OPIS ISTRAŽIVANJA
Istražujemo projekt Tehnološki inkubator Nova Gradiška, koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i važan za novogradiške poduzetnike.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Tehnološki inkubator Nova Gradiška
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.03.1.2.01.0054
MREŽNA STRANICA https://www.tin.ipng.hr
KORISNIK Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 29.211.218,00 kuna
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Poduzetništvo
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Znanost i istraživanje, digitalno društvo, poduzetništvo, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalno uključivanje, urbani i ruralni razvoj, obrazovanje

VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u infrastrukturu, poticaji poduzećima, poticaji osobama

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Blog post U školi otvorene kohezije

Od školske godine 2019./2020. u našoj školi Gimnazija Nova Gradiška izborna nastava Poduzetništvo radi na Pilot projektu promicanja građanskog praćenja nad javnim financijama kroz korištenje javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija, u kontekstu kohezijske politike Europske unije. Poduzetnici su izradili svoj logo vezan uz ime naše škole Gimnazija Nova Gradiška i financije. Naša istraživačka skupina naziva se GiPovci – gimnazijski poduzetnici. Za Pilot projekt u našoj zemlji je zaduženo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Do sada je projekt realiziran u Italiji (od 2013./2014.). Cilj projekta je srednjoškolcima približiti i promicati građansko praćenje javnih financija, tj. učenici će istražiti i analizirati sve podatke o korištenju novca iz fondova EU-a za realizaciju projekata važnih za ravnomjeran razvoj svih regija unije (kohezijska politika). 

Na www.strukturnifondovi.hr smo pronašli projekt koji je od velike važnosti za naš Grad Nova Gradiška i Brodsko-posavsku županiju. Naziv projekta je Tehnološki inkubator Nova Gradiška koji je u razvojnoj fazi, tj. gradnji u Industrijskom parku Nova Gradiška, adresa je II Industrijski odvojak 2, 35400 Nova Gradiška.

Logo tima smo odabrali prema slovu G od Gimnazija te smo uključili strelicu koja označava financije (plava i zelena boja znače prosperitet i napredak). Logo je izrađen na Iphoneu, uređivač slika PicsArt. Na trećoj godini poduzetništva nas je 14 učenika. 

 • Voditelj projekta: Goran Terzić
 • Dizajneri: Ivona Babić i Jelena Babić
 • Programeri: Lovro Akmačić, Goran Terzić i Lea Ostojić
 • Osobe za predstavljanje priče: Ena Marjanović, Iva Kičić i Barbara Franjković
 • Analitičari: Noela Rukavina, Manuela Dokuzović i Daria Marjanović
 • Istraživači: Eva Hron, Lorena Šebelić i Ema Curić

Projekt smo odabrali glasovanjem, budući smo pronašli dosta projekata s našeg područja koji su povukli novac iz EU fondova.

Pregledali smo mrežnu stranicu projekta naših talijanskih kolega te smo se odlučili za projekt izgradnje poduzetničkog inkubatora, prvog takvog u novogradiškom kraju, koji ima veliki značaj za razvitak samog grada, okolice i Brodsko-posavske županije, koja doživljava veliki problem iseljavanja mladog stanovništva, niski natalitet, visoki mortalitet, što dovodi do malog broja učenika u osnovnim i srednjim školama te do osjećaja “pustoši” i ne imanja budućnosti. Naš rad će biti usmjeren na analizu dostupnih informacija i dokumenata o načinu korištenja javnog novca, kako uključeni upravljaju tim novcem, poštuju li se zadani rokovi izgradnje inkubatora, na koji se način dolazi do zainteresiranih poduzetnika koji će eventualno dobiti urede u inkubatoru, kada će biti objavljen natječaj za popunu inkubatora, suradnja s partnerima, komunikacija s građanima i nama, razvija li se poduzetnička klima samim aktivnostima koji bi za posljedicu trebale imati napredak Nove Gradiške. 

