ČLANAK PODATKOVNOG NOVINARSTVA

Projekt u brojkama

Jeste li se ikad zapitali koliko zapravo novaca Europska unija ulaže u razvoj država članica? Koja su to područja koja su zastupljenija u pružanju podrške ostvarenju kohezije među članicama? Koliko košta projekt kojeg smo odabrali za istraživanje? Zašto se na natječaju odabire ponekad onaj ponuđač koji i nije dao najjeftiniju ponudu?

Drugi dio našeg istraživačkog rada posvetili smo upravo brojkama koje daju odgovore na ovakva pitanja. Da bismo dobili širu sliku financiranja krenuli smo s istraživanjem službene stranice Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/. Zanimalo nas je područje pod nazivom Koherentnost i kohezija. Ovo je jedan dio podataka koji smo pronašli i odgovorili na prva postavljena pitanja.

U okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014. – 2020., za projekte u Republici Hrvatskoj je dostupno 6.831 milijardi eura, od čega 4.321 mlrd iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 2.510 mlrd iz Kohezijskog fonda. U Operativnom programu postoji 10 područja za koja je moguće zatražiti sredstva. Najveći iznosi dodjeljuju se za područja:  Zaštita okoliša i održivost resursa (oko 2 mlrd eura) te Povezanost i mobilnost (oko 1.310 mlrd eura).

Što se tiče projekta koji smo mi odabrali, „Zadar baštini – integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“, riječ je o projektu kojemu je ukupna vrijednost: 66.461.390,13 kuna, od čega je sufinancirani udio Europske unije 85%, a sufinancirani dio Grada Zadra 15% .

O podacima vezanim za broj turista, njihov dolazak i noćenje u posljednjih 10 godina u gradu Zadru, obratili smo se djelatnicima Regionalne razvojne agencije Zadra Nova, Paulu Sariću i Mariji Dušević. Oni su nas uputili na podatke Turističke zajednice Grada Zadra iz čijih je podataka vidljivo da broj turista iz godine u godinu znatno raste. Tako je npr. 2009. godine broj dolazaka bio 274.837, dok je nakon deset godina taj broj iznosio 616.367.

Na stranicama projekta https://www.zadarbastini.hr/ pronašli smo puno vrijednih detaljnih podataka o provedbi projekta, a izdvojili bismo dva ključna natječaja. Riječ je o objavljenom natječaju za stručni nadzor te o natječaju za izvođenje radova.

Za stručni nadzor nad radovima, dvije tvrtke su dale ponudu:

Institut IGH, d.d. (298.800.00 kuna, 373.500.000 s PDV-om)

Investinženjering, d.o.o. (314.000.000 kuna, 392.500.000 s PDV-om)

Kao što možemo vidjeti, Institut IGH je dao jeftiniju ponudu. No, nije odabran. Da bismo dublje ušli u priču, tražili smo obrazloženje ponude. U obrazloženju stoji kako je tvrtka Investinženjering odabrana budući da je ekonomski najpovoljnija. Prema Direktivi 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.veljače 2014. O javnoj nabavi pojam kriterija za dodjelu ima središnje mjesto (čl. 89) riječ je o „najboljem omjeru između cijene i kvalitete“. Prema članku 92. Odluka o dodjeli ugovora ne bi se trebala donijeti samo na osnovu cijene, nego u obzir dolaze i kvaliteta radova, usluge i robe.

Dakle, saznajemo da izrazi najjeftinije i ekonomski najpovoljnije nisu sinonimi. Naučili smo nešto o čemu do sada nismo vodili računa, a to je da cijena nije jedini kriterij prilikom odabira. Osim cijene, kada je riječ o javnoj nabavi ovog projekta, u obzir je trebalo uzeti i iskustvo stručnjaka koji će obavljati nadzor, a posebno se to odnosi na iskustvo u obnovi povijesnih građevina. Vrlo je važan broj i vrsta projekata na kojima su ti stručnjaci radili te složenosti tih projekata. Iako je Investinženjering imao manje bodova u kategoriji cijene, imao je više bodova (70,00) u kategoriji iskustva stručnjaka od Institiuta IGH (60,00), zbog čega je odabran Investinženjering kao ekonomski najpovoljnija ponuda.

Drugi natječaj ključan za provedbu projekta „Zadar baštini – integrirani kulturni program Grada Zadra 2020“, a koji je vezan uz obnovu Bedema je natječaj koji se odnosi na odabir tvrtke koja će biti zadužena za izvođenje radova.

Tvrtke koje su odgovorile na javno otvaranje ponuda za izvođenje radova su:

Lavčević d.o.o. (25.453.559,04 kuna)

Ing-Grad d.o.o. (37.400.115,04 kuna)

Kameni zid d.o.o. (20.737.844,60 kuna)

Minigradnja d.o.o. (23.794.844,60 kuna) – izabrana

Predviđeno trajanje projekta obnove Bedema bilo je od 27. travnja 2017. do 27. lipnja 2019. godine, međutim došlo je do kašnjenja zbog obustave radova zbog arheoloških nalazišta.

Da bismo istražili što naši sugrađani znaju o obnovi Bedema zadarskih pobuna, proveli smo anketno istraživanje. Kako bismo znali valjano obraditi sve podatke koje smo prikupili, s voditeljicom projekta Antonijom Kero i profesorom Deanom Raonićem, odradili smo susret na temu Uvod u statistiku. Naučili smo kako pripremiti istraživanje i na koji način obraditi podatke do kojih ćemo doći. Arhitekt Bogdan Marov uveo nas je u kontekst obnove, uređenja i revitalizacije bedema, te funkciju okolnog prostora. Uz to, profesori Valentino Radman i Nikola Markulin su nas uputili u povijesno, društveni i politički značaj bedema za obranu grada Zadra u povijesti. Razgovarali smo s djelatnikom Gradske knjižnice Zadar, višim savjetnikom, Mladenom Masarom koji je radio izložbu na temu zadarskih bedema kroz povijest. O tome … više u završnom dijelu našeg projekta.

 

INTERAKTIVNI INFOGRAM