OPIS ISTRAŽIVANJA

Cilj je približiti javnosti važnost i uspješnost provedbe projekta, utjecaj kohezijske politike na zaštitu okoliša i važnost zdravog života.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA K.K.06.1.2.02.0006
MREŽNA STRANICA http://gospic.hr/projekti-grada-gospica/projekti-u-tijeku/
KORISNIK Grad Gospić
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 2.920.128,70 kuna
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Ulaganje u infrastrukturu

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

U nastavnoj godini 2019/2020 učenici prvog, drugog i trećeg razreda Gimnazije Gospić odabrani su da sudjeluju i natječu se u europskom projektu „At the School of OpenCohesion“. Projekti koje proučavamo odvijaju se na području središta Ličko-senjske županije – našeg lijepog Gospića. Projekt “Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac” izabrali smo zbog blizine mjesta same provedbe projekta, također nam u prilog ide sama tematika projekta koja produžuje i poboljšava vrijeme provedeno na otvorenom. Volimo prirodu i živimo na području okruženom njome. Nastojimo osvijestiti ljude o važnosti  šume Jasikovac za naše društvo i razvoj te ih potaknuti na boravak u prirodi i brigu o zdravlju  Osim toga, zanimljivo je što možemo pratiti projekt na terenu zbog činjenice što se još uvijek provodi.

Ime naše skupine – Oakersi, jednostavno je za objasniti. Naime, proizlazi iz engleske riječi „oak“ (hrast) što zapravo predstavlja najstariju i najzastupljeniju biljnu kulturu u šumi Jasikovac.

Naš logotip sadrži sve simbole koji simboliziraju najvažnije odrednice našeg projekta, tako je u logotipu sadržana plava boja, ali i zvijezde kao simbol  Europske Unije, zatim drvo hrasta koje je najzastupljenije u šumi Jasikovac, kao i ime našeg tima.

 

Naša gimnazijska skupina satkana od tridesetak učenika u početku je proučavala izvještaje o dvama projektima – Razvojnom centru i Šumi Jasikovac. Nakon iscrpnih istraživanja i proučavanja, svaka je od dvije skupine u koje smo se podijelili prema interesima za projekt za proučavanje održala kratku prezentaciju uz zanimljivo osmišljene plakate. Jedan od projekata koji smo razmatrali za naše istraživanje bio je Razvojni centar. Glavni cilj Razvojnog centra u koji je uloženo 18.608.890,41 kuna bespovratnih sredstava je pomoć i obrazovanje mladih poduzetnika što bi, u konačnici, zadržalo mlado, poduzetno stanovništvo u Ličko-senjskoj županiji ili nacionalno rečeno, Lijepoj našoj. Centar bi pružao mnoge, prijeko potrebne usluge koje se ponajprije odnose na mentorstvo i stručnu pomoć pri vođenju posla, ali i povezivanje malih poduzetnika diljem države. Očekivane posljedice otvaranja ovog Centra su veći broj samostalnih poduzeća i privlačenje većih ulagača u naš lički prostor prepun neiskorištenog potencijala.

Prostor šume Jasikovac zaštićeno je područje u RH te nosi titulu parka-šume. Prostor je zaštićen zbog stoljetne starosti hrastova na tom području, uspio je održati tu titulu dugo vremena unatoč trima većim propadanjima šume koja su se dogodila uslijed okupacija Gospića, na tom je području također osnovan najstariji teniski klub u Hrvatskoj – „Gospić 1900.“. Na području šume svako se proljeće održava kros utrka za djecu i odrasle uz prigodan program. Glavna ideja uređenja šume sufinanciranog EU fondovima u suradnji s upravom Grada Gospića je pretvaranje šume u edukacijsko – rekreacijski centar koji će vratiti šumi stari sjaj kao jednom od važnijih izletišta na području Grada Gospića. Planirano je detaljno uređenje šume – postavljanje pametnih klupa, izgradnja amfiteatra i pozornice te fitness vježbališta, uređenje starih staza te izgradnja novih, postavljanje rasvjete i koševa za otpatke kako razvoj ne bi naštetio ekosustavu šume. Projekt bi u konačnici poboljšao kvalitetu vremena provedenog na otvorenom, ali i posjećenost te održavanje same šume.

Odlučili smo se na istraživanje i praćenje projekta Jasikovac zbog blizine šume, a i sama tematika projekta je bliža srednjoškolskoj dobi nego tematika Razvojnog centra. U projekt uređenja aktivno ćemo se uključiti te ćemo pružiti svu moguću pomoć provoditeljima projekta u nadi da će to ubrzati razvitak novotarija koje će biti uvedene u stalni sastav šume.