Opći cilj projekta smo preuzeli s mrežne stranice (U školi otvorene kohezije – At school on Open Cohesion, ASOC) Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: Promicanje građanskog praćenja nad javnim financijama kroz korištenje javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija u kontekstu kohezijske politike Europske unije. 

Specifični cilj projekta: Analizirati javno dostupne podatke o projektu “Tehnološki inkubator Nova Gradiška” te kreirati cjeloviti obrazac podataka  glede primjene, rezultata i utjecaja kohezijske politike Europske unije u Brodsko-posavskoj županiji. 

Osim navedene mrežne stranice strukturnih fondova koristimo i www.asoc.strukturnifondovi.hr, www.ipng.hr, www.aditus-pro.hr/eu-fondovi i www.novagradiska.hr. Koristili smo i podatke iz knjige “Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji” autorice Ane Klikovac, iako je knjiga objavljena prije ulaska RH u Europsku uniju (u učionici izborne nastave Poduzetništvo imamo literaturu za čitaonicu poduzetništva). 

Poduzetničke ideje i inovacije su pokretačka snaga prema razvoju našeg grada i županije. 

Pretraživanjem interneta i mrežnih stranica glede naše teme prikupljali smo glavne podatke o EU fondovima i o našem projektu. 

Podijelili smo zadatke glede društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter), kontaktirali smo predstavnike grada Nova Gradiška (dogradonačelnicu Ivanu Trupinu), ravnatelja Industrijskog parka Nova Gradiška Adama Đanića, voditeljicu projekta Tehnološki inkubator Industrijskog parka Sandru Petrović, naš voditelj projekta Goran Terzić je napisao članak o projektu za gimnazijski časopis “Zvono”, stranicu Industrijskog parka te će sudjelovati u školskoj radio emisiji o školi otvorene kohezije. 

Otvorili smo adresu elektroničke pošte Gipovaca te organizirali informativku u spremniku Google Drive gdje spremamo sve dokumente glede projekta i pratimo naše aktivnosti, tj. svaki se učenik upisuje što radi. 

Plan nam je istražiti sve izvore o Tehnološkom inkubatoru Nova Gradiška: 

 1. npr. na mrežnom mjestu ipng piše da bi gradnja trebala trajati do ožujka 2020. 
 2. u Novogradiškom godišnjaku 2019. piše da bi gradnja trebala potrajati do travnja 2020. 
 3. FB stranica I.parka piše da bi gradnja trebala trajati do lipnja 2020. 

Zanima nas na koji će način svi uključeni u realizaciji projekta Tehnološki park NG napredovati u svojim djelatnostima koristeći novac iz EU fonda. Kako su poduzetnici obaviješteni o mogućnostima korištenja inkubatora, kada će biti natječaj za korištenje, kako se podaci ažuriraju na samoj stranici projekta Tehnološki inkubator (glede gradnje, završetka gradnje, otvorenih podataka, transparentnosti rada i sl.).

U radu nam pomažu učenici 4. godine poduzetništva na način da nas savjetuju kako proširiti pratitelje naših društvenih mreža. Pomogli su nam izabrati projekt koji ćemo istraživati te su snimili video o poučavanju o Europskoj uniji s naglaskom na projektu „U školi otvorene kohezije“. 

Mrežna stranica našeg projekta je gimnazija-nova-gradiska.skole.hr/skola/projekti/_kolski_projekti, analazi se na stranici www.gimnazija-nova-gradiska.hr.

