje Grada Našica, što će se odraziti i na društveno-gospodarski rast, a samim time i na razvoj lokalne zajednice.

Budući da je projekt iznimno opsežan, odlučili smo napraviti plan praćenja projektnih aktivnosti:

  1. pratećih turističkih sadržaja
  2. osiguranja adekvatnog pristupa kulturnim dobrima i pratećim sadržajima
  3. aktivnostima promocije, marketinga i brendiranja kulturne baštine čiji će ishod, nadamo se, biti vrijedan napora unesenog u postojanost ovog projekta.

 

Plan istraživanja pogledajte OVDJE.

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

 

Razlog našeg istraživanja bio je omogućiti mladim ljudima da sami pronalaze, obrađuju i uređuju podatke te da na taj način otvore nove perspektive i mogućnosti utjecaja na nešto. Svatko od nas nastoji svojim naporima djelovati kao poticaj ostalima da budu aktivniji kao građani koji sudjeluju u izgradnji buduće Europe.

Ciljevi našeg istraživanja su potaknuti na kritičko promišljanje o mogućnostima  trošenja novca iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te izazvati osjećaj opravdanosti realizacijom projekta u društvenom, ekonomskom i kulturnom smislu. Ono na što će biti usmjereno naše istraživanje je pokušati otkriti na čemu se temelji te koje koristi donosi ovaj vrijedni projekt građanima Našica. Znamo da projekt predstavlja program razvoja kulturnog i kreativnog turizma. Razvojem i provedbom integriranog razvojnog programa trebalo bi se osigurati unaprjeđenje postojećeg turističkog proizvoda odnosno predstavljanje Našica kao turističke destinacije čija se turistička ponuda temelji na bogatoj kulturnoj i glazbenoj povijesti. Opći cilj integriranog razvojnog programa je doprinijeti društveno-gospodarskom održivom razvoju područja Grada Našica. Specifični cilj projekta je pružanje potpore Integriranom razvojnom programu „Našice-grad plemstva i kulture“ kroz obnovu objekata kulturne baštine i lokalnih infrastrukturnih elemenata.

Istražili smo da Našice zadnjih nekoliko godina bilježe visoku stopu nezaposlenosti, koja je u ožujku iznosila 10,10%. Najviše je poduzetničkih subjekata na području trgovine i prerađivačke industrije, a najzastupljeniji obrti su uslužni, proizvodni, trgovački, ugostiteljski obrti te turistički obrti. U posljednje vrijeme povećava se broj noćenja na području Grada Našica iako je broj jednodnevnih posjeta Našicama uvelike veći. Prema tome, turizam je u ovome trenutku od važnosti za lokalno gospodarstvo jer doprinosi ugostiteljskom sektoru, posebice u korištenju usluga smještaja te korištenju drugih ugostiteljskih usluga, poput konzumacije hrane i pića. Turizam na lokalnom području ima značajan potencijal koji u ovome trenutku nije dovoljno iskorišten. Projektno ulaganje primarno se odnosi na povijest i baštinu obitelji Pejačević u Gradu Našicama, koja je iznimno bogata, obzirom na arhitekturu građevina, njihov interijer i eksterijer, pripadajući antikni inventar, dendrološki bogati perivoj smješten uz dvorce, knjižničnu građu obiteljske knjižnice i dr. Našice su jedan od rijetkih gradova koji ima plemićke dvorce u samom centru grada, a važni su kulturni objekti u Gradu upravo vezani uz obitelj Pejačević i njihovo naslijeđe.

Osobito je važan život i djelo skladateljice Dore Pejačević, njezina osoba, stvaralački i kulturni rad koji nije  adekvatno predstavljen i dostupan javnosti u hrvatskom kontekstu, iako je, obzirom na njezin doprinos hrvatskom, ali i europskom glazbenom izričaju, od velikog kulturnog značaja te predstavlja vrijednu nematerijalnu kulturnu baštinu. Cilj projekta je educirati posjetitelje Našica o povijesnom značaju plemićke obitelji Pejačević za razvoj Našica i čitavog dijela kontinentalne Hrvatske s obzirom da se radi o obitelji hrvatskih banova Ladislava i Teodora Pejačevića koji su kroz povijest imali neosporiv značaj u ukupnom kulturnom, društvenom i gospodarskom razvoju regije. Zavičajni muzej Našice koji je smješten u Velikom dvorcu obitelji Pejačević, središnja je kulturno-turistička institucija, a ujedno i polazišna točka kulturnoga turizma Grada Našica. Novi sadržaji vezani uz kulturnu baštinu trebali bi privući veći broj posjetitelja u Grad Našice što bi se trebalo odraziti i na razvoj lokalnog gospodarstva i to pojavljivanje novih gospodarskih subjekata, a time i otvaranje novih radnih mjesta.

Ono na što bismo se fokusirali je sljedeće: Kako je došlo do ideje o ovom projektu, je li se razmišljalo o nekom poduzetničkom projektu, kakav stav imaju građani Našica o projektu, kako napreduje realizacija projekta, postoje li prepreke u provođenju projekta, kako provjeriti je li projekt ostvario svoj cilj? Organizirat ćemo debatu među učenicima naše škole o opravdanosti tog projekta. Anketirati i intervjuirat ćemo lokalno stanovništvo svih dobnih struktura, razgovarati s nositeljima projekta, izvođačima projekta, novinarima, stručnjacima, uglednim članovima grada te posjetiteljima grada.

Svrha našeg istraživanja je pridonijeti ostvarenju aktivnog i odgovornog sudjelovanja mladih ljudi pri praćenju ovakvih projekata i učinkovitom korištenju sredstava Europskih fondova.

 

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Tablicu plana istraživanja možete pogledati i OVDJE.