Prva riječka hrvatska gimnazija (PRHG) jedna je od najstarijih odgojno-obrazovnih ustanova u Hrvatskoj. Osnovana je 23. studenoga 1627. godine, a u školskoj godini 2022./2023. slavi svoju 395. obljetnicu postojanja. Tijekom godina škola je prepoznata na lokalnoj i nacionalnoj razini te je nagrađena brojnim nagradama, primjerice 2010. godine Posebnom nagradom Ministarstva za razvoj školskog volonterskog programa, 2016. godine nagradom za najuspješniju odgojno-obrazovnu ustanovu u Primorsko-goranskoj županiji, Godišnjom državnom nagradom za uspješnost Oskar znanja, kao i brojnim drugim nagradama i priznanjima.

Danas školu pohađa oko 500 učenika u dobi od 15 do 19 godina školujući se u općem, jezičnom ili općem gimnazijskom programu za sportaše. Osim navedenih programa, učenici se mogu školovati i u IB Diploma Programme, programu međunarodne mature u trajanju od dvije godine za koji je Gimnazija akreditirana i licencirana 2021. godine.

Kroz svoj kurikulum Prva riječka hrvatska gimnazija promiče obrazovne inovacije, rast i globalno građanstvo. Interdisciplinarne teme kao što su građanski odgoj, aktivno građanstvo, poduzetništvo, zdravlje, osobni i društveni razvoj, korištenje IKT-a i održivi razvoj prožimaju se kroz sve predmete. Škola nudi i brojne izvannastavne aktivnosti kroz koje se nastoji poticati razvoj generičkih i specifičnih kompetencija učenika. Učenici Prve riječka hrvatske gimnazije sudjeluju u brojnim školskim aktivnostima, primjerice: Volonterskom klubu PRHG, Debatnom klubu, Europskom parlamentu mladih, programu Europskog parlamenta mladih Euroscola, programu Škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS), izbornom predmetu građanskog odgoja Škola i zajednica i sl.

Kvaliteta Prve riječke hrvatske gimnazije prepoznaje se i u provedbi različitih projekata, suradnji s brojnim organizacijama na lokalnoj i državnoj razini te sudjelovanjem u pilot projektima na državnoj razini (npr. pilot projekt e-Škole, eksperimentalni program Škola za život, pilot izborni predmet građanskog odgoj Škola i zajednica). Uz prepoznatost na lokalnoj i državnoj razini, Gimnazija je prepoznata i na europskoj razini te sudjeluje kao nositelj ili partnerska organizacija u brojnim europskim projektima. U posljednje tri godine Gimnazija je sudjelovala u sljedećim projektima financiranima od strane Europske unije: 

  • Europski socijalni fond, Učinkoviti ljudski potencijali: VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja, 2017.-2019. godine (nositelj projekta: Udruga Delta, Hrvatska)
  • ERASMUS + KA229: Steps to 2030 World – Teaching about 17 UN Sustainable Development Goals, 2018.-2021. godine (nositelj projekta: Gimnazija Jurija Vege, Idrija, Slovenija)
  • ERASMUS + SPORT: Life After Sports, 2019.-2021. godine (nositelj projekta: Champions Factory, Bugarska)
  • ERASMUS+ KA201: Schools Innovation Labs_SiLab, 2019.-2022. godine (nositelj projekta: Prva riječka hrvatska gimnazija, Hrvatska)
  • ERASMUS+ KA220: From Archive to Alive – Increasing students` creativity and common values trough EUscreen, 2021.-2023. godine (nositelj projekta: Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l’Innovation, Francuska)

Početkom 2022. godine Gimnazija je dobila Erasmus+ akreditaciju u domeni općeg odgoja i obrazovanja za financijsko razdoblje do 2027. godine, koja će omogućiti dodatna stručna usavršavanja nastavnika te grupne i pojedinačne mobilnosti učenika u razdoblju od idućih 5 godina.