ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

Mislimo globalno, djelujmo lokalno, oživimo šumu Jasikovac!

“ČUVAJTE ME”, biješe natpis na vratima naše lijepe šume Jasikovac. I doista nekad se i pazilo na riječi ovog natpisa, ali danas toga nema… (Hrvat, 4. srpnja 1908.)

Jasikovac, šuma Grada Gospića na “vrhuncu svoje slave” na ulazu je imao natpis koji je na drugačiji, ali ipak sličan način ukazivao na važnost jednog takvog područja. U današnje vrijeme mladi su postali svjesniji važnosti šuma i zaštite okoliša. U sklopu Pilot projekta „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC” učenici Gimnazije Gospić uz pomoć profesorice Amneris Anne Diminić, istražuju projekt financiran EU fondovima – „Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac“. Za istraživanje postavili smo si određene ciljeve: informiranost građana o projektu i njegovoj popularnosti, javno mnijenje, promicanje zdravog života, ostvarivanje karakteristika održivog razvoja te uspješnost projekta prema hodogramu.

Tijekom istraživanja uspjeli smo pronaći puno odgovora na naše postavljene ciljeve. Većinu informacija prikupljali smo iz službenih dokumenata, s internetskih stranica i lokalnih portala. Najviše korisnih informacija dobili smo iz „Komunikacijske strategije“ (ožujak 2019.), izrađene od strane Grada Gospića za potrebe analize situacije. Građani Gospića ispitani su o aktivnostima projekta u Jasikovcu i rezultati su dokumentirani. O informiranosti građana o samom projektu možemo puno vidjeti iz infografike Informiranost građana (Slika 1).

Slika 1. Informiranost i popularnost projekta revitalizacije šume Jasikovac

 

Malo manje od trećine ispitanika upoznato je s projektom. Promatrano po dobi, s projektom su najbolje upoznati stanovnici od 35 do 44 godine života. Kada je riječ o nositeljima aktivnosti za revitalizaciju parka Jasikovac gotovo tri četvrtine ispitanika koji su čuli za projekt nije znalo tko su nositelji aktivnosti, a manje od jedne petine navodi Grad Gospić ili udrugu LEA (Slika 1. Informiranost građana o projektu i kohezijskoj politici). Upoznatost građana s inicijativom udruge “LEA” posljedica je njene uključenosti i velikih napora uloženih u projekt revitalizacije Jasikovca, što je ljudima ostalo “u sjećanju”. Revitalizacija Jasikovca slabo je zastupljena u medijima te ju je potrebno više promovirati kako bi dospjela do javnosti, posebice do građana Gospića (Slika 1. Popularnost projekta). Priča o Jasikovcu bilježi značajni porast dijeljenja u posljednje dvije godine, no ipak o porastu ne možemo govoriti kao o kontinuiranom jer može varirati tj. on je situacijski. Neke stranice koje objavljuju sadržaje o Jasikovcu su lokalni portali i mrežne stranice: Grad Gospić, Slobodna Lika, Lika online, Gs Press i dr. Velika većina ispitanika (83%) poznaje park Jasikovac, ali njih 61% ne ide u park (Slika 2. “Istraživanje o javnom mnijenju”).

Slika 2. Istraživanje o javnom mnijenju

81% ispitanika ima dobro mišljenje o projektu te daju veliku podršku (Slika 2. Istraživanje o javnom mnijenju). Ispitanici smatraju da su najvažnije aktivnosti projekta povećanje kvalitete života i edukacije mladih (Slika 2. Istraživanje o javnom mnijenju). Rezultati ispitivanja potvrđuju da je još mnogo posla, kako u provedenom tako i u komunikacijskom dijelu. Vidljivo je da su poduzeti koraci u smislu promicanja zdravog života. Izgrađeni su: staze za šetanje, dječje igralište, umjetna stijena za penjanje i poligon za pse (vidi Sliku 3. Promicanje važnosti zdravog života).

Slika 3. Promicanje zdravog života i karakteristike održivog razvoja

Sve to je besplatno i u prirodi. Uvijek možete prošetati stazom ili zabavljati se sa svojom obitelji na igralištu. Naravno, to nije jedino što možete raditi. Kros Jasikovac održava se svake godine te je jako popularan. U projektu vidljivi su napori da se očuva i zaštiti prirodni okoliš (vidi Sliku 3. Karakteristike održivog razvoja). Izgrađeni su stupovi s LED rasvjetom koja neće smetati životinjama i prirodi. Ne emitira toksičnost, što znači da je manja emisija stakleničkih plinova u odnosu na klasičnu rasvjetu. LED rasvjeta funkcionira tako da je snop svjetlosti uskog promjera i okrenut je prema dolje, što ne šteti okolišu i manje smeta životinjama. Postavljene su dvije pametne klupe koje se napajaju pomoću solarnih ploča. Na klupe su također ugrađene Wi-Fi točke na koje se možete prijaviti besplatno. Promatračnica za ptice napravljena je od prirodnih materijala, te je dovoljno udaljena zbog sigurnosti ptica. Također su postavljeni furnirski trupci za sjedenje koji se nalaze unutar boravka. Iz boravka možemo vidjeti tri najrasprostranjenije vrste drveta (hrast, hrast lužnjak i hrast kitnjak).

Temeljeno na prikupljenim podatcima otkrili smo da je popularnost projekta Jasikovac porasla, no ne znatno. Dio građana i dalje nije upoznat s ciljevima projekta, no njihovo mišljenje je pozitivno i otvoreni su za promjene u našem okruženju koje bi u budućnosti mogle utjecati na razvoj Gospića i okolice. Provedba projekata bitna je za naše područje zbog povećanja popularnosti prirodnih bogatstava te poboljšanje životnih uvjeta građana. Važno je da ljudi primijete važnost šuma i svega što one nude te je, iako nisu navikli provoditi mnogo vremena u prirodi, ponekad bijeg iz svakodnevne rutine sve što im je potrebno.

INTERAKTIVNI INFOGRAM