OPIS ISTRAŽIVANJA
Agronomija, bilje, bioraznolikost, GMO, nasljedna svojstva: Istraživali smo o navedenim pojmovima i njihovom povezanošću s našim projektom.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.01.1.1.01.0005
MREŽNA STRANICA http://biodiv.iptpo.hr/hr/bioraznolikost-i-molekularno-oplemenjivanje-bilja/
KORISNIK Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 37.511.157,82 kuna
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Znanost i istraživanje
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Znanost i istraživanje

VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Kapitalni doprinosi

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Ovaj smo projekt započeli prvim sastankom na kojem je sudjelovalo trideset učenika. Profesorice Novosel i Roth su nam izložile sve ponuđene teme i pokazale nam prednosti sudjelovanja u ovom projektu. Također, dale su nam mogućnost izbora naših uloga u ovomu projektu. Mogli smo birati između uloga voditelja projekta, voditelja bloga, dizajnera, analitičara, programera, voditelja društvenih mreža i predstavljača priče. Naš prvi zadatak bio je odabir projekta, a drugi zadatak bio je izraditi logo. Za izradu logotipa našeg tima bili su zaduženi naši dizajneri koji su svoj posao izvrsno odradili služeći se svojim talentima i kreativnošću. Logo smo također i digitalizirali. Voditelji projekta svoju su ulogu ozbiljno shvatili te su se naši sastanci počeli sve češće održavati.
Analitičari su započeli istraživati detalje ovoga projekta, dok su se dizajneri, uz pomoć naših divnih profesorica bez kojih ovaj projekt ne bi bio moguć, bavili izradom plakata. Voditelji bloga vrijeme su proveli sastavljajući naš blog te pišući zadane tekstove. Tijekom našeg posljednjeg sastanka, dali smo nekoliko izjava u kojima smo izrekli svoje prve dojmove vezane uz ovaj projekt. Također naše sastanke smo fotodokumentirali veseleći se početku provođenja aktivnosti Pilot projekta.
Kao projekt za praćenje odabrali smo “Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja”. Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.511.157,87 kuna, a od toga 85% sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Odlučili smo istraživati ovaj projekt jer je tema oplemenjivanja bilja i genetske modifikacije danas vrlo aktualna, ali i bitna za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Također nam se čini kao zanimljiv projekt iz kojeg možemo naučiti puno novih informacija.
Projekt se bavi genetskom modifikacijom, a ako niste najbolje upoznati temom GMO-a evo nekoliko dobrih i loših strana: GMO bilje se proizvodi jer je puno otpornije na parazite i bolesti te je tolerantnije na niske temperature i suše što proizvodnju čini znatno jeftinijom i uspješnijom. Također može poboljšati okus biljaka i povećati količinu vitamina i minerala koje sadrži. Povećanjem otpornosti biljaka može ih se lakše transportirati što ih čini dostupnijima većem broju ljudi u svijetu.
Iako do sada nije provedeno dovoljno relevantnih istraživanja o utjecaju GMO-a na zdravlje, poznato je da može izazvati alergije i toksičnost.

 

 

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

Ovaj projekt provodi se zato što je oplemenjivanje biljaka u RH-u ključni aspekt razvitka poljoprivrede.
U zadnjih 60-ak godina registrirano je više od 1200 novi kultivara, nastalih novim metodama molekularnog oplemenjivanja biljaka. Iako klasične metode uvelike doprinose povećanju kvalitete i financijskom prinosu, u 21. stoljeću nisu više dovoljne za stvaranje novih kultivara i učinkovito oplemenjivanje bilja. Suvremeni programi oplemenjivanja biljaka, uključuju nove i bolje metode fenotipizacije i genotipizacije, a sve posljedice pomno su istražene tokom prijašnjih 25 godina, u rezultatima istraživanja vidljiva je dominacija multinacionalnih oplemenjivačkih tvrtki. Do sada zbog rascjepkanosti istraživačkih skupina, nedostatne znanstvene edukacije te kratkotrajnosti i financijske ograničenosti prethodnih istraživačkih radova primjena novih metoda fenotipizacije i genotipizacije je bila veoma oskudna i skromna.
Ovim projektom želi se postići nova istraživačka mreža s ciljem pronalaženja novih načina unapređivanja sustava visokog obrazovanja, uključivanja u Europski istraživački prostor te poticanja novih oplemenjivačkih programa i plasiranja sjemenarstva na poziciju više iskoristivog sektora poljoprivrede u RH. Također ovim projektom računamo na pozitivan učinak na razvitak nacionalne industrije sjemena i sadnog materijala te kao posljedica toga cjelokupni razvitak prehrambene i poljoprivredne industrije u RH-u.
Tijekom prve faze, analitičari našeg tima prikupili su brojne podatke koristeći se informacijama pronađenima na stranici Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja.
Svoje istraživanje započeli smo pronalaskom sljedećih podataka:
Glavne institucije koje sudjeluju u projektu su Sveučilište u Zagrebu i Agronomski fakultet (FAZ).
Suradničke institucije su Institut za poljoprivredu i turizam Poreč (IPTPO), Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF), Poljoprivredni institut Osijek (PIO), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (IJK), Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet (PFOS). Ukupna je vrijednost ovoga projekta 37.511.157,82 kuna. Iznos koji sufinancira EU je 31.884.484,15 kuna. Razdoblje provedbe ovoga projekta je od 2018. do 2023. U nadolazećim fazama cilj nam je istražiti što više podataka o pojedinim biljkama i općenito o projektu. Na već navedenim institutima, glavnim i sporednima, ćemo potražiti dodatne informacije. Sve pronađene informacije objavljivat ćemo na mrežnoj stranici našeg tima te ih ispisati na plakat. Veselimo se daljnjem istraživanju unutar ovog projekta.

 

Svrha našeg istraživanja jest postavljanje primjera našim sugrađanima i poticanje interesa za slične projekte, te educiranje o novim, važnim i aktualnim temama i problemima naše svakodnevice.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA