ASOC ZID

PREDSTAVLJAČKA STRATEGIJA

U siječnju smo se uključili u projekt našim skromnim i veselim timom „Eco Bukovica”. Ime je simbolično i povezuje teme kojima se želimo baviti, ekologiju i našu Bukovicu.

Projekt “Program izobrazno-informativnih aktivnost o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra” odabran je zbog cilja-utjecaja na svijest stanovnika o važnosti sprječavanja nastanka otpada i odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranja i kućnog kompostiranja. Prijavitelj je grad Zadar, projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“. Vrijednost projekta je 1.455.985,48 kn, a iznos sufinanciranja 1.193.442,53 kn. Projekt se provodio od 3. svibnja 2018. do 3. siječnja 2020. godine. Cilj je sve naučeno implementirati u očuvanje naše Bukovice.

Analizom podataka spomenutog fonda došli smo do saznanja kako je najveći udio ekoloških u ukupno financiranim projektima u PGŽ, dok je najmanji u Gradu Zagrebu. Razlog je što se u Zagrebu puno ulaže u infrastrukturne te projekte razvoja malih i srednjih poduzeća.

Otkrili smo i kako je najvrjedniji ekološki projekt u našoj županiji „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Zadar–Petrčane”.

Čistoća Zadar nam je potvrdila kako je promatrani projekt pokrenuo odgovornije ponašanje građana, danas ih više koristi reciklažna dvorišta. Provoditelj edukativnih radionica „drži” kako su djeca i mladi zainteresirani za ekologiju, a tvrtka koja je osmislila promotivnu kampanju, kako je ista imala izvrstan odjek, ali da se sa započetim aktivnostima mora nastaviti ako želimo trajne pomake.

Tijekom provođenja ovog projekta proveli smo mrežnu anketu u našoj školi među učenicima i profesorima. U njoj je sudjelovalo 68 od ukupno 72 učenika i 26 od ukupno 27 profesora, a njome smo željeli provjeriti kakav je naš odnos prema zaštiti okoliša, kako i koliko razmišljamo o ovoj važnoj tematici te smatramo li kako bismo dodatnom edukacijom mogli promijeniti naše loše navike? Temeljem analize provedene ankete uvidjeli smo kako ima još dosta mjesta edukaciji, a tu je tek naš početak.

U sklopu promatranog projekta nije bilo predviđeno provođenje istraživanja o stvarnim navikama građana prije i nakon provođenja projekta što bi svakako trebalo uključiti u neki nastavak projekta. Svaka edukacija je dobra i ona uvijek mijenja stvari na bolje, ali samo i isključivo onda kada je kontinuirana…

ZAVRŠNI KREATIVNI RAD

VIDEO

ZAVRŠNI DOGAĐAJ PREDSTAVLJANJA ISTRAŽIVANJA

Live s Eco Bukovicom

Završni događaj osmislili smo kao live predstavljanje našeg kreativnog uratka na Facebook stranici Eco Bukovica. Predstavnice projektnog tima tom prilikom dati će svoj kratki osvrt na sudjelovanje u projektu. Završni događaj najaviti ćemo na našim društvenim mrežama i pozvati na sudjelovanje sve sudionike u projektu, učenike i profesore naše škole, roditelje, prijatelje i stručne suradnike.