Istraživačka pitanja:

 1. Što sve utječe na gradnju samog inkubatora?
 2. Što mladi poduzetnici očekuju od inkubatora?
 3. Kako se biraju poduzetnici koji će imati svoje urede u inkubatoru (natječaj)?
 4. Koji su partneri u projektu?
 5. Koja je važnost industrijskog parka za Novu Gradišku i okolicu?
 6. Je li naš industrijski park povezan sa susjednim županijama?
 7. Tko je inicijator ideje o izgradnji Tehnološkog inkubatora NG?
 8. Tko je pisao projekt i tražio novac iz EU fondova?
 9. Gdje se nalaze novci dobiveni iz EU fonda?
 10. Tko obavlja radove na izgradnji Inkubatora?
 11. Koji je utjecaj na gospodarstvo okoliša, društvo, poticanje zapošljavanja, obrazovanja, uključivanja srednjoškolaca u faze prikupljanja novca iz EU?
 12. Koje su inovacije u inkubatoru?
 13. Od kada postoji Industrijski park postoji park Nova Gradiška?
 14. Na kojoj je lokaciji?
 15. Je li namijenjen samo za poduzetnike NG kraja?
 16. Hoće li se naplaćivati iznajmljivanje ureda inkubatora?
 17. Koji su popratni sadržaji inkubatora?
 18. Koliko prostorija 1 poduzetnik može iznajmiti?
 19. Što je zelena gradnja LEED?
 20. Okoliš?
 21. Što znači “podrška za podizanje konkurentnosti?
 22. Što znači “coworking” prostor s informatičkom opremom i programima?

Kontaktirati poduzetnike koji će biti predstavljeni u inkubatoru!

Izgradnju inkubatora fizički pratimo na način da fotografiramo napredak izgradnje istog.

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

Pratimo objave o izgradnji Tehnološkog inkubatora na njihovoj mrežnoj stranici te pratimo i suradnike projekta.
Svaki tjedan ažuriramo ASOC zid i naša mrežna mjesta, izradili smo plakat sa smjernicama istraživanja i konceptualnu mapu. Za sada je bilo najzanimljivije pronalaziti različite podatke o Industrijskom parku, tj. o izgradnji Tehnološkog inkubatora i o poduzetnicima koji će tamo razvijati svoje ideje i posao. (gore navedeni podatci o različitom trajanju izgradnje, u medijima postoje različiti podatci o cjelokupnom iznosu novca koji će biti korišten tijekom realizacije projekta, to ćemo isto pratiti)

Odgovore na naša istraživačka pitanja ćemo tražiti preko intervjua sa svima uključenima u projekt, preko terenskog istraživanja, praćenja izgradnje inkubatora, kontaktiranja s poduzetnicima užeg i šireg zavičaja te preko uske suradnje s upravom grada Nova Gradiška i zaposlenicima Industrijskog parka Nova Gradiška, analizirat ćemo sve podatke do kojih smo došli te nam je u planu istražiti dokumentaciju glede samog projekta od pisanja istog 2016, godine do sada.
Koristili smo i informacije mrežnog mjesta http://www.aditus-pro.hr/eu-fondovi/.
Kada smo kontaktirali, telefonski, voditeljicu projekta Tehnološki inkubator Sandru Petrović, saznali smo da u Novoj Gradiški više ne postoji EuropeDirect (u Slavonskom Brodu postoji).
Profesorica Šimić nas je uputila i na lekcije na gore navedenoj stranici https://asoc.strukturnifondovi.hr, svatko od nas je napravio svoj plan prikupljanja podataka, analiziranja, istraživanja te predstavljanja istraživanja, zajedno ćemo odlučiti o metodama predstavljanja i aktivnostima, uz savjete kolega maturanata. Usvojili smo nove pojmove: kohezijska politika, građansko praćenje (korištenje javnih financija, dinamika mijenjanja podataka, djelovanje kao građanin), javna uprava (administracija, pravo), dokumentacija istraživanja (sve što pronađemo o projektu, javni pozivi, prijavni obrasci, uplata/isplata novca, gdje se novac nalazi, tko ga kontrolira, kako se koristi, postoje li pisani tragovi, je li to negdje objavljeno, jesu li objave lako za pronaći ili su negdje “sakrivene” na mreži i sl.). Dokumentaciju smo podijelili međusobno preko Google Diska.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA