Odlukom ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o osnivanju stručnog Povjerenstva u Pilot projektu „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC“ za odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika i kriterijima odabira (KLASA: 910-04/19-02/162, URBROJ: 538-05-6-1/212-20-50) od 18. lipnja 2020. doneseni su kriteriji za odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika.

Stručno povjerenstvo ocjenjivat će rad istraživačkih skupina koje su sudjelovale u provedbi aktivnosti Pilot projekta, prema dostavljenim obrascima izvješća. Stručno će povjerenstvo vrednovati učeničke radove prema  točci VI. Odluke u kojoj stoji da će se vrednovanje vršiti sukladno primjerima kriterija Europske komisije i predlošku dosadašnjih vrednovanja aktivnosti projekta At the School of OpenCohesion u Italiji, a ocjenjivat će se elementi izvješća koje su učenici izrađivali tijekom provedbe Pilot projekta.

Odabir najuspješnije škole odnosno skupine učenika predstavlja posljednji korak u provedbi Pilot projekta „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC“ koji je unatoč epidemiološkim mjerama i nastavi na daljinu uspješno završen u svih pet srednjih škola u Hrvatskoj. Više o angažmanu učenika kroz provedbu Pilot projekta možete pronaći na mrežnoj stranici: https://asoc.strukturnifondovi.hr/.

Kriterije za odabir najuspješnije škole možete pronaći OVDJE