OPIS ISTRAŽIVANJA

Istražujemo projekt marketinškog naziva “Pogodi pravi koš”, odabrali smo ga jer živimo u ekološki očuvanom mjestu iznimne ljepote koju želimo očuvati.

 

OPIS PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA KK.06.3.1.07.0013
MREŽNA STRANICA https://www.pogodipravikos.hr/hr
KORISNIK Grad Zadar
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.455.985,48 kuna
OPERATIVNI PROGRAM SUFINANCIRANJA Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014.-2020.
PODRUČJE SUFINANCIRANJA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša
TEMA ODABRANOG PROJEKTA Zaštita okoliša
VRSTA ULAGANJA U ODABRANI PROJEKT Poticaji osobama

 

PREDSTAVLJANJE ISTRAŽIVANJA

Srednja škola Obrovac se prijavila na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sudjelovanje u Pilot projektu pod nazivom „U školi otvorene kohezije – At School on Open Cohesion, ASOC“ s ciljem promicanja sudjelovanja učenika u praćenju ulaganja koja se provode putem kohezijske politike Europske Unije, korištenjem javnih podataka. Zadatak je bio odabrati jedan projekt sufinanciran sredstvima Europske unije koji se proveo ili se provodi na području naše županije kojeg ćemo promatrati, a svoje istraživanje predstavit ćemo završnim video uratkom. Najuspješnija škola dobit će nagradno putovanje u Bruxelles.

Odabrani su učenici naše škole koji će sudjelovati u provođenju ovog projekta, a to su učenici od 1. do 3. razreda smjera ekonomist i opća gimnazija. Ekipa je sastavljena od 12 učenika od kojih svatko ima svoj  zadatak i odgovornost. Voditelj projekta i istraživanja je Tea Lončar, njezina uloga je usmjeriti i ohrabriti članove ekipe kako bi obavili što bolji posao. Osobe zadužene za društvene mreže i programeri su Matilda Vrkić i Roko Šimičević koji će objavljivati sadržaje naših radionica i tijek istraživanja. Dizajneri su Roko Anić i Lana Milić koji su zaduženi za vizualni identitet našeg tima. Osobe zadužene za predstavljanje priče su Antonela Maričić i Patricija Sekulovski one će predstavljati rezultate naših istraživanja. Učenici koji će se baviti analizom podataka odnosno analitičari i programeri su Nikolina Trošelj, Nika Klanac i Božidar Vrkić. Na kraju, voditelji bloga koji će prenositi tijek radionica, naša istraživanja i rezultate su Hana Modrić i Sara Vidović. Naša ekipa zove se Eco Bukovica. Ime je simbolično jer povezuje teme kojima se želimo baviti, a to su ekologija i kraj u kojem živimo, naša Bukovica. Odlučili smo se za izbor teme promatranog projekta koja već danas predstavlja veliki globalni problem, a to je ekologija. Za tu tematiku smo se odlučili s obzirom na činjenicu kako živimo u predivnom kraju kojeg želimo zaštititi, ali i to da je Srednja škola Obrovac od 2004. godine u Programu Ekoškola. Sukladno tome jasno se određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, kao dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Logo, za koji je zadužen naš tim dizajnera, prezentira prirodu u kojem kapljice vode simboliziraju rijeku Zrmanju, zeleni listovi okoliš, a znak recikliranja našu borbu za očuvanjem okoliša. U sklopu loga nalazi se i ime ekipe.

Razgovarajući i raspravljajući o jednom od najvećih problema današnjice, zapostavljanju i zagađenju našeg okoliša, došli smo do zaključka kako su problemi mnogobrojni, a kao jedan od najvećih prepoznat je upravo ljudski faktor, odnosno nerazvijena svijest o zaštiti okoliša. Ekipa je zajednički došla do zaključka da je prvi korak rješavanja te složene situacije upravo probuditi svijest ljudi o problemu zagađenja okoliša i njezinim posljedicama te potaknuti brzo ljudsko djelovanje da se izbjegnu katastrofalne posljedice. Sukladno svemu navedenome, za promatranje je odabran projekt punog naziva „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra”, odnosno marketinškim nazivom “Pogodi pravi koš”. Glavni cilj ovog projekta je buđenje svijesti i širenje znanja o savjesnom gospodarenju otpada.

Do sada smo održali 6 zajedničkih radionica na kojima smo se upoznali s projektom, s pojmom kohezijska politika, pojmom građansko praćenje, stručnom projektnom terminologijom i konkretnih projektnim materijalima i zadacima unutar kojih smo i odradili tražene aktivnosti. Pretražujući podatke na mreži pronašli smo mrežnu stranicu i Facebook stranicu odabranog projekta, Instagram profil i niz novinskih članaka. Vezano uz odabrani projekt pokušat ćemo pronaći što više informacija o tome koje aktivnosti su provedene u sklopu projekta, koliko je trajao projekt, tko ga je financirao, koji partneri su bili uključeni u realizaciju projekta, kolika količinu sredstava je utrošenu u realizaciju projekta, kakva je bila promocija projekta, na koji način se provjeravala realizacija ciljeva projekta te u konačnici kakav je efekt djelovanja projekta na sredinu u kojoj je projekt proveden, odnosno da li je ovaj projekt građane Grada Zadra učinio ekološki osjetljivijima i promijenio njihove loše navike vezane uz odlaganje otpada?

Svi vole mjesto u kojem žive pa tako i mi. Naša Bukovica je divna, a mi je samo takvu trebamo sačuvati. Svako od nas treba dati svoj skromni doprinos tome i samo zajedničkim snagama možemo promijeniti svijet. Kraj u kojem živimo, ima tu privilegiju da kroz njega teče rijeka Zrmanja, jedna od najljepših rijeka u Hrvatskoj. Njena smaragdno zelena boja ostavlja bez daha mnoge posjetitelje i sasvim sigurno zaslužuje našu pažnju i brigu. Promatrajući ovaj projekt zasigurno ćemo i mi moći nešto implementirati u našu malu zajednicu i poboljšati brigu o okolišu. Cilj nam je da naučeno znanje i iskustvo rada na ovom projektu primijenimo u svom kraju te tako doprinesemo očuvanju okoliša u kraju u kojem živimo.

PREDSTAVLJANJE PRIKUPLJANJA PODATAKA I INFORMACIJA

Naša škola broji malen broj učenika no oni predstavljaju njezinu iznimnu moć. Uključeni smo u mnogobrojne izvannastavne aktivnosti koje su vezane za naš kraj. Ekološka udruga Zrmanja osnovana je kao prva udruga u lokalnoj zajednici, a naši učenici uključeni su u svaku njenu akciju. Za našu školu bitna je i udruga Lijepa naša koja se bavi programima rada na projektima, odgoja i obrazovanja, održivog razvoja i dr. Sudjelovanjem u njihovim akcijama dobili smo „Zelenu zastavu”. Promicanjem njihovih programa, sudjelovanjem u akcijama i davanjem prijedloga, ostvarili smo od brončanog i srebrnog, preko zlatnog najviši dijamantni status. Ista zastava i danas vijori u našoj školi. Sudjelujemo i u Programu „SEMEP“ (South-Eastern Mediterranean Environmental Project), a namijenjen je učenicima i nastavnicima u cilju poticanja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj na području Mediterana. Kontinuirano već 10-ak godina organiziramo EVES (Ekološki vikend ekstremnih sportova) koji učenicima i nastavnicima naše škole te gostima nudi mogućnost sudjelovanja u raznim aktivnostima poput raftinga, speleologije, ronjenja i dr. s ciljem jačanja spona ljudskog, životinjskog i biljnog svijeta.

Svi zajedno moramo širiti svijest o zagađenosti koja nam prijeti, poticati recikliranje i racionalno korištenje resursa. Budućnost je u našim rukama. Svjesni te činjenice ukazujemo na jedan od najvećih problema našega kraja, neadekvatnoj sanaciji tvornice glinice koja prijeti velikim zagađenjem kanjona Zrmanje. Pretražujući podatke na mreži o projektu kojeg smo izabrali za promatranje pronašli smo niz informacija. Puni naziv projekta je “Program izobrazno – informativnih aktivnost o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra”, dok je marketinški naziv istog “Pogodi pravi koš”. Prijavitelj projekta je grad Zadar, a projekt je prijavljen i odabran od Ministarstva zaštite okoliša i energetike dok je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i to Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija“ za programsko razdoblje 2014.-2020. Ukupna vrijednost čitavog projekta je 1.455.985,48 kn, a iznos sufinanciranja iz Europskih fondova iznosio 81,9680242 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 1.193.442,53 kn. Projekt je završen, a trajao je u razdoblju od 3. svibnja 2018. do 3. siječnja 2020. godine.

Cilj projekta je bio potaknuti građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti su se odnosile na kombinaciju edukativnih i promotivnih aktivnosti kako bi se postigao sinergijski efekt i nametnule što snažnije poruke kampanje široj javnosti. Dugoročni cilj projekta je izgradnja svijesti stanovnika Grada Zadra o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, recikliranja i kućnog kompostiranja.

Projekt je obuhvaćao niz aktivnosti od onih edukativnih za djecu i mlade pod sloganom “Razdvajati je lako, pokazat ću ti kako“, preko javnih događanja, natjecanja u osnovnim školama pa do javnih tribina i radionica. U sklopu projekta tiskao se i promotivni materijal o ispravnom gospodarenju otpadom i to ne samo za prosječne građane već i za djecu, za osobe s intelektualnim poteškoćama, za slijepe osobe na Brailleovom pismu i za turiste. U sklopu projekta napravljena je i aplikacija putem koje građani mogu naručiti prikupljanje glomaznog otpada te prijaviti eventualni problem.

Dodatnim istraživanjem voljeli bismo prikupiti više podataka o samim aktivnostima projekta, o tome koji partneri su bili uključeni u realizaciju projekta, koji troškovi su bili prihvatljivi za financiranje, kolika količina sredstava je utrošena u koji dio aktivnosti, što je od digitalnih alata na projektu korišteno te na kraju i najvažnije kako znamo je li ovaj projekt građane Grada Zadra učinio odgovornijima prema odlaganju otpada. Dodatne željene informacije ćemo pokušati dobiti od prijavitelja projekta, Grada Zadra, Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata.

Naš cilj ovog istraživanja jest da viđeno i naučeno iz ovog projekta implementiramo u našu lokalnu zajednicu slijedeći slogan „Misli globalno, djeluj lokalno” i na taj način pokušamo promijeniti svijest lokalnog stanovništva u pogledu očuvanja prekrasne prirode Bukovice.

 

PRIKAZ STRUKTURE ISTRAŽIVANJA