OPIS ISTRAŽIVANJA

Mi smo “Gym Heroes” tim i mi ćemo udružiti snage za naše zdravlje. Učite s nama kako se zdravo hraniti i uživati u kretanju.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Rokovi superjunaci protiv pretilosti
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA UP.02.2.1.04.0012
MREŽNA STRANICA http://www.zzjzvpz.hr/index.php?sadrzaj=novosti&novtxt=465 
KORISNIK Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 500.000,00 kuna
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Socijalno uključivanje
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Socijalno uključivanje
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u pružanje usluga

 

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

 

Ove školske godine, naša škola Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača odabrana je za sudjelovanje u projektu „U školi otvorene kohezije, ASOC”. S obzirom da do sada nismo znali što je kohezija i nismo bili svjesni kako Strukturni i investicijski fondovi Europske unije mogu utjecati i mijenjati izgled nekoga grada, županije pa i same Republike Hrvatske, rado smo se odazvali pozivu na sudjelovanje u ovom projektu. Naš školski ASOC tim čini 16 učenika 3. razreda smjera upravni referent. Voditeljica projekta je prof. Jasmina Pavičić, a njena zamjenica je prof. Ivana Kralj i zajedno ćemo krenuti u nova istraživanja.

Nakon zajedničkih edukacija koje su nam održale profesorice uz pomoć pripremljenih prezentacija i video materijala iz prve lekcije shvatili smo kolika je važnost financiranja projekata iz Europskih fondova, važnost građanskog praćenja i davanja povratnih informacija. Naučili smo kako možemo doći do relevantnih podataka koji su nam potrebni za nastavak istraživanja.

Naš prvi zadatak je bio istražiti projekte Virovitičko-podravske županije koji su realizirani uz pomoć fondova Europske unije. To je bio zaista težak zadatak, s obzirom da je Virovitičko-podravska županija poznata po vrlo kvalitetnim i korisnim projektima financiranima iz fondova EU-a kojima se uvelike promijenio izgled županije, ali isto tako i kvaliteta života ljudi u županiji.

Podijelili smo se u tri skupine te smo krenuli istraživati popis operacija operativnih programa ‘Konkurentnost i kohezija’ i ‘Učinkoviti ljudski potencijali’. Nakon što smo istražili projekte iz popisa operacija svaka skupina je odabrala jedan projekt koji je detaljnije istražila i pripremila prezentaciju. Na sljedećim satovima svaka skupina je prezentirala svoj odabrani projekt te pokušala uvjeriti ostatak tima zašto je baš taj projekt najbolji za daljnje istraživanje. Projekti koji su prezentirani bili su: „Mreža inkubatora Virovitičko-podravske županije”, „Rokovi superjunaci protiv pretilosti” i „Poboljšavanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite U Virovitičko-podravskoj županiji”. Jednoglasnom odlukom odlučili smo da je projekt Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitica i njihov projekt „Rokovi superjunaci protiv pretilosti” najzanimljiviji i nama najbliži s obzirom na tematiku kojom se bavi.

Nakon što smo odlučili koji ćemo projekt istraživati trebali smo odlučiti i o nazivu našega istraživanja te o nazivu našega tima. Tu smo pokazali kreativnost i maštovitost. Kao naziv našega ASOC tima zajedno smo izabrali naziv Gym heroes jer smatramo da se premalo krećemo i da bi trebali više vremena provoditi u nekoj tjelesnoj aktivnosti. Prema tom nazivu naša Ema je izradila i logotip koji prikazuje jednu vitku, zdravu osobu u pokretu. Naziv istraživanja je „Udružimo snage za naše zdravlje” jer smatramo da u borbi za naše zdravlje trebamo pomoć i podršku i naših roditelja, učitelja, odgajatelja ali i prijatelja.

A sada za uspješan nastavak realizacije našega projekta morali smo podijeliti uloge. Dogovorom smo podijelili uloge s obzirom na naše interese, ambicije i sposobnosti:

Voditeljica projekta: Mateja Bastalić

Voditeljica istraživanja: Vanessa Ema Vukšić

Osobe zadužene za društvene mreže: Mihael Tudić i Ivan Škrtić

Programer: Patrik  Bukvić

Dizajneri: Ema Jakupec, Matej Fabčić i Melani Đurđević

Osobe zadužene za predstavljanje priče: Lara Vuković, Karmen Miklić i Iva Vedriš

Voditelji bloga: Ana-Marija Ličina, Ketty Miladinović i Jan-Pavao Begović

Analitičarke: Karolina Kopas i Rachele Vertuš

Projekt ”Rokovi superjunaci protiv pretilosti” u stopostotnom je iznosu financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa ‘Učinkoviti ljudski potencijali’ u iznosu od pola milijuna kuna. Prijavitelj projekta bio je Zavod za javno zdravstvo, a partner na provedbi udruga Nutricionizam Balans iz Osijeka s kojom Zavod ima višegodišnju uspješnu suradnju. U projektu su sudjelovati doktori medicine, magistri medicinske biokemije, sanitarni inženjeri i medicinske sestre iz Zavoda za javno zdravstvo, a iz Udruge Nutricionizam Balans magistri nutricionizma i osobni treneri s međunarodnim certifikatom.

Početnim istraživanjem projekta „Rokovi superjunaci protiv pretilosti” saznali smo za procjenu Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok da je 30% djece pretilo ili s povećanom tjelesnom težinom. Ciljne grupe projekta su: pretila djeca od 7-15 god. te njihovi roditelji. Saznali smo da u našoj županiji 12% djece osnovnih škola ima prekomjernu tjelesnu težinu a da je 24,4% djece pretilo. Ukupno 36.4% djece osnovnih škola ima prekomjernu tjelesnu težinu. Ovim projektom poduzete su aktivnosti i programi koji su namijenjeni promociji zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti te prevenciji pretilosti jer se smatra da su to važni instrumenti u postizanju razvoja nekog društva. Prevencijom pretilosti sprječava se nastanak mnogobrojnih kroničnih bolesti kao što su povišen krvni tlak, bolesti krvožilnog sustava, šećerna bolest, bolest lokomotornog sustava ali i pojava karcinoma. Ovaj projekt sastojao se od radionica za djecu osnovnih škola Virovitičko-podravske županije, njihove roditelje, nastavnike, ali i sve zainteresirane građane. Kroz javna predavanja, tribine, nutricionističke radionice i sportske aktivnosti pokušat će se podići svijest o važnosti zdrave prehrane i tjelesne aktivnosti.

S obzirom da živimo u vremenu kada se sve manje krećemo zbog raznih obveza koje imamo, kada nam je zbog epidemioloških mjera ograničeno ili čak i zabranjeno bavljenje sportom, raznim tjelesnim aktivnostima, druženja na igralištima smatramo da nam je ova tema vrlo bliska jer svi mi mladi imamo iste probleme. Osim što se nedovoljno krećemo, ne pridajemo važnost ni zdravoj prehrani i često jedemo previše brze i masne hrane.  Naš zadatak će biti istražiti što se sve poduzelo kako bi mladi promijenili svoj životni stil, kako su utrošena dobivena financijska sredstva, jesu li se promijenile navike kod mladih i nastavlja li se sa aktivnostima sada kada je projekt završen.

Za pomoć u realizaciji projekta stupili smo već u kontakt s Razvojnom agencijom Vidra iz Virovitice, a isto tako ćemo stupiti u kontakt i sa samim nositeljem ovoga projekta. U svoje istraživanje planiramo uključiti i škole koje su sudjelovale u projektu, planiramo provesti ankete među roditeljima i učenicima. Također ćemo istražiti kako su se aktivnosti projekta provodile s obzirom na epidemiološku situaciju koja je dodatno otežala i ovako veliki problem tjelesne neaktivnosti djece. Nadamo se da ćemo ovim istraživanjem i mi potaknuti djecu i roditelje da zdravom prehranom i tjelesnom aktivnošću doprinesu svome zdravlju

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

 

Cilj ovog našega projekta je da postanemo aktivni građani Republike Hrvatske, odnosno da sudjelujemo u građanskom praćenju projekata koji se provode s ciljem unapređenja i poboljšanja životnih uvjeta svih građana Republike Hrvatske. Građansko praćenje je važno jer je državnim tijelima potrebna povratna informacija kako bi mogli kvalitetno nastaviti s planiranjem i provedbom projekata. Želimo otkriti kako kohezijska politika Europske unije utječe na promjene u gospodarskom, društvenom, socijalnom životu građana naše županije, ali i šire. Samim istraživačkim radom pokušat ćemo istražiti kako su izvršene planirane projektne aktivnosti, jesu li sve aktivnosti izvršene ili je došlo do odstupanja. Istražiti ćemo jesu li financijska sredstva namjenski potrošena i je li transparentno proveden cijeli projekt. Saznati ćemo kako su na projekt reagirala djeca koja imaju problem sa povećanom tjelesnom težinom, jesu li roditelji i nastavnici podržali ovaj projekt te kako su građani reagirali i uključili se u projektne aktivnosti.

Glavni zadatak projekta je otkrivanje na koje je sve načine projekt kojeg istražujemo važan za našu županiju i kako se možemo povezati uz projekt i nakon njegovog završetka. Ovim projektom i našim objavama želimo potaknuti daljnji razvoj ovog projekta, odnosno da se mladi više uključuju u sportske aktivnosti, pravilno se hrane i vode brigu o svome zdravlju. Učenici 3.a razreda provest će  istraživanje pod nazivom „Udružimo snage za naše zdravlje” koje se odnosi na izabrani projekt „Rokovi superjunaci protiv pretilosti” Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitica.

Pretraživanjem podataka prikupili smo osnovne informacije o izabranom projektu i saznali da je opći cilj projekta promicati zdravi način života utjecajem na životni stil i prehrambene navike djece i građana naše županije radi prevencije svih kroničnih oboljenja čiji je nastanak povezan s pretilošću. Svrha projekta jest educirati djecu i mlade o opasnostima pretilosti i njenim posljedicama po zdravlje kako bi se usvajanjem zdravih navika u djetinjstvu i održavanjem normalne tjelesne težine smanjio rizik za nastanak kroničnih bolesti u budućnosti.

Prijavitelj projekta je Zavod za javno zdravstvo, a uključeni su doktori medicine, magistri medicinske biokemije, sanitarni inženjeri i medicinske sestre. Partner na projektu je udruga Nutricionizam Balans iz Osijeka, a uključeni su magistri nutricionizma i osobni treneri s međunarodnim certifikatom.

Pretraživanjem podataka saznali smo da u našoj županiji 12% djece osnovnih škola ima prekomjernu tjelesnu težinu a da je 24,4% djece pretilo. Ukupno 36.4% djece osnovnim škola ima prekomjernu tjelesnu težinu.

Projekt je financiran od strane Europske unije, a sastojao se od aktivnosti koje su uključivale edukativna predavanja za djecu u školi i za roditelje, provođene su sportske aktivnosti, a održao se i biciklistički maraton kroz cijelu Virovitičko – podravsku županiju. U sklopu projekta održani su dani otvorenih vrata gdje su građani mogli analizirati svoju vodu za piće u cilju promoviranja konzumacije vode umjesto gaziranih i slatkih napitaka.

Naš zadatak će biti istražiti što se sve poduzelo kako bi mladi promijenili svoj životni stil, kako su utrošena dobivena financijska sredstva, jesu li realizirane aktivnosti projekta i postignuti ciljevi, koji su rezultati njegove provedbe, kako su djeca, roditelji i šira javnost reagirali na projektne aktivnosti, koje su koristi za ciljnu skupinu ali i širu zajednicu provedbom ovog projekta.

Podatke planiramo prikupiti provedbom anketnog ispitivanja među učenicima i roditeljima koji su bili obuhvaćeni projektom, intervjuima s prijaviteljima i partnerima na projektu. Dodatne informacije ćemo prikupiti uz pomoć  Razvojne agencije Vidra iz Virovitice,  nositeljem  projekta Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije i njihovim stručnjacima koji su bili uključeni u projekt te partnerom na projektu udrugu Nutricionizam Balans iz Osijeka.

Svrha istraživanja je praćenje projekta analiziranjem podataka o provedenim aktivnostima, trošenim financijskim sredstvima, te rezultatima provedbe izabranog projekta i utjecaj kohezijske politike na svakodnevni život građana.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA

Tablica plana istraživanja

Strukturu istraživanja možete pogledati i OVDJE.