IZVJEŠĆE O PROVEDENOM GRAĐANSKOM PRAĆENJU NA PLATFORMI MONITHON.IT

 

Projekt je u potpunosti proveden tako da mi nismo svojim građanskim praćenjem niti mogli utjecati na tijek provedbe promatranog projekta, no svakako da smo se ovim projektom počeli baviti ranije tijekom njegova provođenja to bi i bilo moguće. Inzistirali bismo na odgovorima oko realne mjerljivosti ostvarenih rezultata projekta pa bi ih možda i prijavitelj uvrstio u sam projekt ili bi ih „pogurali” da nam kažu koje su buduće konkretne aktivnosti koje se naslanjaju na promatrani projekt radi njegove održivosti, u konačnici smislenosti, pritom ne aludirajući da ih oni već možda nemaju definirane, ali nam to nisu naveli.

 

AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA ODABRANOG PROJEKTA

Nakon mrežnog istraživanja projekta „Program izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra” veselili smo terenskom istraživanju i dogodi se pandemija, zatvorila nam škole, zatočila nas u domove…

Prilagodili smo se situaciji i osmisliti kako doći do ljudi koji rade u smjenama ili od kuće da bi dobili željene informacije. Danas je sve moguće.

Telefonom i elektroničkom poštom uspjeli smo odraditi intervju s prijaviteljem projekta, koji nam je potvrdio kako je implementacija projekta protekla bez većih poteškoća te da sa sigurnošću mogu reći kako je ovaj projekt podignuo svijest građana o potrebi  za odgovornim gospodarenjem otpada.

Kontaktirali smo i Čistoću Zadar, suradnika na projektu, koji je prijavitelju ukazao na probleme prilikom odvajanja otpada te o potrebnoj edukaciji građana o važnosti odvajanja otpada i recikliranju kao preduvjetu zaštite okoliša i uštedi energije. Naglasili su kako je projekt pokrenuo odgovornije ponašanje građana, danas veći broj građana koristi reciklažna dvorišta te s obzirom na činjenicu kako je projekt tek nedavno završio prerano je za dodatna istraživanja o učincima projekta na građane.

Udruga Eko Zadar, provoditelj edukativnih radionica,  potvrdila nam je kako su djeca i mladi bili vrlo aktivni, a tvrtka Media oglasi, koja je osmislila čitavu promotivnu kampanju, kako je ista imala veoma dobar odjek u javnosti, ali da se sa započetim aktivnostima mora nastaviti ako želimo trajne pozitivne pomake.

VIDEOZAPIS PROVOĐENJA AKTIVNOSTI GRAĐANSKOG PRAĆENJA I POSTAVLJENA PITANJA

VIDEO: https://www.powtoon.com/c/bLPXEVmq1FI/2/m

Možete li nam reći koliki dio novaca je utrošen u koju aktivnost projekta i što mislite o građanskom raspitivanju i aktivnom građanskom praćenju trošenja javnog novca?

 

850.979,24 kn + 50.000,00 kn = 900.979,24 kn, a vrijednost čitavog projekta je 1.455.985,48 kn. Na koju je aktivnost potrošena razlika od  555.006,24 kn?

U postupku javne nabave za „Usluge pripreme i provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra“ koja objedinjuje projektne aktivnosti: provedba izobrazno-informativog programa te promociju i vidljivost, sklopljen je ugovor na iznos od 850.979,24 kn. Dok je u javnoj nabavi za uslugu upravljanje projekta sklopljen ugovor u iznosu od 50.000,00 kn.

Što se tiče aktivnog građanskog raspitivanja i u konačnici građanskog praćenja trošenja javnog novca, svakako podržavamo transparentnost u trošenju javnog novca.

 

Razlika se javila zbog postupka javne nabave, odnosno 850.979,24 kn je iznos ponude koja je bila ekonomski najpovoljnija, prikladna, pravilna i prihvatljiva te je kao takva morala biti prihvaćena. Razlika novaca ostaje neiskorištena te se neće ni potraživati.