 

Ciljevi za naše istraživanje odnosit će se na percepciju građana o samom projektu, da li ga smatraju pozitivnim ili ne te na razloge za takvo mišljenje, namjeravaju li posjetiti šumu nakon realizacije projekta. Osim toga, pratit ćemo uspješnost projekta u smislu realizacije aktivnosti prema hodogramu iz projektne dokumentacije. Istražit ćemo u kojoj mjeri projekt pridonosi zaštiti okoliša i očuvanju bioraznolikosti. Na temelju svih istraživanja želimo provjeriti koliko je uspješan projekt i potaknuti građane na važnost očuvanja prirodne baštine i zdravog stila življenja.

Na predavanjima tražili smo podatke koji će biti potrebni za naše istraživanje. Među podatcima nalaze se sažetci samog projekta, partneri projekta (HGSS, LEA, JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ, Grad Gospić, Ličko-senjska županija), popis interaktivnog sadržaja, popularne aktivnosti unutar šume (promatranje ptica, kros Jasikovac). U ožujku 2019. godine izrađena je studija pod nazivom „Komunikacijska  strategija“ u kojoj postoje statistike i grafovi koji su ispitivali o informiranosti i posjećivanju šume Jasikovac. Nadalje, na portalima i mrežnim stranicama Grada Gospića, Ličke ekološke akcije pronađeni su članci i objave o organiziranim događajima i novim sadržajima unutar šume.

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

Razlozi zbog kojih smo se odlučili na ovo istraživanje je, između ostalog, blizina same lokacije šume Jasikovac. Isto tako, sama ideja spajanja ljepota bogate prirode s interaktivnim sadržajima za posjetitelje, činila nam se kao odlična ideja za promoviranje turizma u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Upravo sa željom da građanima i široj javnosti približimo važnost ovog projekta, odlučili smo pobliže ga istražiti. Želimo otkriti koliko su ljudi zapravo informirani o ovom projektu, o kohezijskoj politici, te koliko je ustvari sam projekt zastupljen u javnosti i medijima. Zanima nas slažu li se uopće svi građani s projektom  (podržavaju li ga ili ne) te hoće li nakon završetka Projekta posjetiti sadržaje koji su dostupni. Također nas zanima tijek projekta, da li se planirani sadržaji realiziraju prema hodogramu izvođenja projektnih aktivnosti. Zanima nas na koje načine projekt ostvaruje karakteristike održivog razvoja. Na kraju krajeva, primarni cilj cijelog našeg istraživanja je da i sami najviše naučimo o važnosti ovog projekta te da bi na temelju naučenog u budućnosti mogli pronaći i prepoznati potencijale i pogodnosti koje nam nudi naš grad.

Tijekom istraživanja koristili smo se uglavnom podatcima pronađenim na stranicama Grada Gospića, na mrežnoj stranici Ličke ekološke akcije, www.lea.hr, te uz pomoć podataka iz Državnog arhiva u Gospiću. Među podatcima nalaze se sažetci samog projekta, partneri projekta (HGSS, LEA, JU za zaštitu i očuvanje prirode LSŽ, Grad Gospić, Ličko-senjska županija), popis interaktivnog sadržaja i popularnih aktivnosti unutar šume (promatranje ptica, kros Jasikovac), statistike i grafovi o informiranosti i posjećivanju šume Jasikovac, dokumentacija i podatci o povijesti šume Jasikovac. Na navedenim stranicama, kao i na drugim lokalnim portalima  prikupili smo podatke o raznim edukacijama koje se provode u sklopu projekta. U  nastavku istraživanja planiramo obaviti intervju s voditeljem projekta, regionalnim predstavnicima i sponzorima da bismo još više saznali o samom projektu. Obavit ćemo i anketu da bismo vidjeli mišljenje i stavove građana svih dobnih skupina o tom projektu. Obići ćemo i teren, pošto je projekt još u tijeku, da bismo vidjeli kako sve to funkcionira. Na društvenim mrežama ćemo objavljivati rezultate istraživanja da bismo potaknuli građane na važnost samog projekta, važnost zdravog življenja te očuvanja okoliša. Tijekom daljnjeg provođenja ovog projekta naučit ćemo još o načinima analiziranja podataka. Uspoređivat ćemo statističke podatke koje smo mi prikupili u odnosu na one koji postoje u dokumentaciji. Upotrijebit ćemo ih za daljnja istraživanja i da bismo odgovorili na glavne ciljeve našeg istraživanja, dakle u odnosu na kohezijsku politiku, „popularnost“ projekta u medijima i u odnosu na stavove javnog mnijenja.

Svrha je poticati važnost zdravog življenja i zaštite okoliša. Analizirat ćemo kako se promiče revitalizacija područja, očuvanje bioraznolikosti kroz kohezijsku politiku i stavove građana.

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA